Mindre firmaer tøver med at indføre energiledelse

Dansk Standard arbejder nu på at udvikle en light-model for energiledelse. Den skal udformes som en række let anvendelige værktøjer, og målet er at hjælpe mindre virksomheder til at opnå energibesparelser. Vigtigere end officielle standarder er det, at principperne bag energireduktion vinder mere indpas, mener man hos DS.

11.06.2008

CSR.dk

Af Peter Jürgensen

Energiledelse er ikke bare formalia på en virksomheds CV. Energiledelse er også den direkte vej til sparede energiafgifter, mener man hos Dansk Standard, som foreløbig har solgt 1.500 eksemplarer af DS 2403 og den vejledning, der følger med. DS 2403 beskriver, hvordan en virksomhed systematisk og målrettet kan tage hånd om sit energiforbrug, og den minder meget om miljøledelsesstandarden ISO 14001 og kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001.
Omkring 350 virksomheder har en Energiaftale med Energistyrelsen. Derudover er der et ukendt antal, der har indført energiledelse uden certificering. Først med certificering var Novozymes i 2003.

”Den væsentligste fordel ved at indføre energiledelse er, at virksomheden kan holde regnskab med sine ressourcer. Det bliver simpelthen nemmere at overskue, hvor energiforbruget går hen, og hvor der er nogle klumper, som der kan gøres noget ved”, forklarer projektleder Christine Weibøl Bertelsen fra Dansk Standard.

”I det øjeblik, hvor man holder øje med sit forbrug, er det samtidig muligt at vurdere om forbruget afviger i forhold til forventningerne - og et for stort forbrug kan f.eks. skyldes, at anlægget kører uhensigtsmæssigt”.

De virksomheder, som ikke ønsker at blive certificeret efter standarden, kan alternativt vælge at lade sig inspirere af den og benytte de elementer, som passer til deres behov og aktuelle situation.

”Såfremt en virksomhed har et andet ledelsessystem, f.eks. et kvalitets- eller miljøledelsessystem, koster det i øvrigt ikke så mange ressourcer at implementere DS 2403, fordi systemet herved - mere eller mindre - kan indgå i de eksisterende systemer. Strukturen i de forskellige systemer er nemlig forholdsvis identiske,” siger Christine Weibøl Bertelsen.

Svært at overtale cheferne
Det første skridt mod energiledelse består ofte i, at virksomheden vedtager en egentlig energipolitik. I reglen er det de medarbejdere, som har det daglige praktiske ansvar for energiforbruget og forsyningssikkerheden, som opdager, at energiforbruget ikke er optimalt. Desværre viser erfaringen, at det kan være svært for den ansatte at overbevise sin ledelse om, at ændringer er påkrævet. Den slags forudsætter jo som bekendt, at der frigøres ressourcer.

”Ikke mindst derfor er det vigtigt at ledelsen har en formaliseret energipolitik. I det øjeblik, hvor der er skabt overblik over, hvor langt ledelsen vil gå, kan planlægningsfasen begynde. Først da er det i øvrigt muligt at kortlægge, hvordan energien skal anvendes i virksomheden. I denne fase opstår der erfaringsmæssigt mange idéer til besparelser.

Næste fase er opstilling af mål og handleplaner. Der skal udregnes nøgletal for forbrug, som kan afklare om virksomhedens energiforbrug eventuelt er på vej op i ”det røde felt”. I forbindelse med den egentlige driftsfase, skal det besluttes, hvem der har ansvar for hvad, lige som medarbejderne skal trænes i at benytte energiledelsessystemet”.

Barriererne
Christine Weibøl Bertelsen mener, at det vigtigste er, at energiledelsessystemets elementer vinder mere indpas hos virksomhederne, og at der så efterfølgende kan tages stilling til en egentlig implementering i forhold til hele standarden. Og hun lægger ikke skjul på, at der fortsat er et ganske stort potentiale for forbedringer på danske virksomheder.
Samtidig er der en række barrierer, som forhindrer udbredelsen. Således er mange virksomheder, bange for at få mere administration ud af at indføre energiledelse.

”Der er administration forbundet med energiledelse. Målet må derfor være at overbevise virksomhederne om, at gevinsterne er langt større end ulemperne. Der skal naturligvis afsættes midler til måleudstyr og efteruddannelse. Men i det øjeblik, hvor man f.eks. beslutter at måle energiforbruget i f.eks. kølesystemet én gang om måneden i stedet for én gang om året, kan der gribes ind langt hurtigere, og de omkostninger, som er forbundet med at indføre energiledelse, er derfor hurtigt tjent hjem”, siger hun.

”Det er muligt at banke energiforbruget eftertrykkeligt i bund, i det øjeblik, hvor virksomhederne fokuserer på, hvordan energistrømmene forløber i både produktion og administration. Blandt andet er der mange virksomheder, som har et stort forbrug af trykluft. Her er der besparelsesmuligheder i jævnligt at tjekke ledningsnettet, hvor der opstår små utætheder.

Et andet element i bestræbelsen på at spare energi, kan være noget så simpelt som en fast procedure for, at man slukker for sin kompressor for natten og i weekenden. Det koster fem-ti procent ekstra energi for hver bar, virksomheder kører med for højt tryk i forhold til, hvad maskinerne har behov for,” siger hun.

Light-model på vej
Dansk Standard er fuldt bevidste om forskellene mellem de ressourcer der er til rådighed i henholdsvis store og mindre virksomheder.

"Vi er jo godt klar over, at de større virksomheder har ressourcer til at indføre energiledelse. Ofte har de i forvejen et miljøledelsessystem. Ikke sjældent er det ligefrem et krav fra kunder og leverandører. Langt vanskeligere er det derimod at få overbevist de mindre virksomheder om, at de med fordel kan indføre energiledelse. Derfor arbejder vi for tiden med at udvikle en model for energiledelse, som er mere ”spiselig” for de mindre virksomheder. Den skal i højere grad være udformet som en række konkrete og let anvendelige værktøjer. Disse kan eksempelvis bestå af lister over hurtigt tilgængelig information.”

Energiledelse er ikke svært, når man først er kommet i gang, og virksomhederne kan tilmed skilte med det. Ofte handler det blot om - både symbolsk og i helt bogstavelig forstand - at dreje på nogle få håndtag”, siger hun.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

22.04.2024BSR

Sponseret

Beyond 2025: Setting Credible Sustainability Goals for Long-Term Impact

22.04.2024CSR.dk

Internationale forskere: Reducér plastikforbrug før genanvendelse

22.04.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny bestyrelse i UN Global Compact Network Denmark

19.04.2024CSR.dk

Efter investordialog: Shell vil oplyse om lobbyaktiviteter i vækstlande

19.04.20242030 Builders

Sponseret

The Importance of Employee Engagement in Corporate Sustainability

18.04.2024CSR.dk

Closing Loops: Danmarks store skridt mod en mere cirkulær fremtid

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams