På vej til bedre målinger af impact

Hvordan måler man, hvad ens miljøpåvirkning er? Betydningen af virksomhedens sociale indsatser? Værdien af arbejdet med CSR og bæredygtighed i det hele taget? To danske projekter prøver at komme med kvalificerede bud.

18.10.2016

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

I takt med at CSR modnes, og at det i mange virksomheder er kommet tættere på forretningen, vokser kravene om dokumentation af den værdi, CSR-programmer og -initiativer skaber.

På den baggrund er en mindre industri under udvikling, som udvikler metoder til måling af netop ikke-finansielle forhold. De fleste tilbyder, at virksomheden får et bedre overblik over, hvilke risici og muligheder miljø- og sociale forhold driften byder på. Ved man det, kan man maximere virksomheden og samfundets udbytte af de investeringer, virksomhederne foretager.

Danmark er også en del af udviklingen. CSR.dk beskriver her to initiativer, som skal hjælpe en standardiseret tilgang på vej. For det første udvikling af et værktøj til at kortlægge miljøeffekter – både positive og negative – i en virksomheds værdikæde. For det andet et multisektor projekt, der prøver at finde gode måder at sætte tal på social værdi skabt i virksomhederne.

Internationale initiativer

Der findes en række initiativer, som fokuseret på at finde måder til at fastslå impact. Tre eksempler herpå er:

  • Natural Accounting Protocol er et standardiseret værktøj til at identificere, måle og sætte værdi på virksomheders relation til “natural capital”. Udviklet af en koalition af 38 organisationer og lanceret i juli 2016.
  • Social Business Scorecard (SBS) er udviklet af CERISE, et fransk netværk for etisk finans, som et gratis online værktøj, med fokus på de processer der skal til for at gøre en forskel.
  • B Impact Assessment – som er B Corp-bevægelsens værktøj til selv-evaluering på områder som governance, medarbejdere, community og miljø. Det er udviklet af en gruppe uafhængige eksperter fra forskningsverdenen og erhvervsliv.
  • GLOBAL VALUE er et EU-finansieret projekt, som beskæftiger sig med modeller for at måle multinationale virksomheders impact på bæredygtig udvikling. Målet er at producere et online tilbud, som virksomheder kan bruge til at navigere i allerede eksisterende værktøjer, så de vælger det, der bedst passer til deres behov.

Kilde: www.capacity4dev.ec.europa.eu/

MILJØSTYRELSEN: VÆRKTØJ SKABER VÆRDI
For Miljøstyrelsen er dansk erhvervsliv en helt central ’kunde’ i butikken, og man indsamler viden og data om miljøpåvirkninger, ligesom man dokumenterer miljøinitiativers økonomiske konsekvenser for samfundet ved hjælp af miljøøkonomiske analyser I den forbindelse bidrager styrelsen bl.a. til at udbrede erfaringen blandt danske virksomheder med at måle miljøeffekten i værdikæder, og her er environmental profit & loss (EPL) et vigtigt redskab, forklarer funktionsleder for miljøteknologi, Mikkel Stenbæk Hansen.

”Vi ønsker, at de danske virksomheder får de bedste muligheder for at forbedre deres miljømæssige performance, og der er environmental profit & loss et værktøj, der kan hjælpe til at prioritere, hvor de skal starte deres indsats, og hvad de skal fokusere på. Derudover er det også et godt kommunikationsredskab og en god metode til at sikre transparens i sit arbejde. Det er noget vi oplever, at nogle virksomheder har stor interesse for”, siger han.

Kommunikation, strategisk arbejde og risikohåndtering
Mindst ligeså vigtigt, så er der også finansiel logik bag værktøjet, hvilket er et afgørende parameter i bestræbelserne på at få danske virksomheder til at tage EPL til sig og anvende det åbent, herunder ved at offentliggøre sine resultater.

”Vi får at vide, at det er noget, der skaber værdi for virksomhederne i forhold til både kommunikation, strategisk arbejde og risikohåndtering. Og så er det med til at gøre det lettere for både virksomheder og investorer at sammenligne tiltag og performances på tværs af landegrænser og brancher”, siger Mikkel Stenbæk Hansen.

Svært at overskue
Der er dog også udfordringer for konceptet og i forhold til at udbrede kendskabet til det. Flere virksomheder arbejder således med en form for EPL, men uden offentliggør resultaterne, mens andre selskaber har svært ved at overskue det.

”På mange måder er EPL stadig i sin spæde opstart og metoden er ikke harmoniseret. Det er vores indtryk, at det hidtil primært er større selskaber, der har brugt EPL, og de laver tit ret omfangsrige analyser. De er de pionervirksomheder, som andre kan blive inspireret af”, forklarer Mikkel Stenbæk Hansen.

Stigende interesse
Han er ikke desto mindre fortrøstningsfuld på værktøjets vegne, og forventer at den vil kunne brede sig i fremtiden, ikke mindst i takt med at metodegrundlaget bliver harmoniseret og de metodiske perspektiver derfor tydeligere.

”I Miljøstyrelsen har vi koncentreret os om at bidrage til at udbrede erfaringerne med EPLi de danske virksomheder, bl.a. ved at yde tilskud til at de kan udarbejde sådanne regnskaber. Og som sagt oplever vi interesse fra både ind- og udland, så jeg tror konceptet nok skal vokse, og med tiden blive mere udbredt, da det skaber forretningsmæssig værdi”, slutter Mikkel Stenbæk Hansen.

DEN SOCIALE KAPITALFOND: VI SKAL KUNNE MERE END AT TÆLLE HOVEDER

Når danske virksomheder ansætter personerpå kanten af arbejdsmarkedet skaber det værdi for samfundet. Men uden at kunne sætte tal på denne, er det svært at tale om.

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen og en række andre aktører har Den Sociale Kapitalfond gennemført første del af et projekt, som skal udvikle og teste en dansk model til måling af social værdi.

”Vi mangler sådan en model,” siger Kristian Thor Jakobsen, som er analysechef i Den Sociale

Kapitalfond. ”Både virksomheder, institutioner, kommuner og fonde savner et værktøj, som kan sætte tal på den forandring, som en indsats betyder, og som gør det muligt at sammenligne resultater på tværs af sociale indsatser og træffe kvalificerede beslutninger om investeringer. I dag kan vi ikke så meget andet, end at tælle hoveder – hvor mange har vi ansat på særlige vilkår,” fortsætter han.

Sværere end forventet
Første fase af projektet har gjort det klart, at man aldrig når frem til én metode, som kan dække alle behov. For det første er behovene forskellige, for det andet er der forskel på, hvilke offentlige besparelser der er forbundet med en person i flexjob og det at f.eks. hårde kriminelle kommer i job efter løsladelse.

Derfor har arbejdet fokuseret på at opnå en basal enighed om, hvordan man kan regne på tingene med udgangspunkt i det endelige mål som er at udvikle en standard på området.

En standard vil bl.a. gøre det klart, hvilke beregninger, der kan sammenlignes med hvilke og hvorfor. Ligesom man kender det fra almindelig finansiel regnskabspraksis i dag.

Åbner for dialog
Udviklingen af en standard kan samtidig lede frem til det, mange efterspørger, nemlig udviklingen af anvendelige værktøjer, som aflyser diskussioner om beregningsmetoder osv., og så kan man føre en anden slags samtale.

”For virksomheder tror vi på, at det kan betyde, at man kan begynde at fortælle historien om sin sociale indsats på en ny måde, at man kan sammenligne sin egen indsats med andres og måske kan det åbne for en dialog med offentlige instanser om andre former for samarbejde og belønningskriterier,” siger Kristian Thor Jakobsen

Miljømærkning Danmark

Sponseret

Stor stigning i antallet af svanemærkede kantiner

Lidl Danmark

Sponseret

Lidl vinder med strategi for plantebaseret kost

Mere fra...

06.12.2023CSR.dk

Nedrivningsvirksomheder får central rolle i nyt materialepas

06.12.2023CSR.dk

EU-aftale om nye krav til bæredygtige produkter på plads

06.12.2023CSR.dk

S og G mangler i dansk erhvervslivs fokus på ESG

05.12.2023CSR.dk

Politisk klimaforslag er effektløst, vurderer økonomer

04.12.2023CSR.dk

COP28: Lande underskriver aftale om tredobling af kapacitet til vedvarende energi

01.12.2023CSR.dk

Vigtig aftale lander på første COP28-dag

01.12.2023CSR.dk

Migrantarbejdere får det farligste arbejde på danske byggepladser

01.12.2023CSR.dk

Klimaundersøgelse viser danskere i to fløje

Jobmarked

Se alle

Erhvervsakademi Aarhus

Underviser inden for bæredygtighed og grøn omstilling

Erhvervsakademi Aarhus søger en ny kollega til undervisning på vores kurser og efter-/videreuddannelser indenfor virksomhedernes grønne omstilling og bæredygtighed. Jobstart er 1. marts.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Events

Se alle
CABI
Webinar
Kort og godt om fleksjob

Få de væsentligste pointer i lovgivningen om fleksjob og bliv klædt på til at kunne ansætte medarbejdere i fleksjob og håndtere reglerne for fleksjob. Du får det kort og godt på 35 minutter.

Dato

06.02.2023

Tid

08:20

Sted

Online

Erhvervsakademi Aarhus
Konference
Temadag: Bæredygtighed i bestyrelsesarbejdet

Kom med på denne temadag og lær hvordan du styrker bestyrelsens kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Dato

07.12.2023

Tid

08:30

Sted

Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J

Forum for Bæredygtige Indkøb
Webinar
Gå-hjem-møde: Biodiversitet i indkøb

Forum for Bæredygtige Indkøb inviterer til et gå-hjem-møde, som giver dig indsigt i, hvordan det er muligt at medtænke biodiversitet i indkøb og udbud.

Dato

07.12.2023

Tid

10:00

Sted

Online

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i december

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

07.12.2023

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Valified
Webinar
Webinar: Gratis introduktion til ESG rapporteringen

Gratis webinar med fokus på at hjælpe din virksomhed i gang med ESG rapporteringsarbejdet.

Dato

08.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

access2innovation
Morgenmøde
Navigating Corporate Cultures:

Contrasts between Nordic and East/Southern African Companies

Dato

08.12.2023

Tid

09:30

Sted

kortlink.dk/2np2k