Compliance kræver nyt niveau af samarbejde

Compliance-delen af CSR-arbejdet er på vej op ad virksomhedens dagsorden. Løsningen på mange nye krav er overblik og samarbejde. Og CSR-folk skal afgive ansvar for at få mere indflydelse.

29.04.2022

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

”Man må ikke lave en ny boble, som får ansvaret for processer og data, der har med bæredygtighed at gøre. De nye og voksende krav kan kun imødekommes og skabe værdi for virksomheden, hvis man kommer i et helt andet gear og arbejder opgaverne ind på en helt anden måde.”

Læs også: Fra blød til hård øger behovet for klarhed

Marie Voldby, Director ESG, Sustainability & Compliance, hos Deloitte i Danmark, er helt sikker. Det er nye tider for den del af CSR-arbejdet, der handler om compliance.

De tre store fra EU

Ud af de mange lovakter fra EU, som påvirker virksomhedernes arbejde med CSR, fremhæver Marie Voldby især tre:

Taksonomien – der klassificerer, hvad man kan betegne som bæredygtigt. De fleste virksomheder vil ikke have pligt til at rapportere i forhold til denne endnu, men den er god at orientere sig i mod, for at konstatere om ens virksomhed og dens produkter regnes for at være bæredygtige.

Rapporteringsdirektivet – CSRD – hvor man i øjeblikket er ved at udviklet standarder for rapportering på forskellige emner.

Due Diligence-direktivet – som pålægger virksomheder at etablere processer og gennemføre due diligence på miljø- og menneskerettigheder i deres værdikæde. Forslaget til dette initiativ er først nu på vej igennem EU’s beslutningsprocesser.

Det er værd at huske på, at alle tre initiativer refererer til FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og til OECD’s retningslinjer for ansvarlig drift af multinationale selskaber. Desuden at de tre direktiver ikke skal opfattes isoleret, men som en familie af tiltag, der er en del af effektueringen af EU’s Green Deal og Fit for 55-strategi.

EU, kunder og finans driver udviklingen
Den første og største driver af den nye compliancetid er de nye EU-tiltag for klassificering, rapportering og due diligence. (Se tekstboks). Men EU er ikke de eneste med nye forventninger. Kunder har brug for performancedata fra leverandører, for at leve op til deres kædeansvar og complianceforpligtelser. Og i finanssektoren er CSR – eller ESG, som man kalder det i den sektor – ikke længere noget kun investorer kigger på, man ser stadig flere eksempler på låneaftaler eller forsikringsaftaler knyttet til ESG-performance.

"Det hører dog med til historien, at de fleste af de compliancekrav, virksomhederne påføres nu, stadig er rapporteringskrav og ikke handlingskrav. Målet er at give dig motivation til at ændre din virksomhed, men ingen kræver, at og hvordan du skal gøre det - undtaget til dels due diligence-direktivet. Den handlingsanvisende regulering ligger stadig i anden lovgivning om miljø, arbejdsmiljø, eksportkontroller osv.  Det betyder, at "følg eller forklar"-princippet stadig gælder, men det er måske de færreste virksomheder, der har fordel af og lyst til at vælge den model. Og selv om lovgivningen ikke kræver det af dig, så kan dine kunder jo stadig vælge dig fra eller dine ejere pålægge dig at engagere dig dybere i en bæredygtig transformation af din virksomhed," siger Marie Voldby

Arbejde på en anden måde
Det, Deloittes complicance-konsulenter typisk hjælper sine kunder med i øjeblikket, er at få overblik over, hvad det er, der kommer, som er relevant for deres virksomhed, at få lavet en god opgave- og ansvarsfordeling – altså en governancestruktur – som også involverer direktion og bestyrelse, og at få operationaliseret de beslutninger. 

”Man kan sige, der er et flow fra involvering og beslutninger, som handler om bestyrelse, ledelse og strategi, over operationalisering af de beslutninger, man har taget, og ender i etableringen af et sikkert data og dokumentationssystem. De tre ting skal på plads, fortæller Marie Voldby.

Så man skal være rigtig god til at levere data og dokumentation for målsætninger og performance inden for CSR. Men hvordan bliver man så det?

”Man er nødt til at arbejde på en anden måde, med andre mennesker og andre kompetencer end tidligere. Der er stadig behov for de specifikke CSR- kompetencer, men de skal kobles med kompetencer inden for f.eks. finans, jura, indkøb, risiko, strategi, HR, revision og kommunikation,” siger Marie Voldby.

Marie Voldby er Director ESG, Sustainability & Compliance hos Deloitte i Danmark.

Brug eksisterende strukturer
Et spørgsmål, som næsten altid indgår i rådgivningsforløbet, er, om man kan integrere de nye opgaver i processer og strukturer, som allerede er etableret i virksomheden.  Ifølge Marie Voldby vil svaret på det sidste ofte være ”ja”.

”Der vil sjældent være brug for at opfinde helt nye strukturer. Det handler snarere om at involvere de personer eller teams, der i forvejen tager sig af compliance og jura i virksomheden. At se på om nogle af de nye opgaver måske kan passes ind i nogle af de strukturer og arbejdsprocesser, man allerede har for anti-korruption, ansvarlige indkøb, finansiel kontrol, medarbejderinvolvering eller lignende, hvis vi sætter de ansvarlige for de områder sammen med dem, der har et dybere kendskab til menneskerettigheder og klimadokumentation,” forklarer Marie Voldby og understreger, at svaret i hvert fald aldrig er at lægge hele ansvaret og opgaveløsningen ovre i det ofte lidt for lille bæredygtighedsteam, man havde i forvejen.

Medlemmerne af de teams kan se frem til langt større interaktion og integration i deres kollegaers arbejde. Den anden side af den medalje er, at man også skal afgive opgaver, man tidligere har haft ansvaret for, hvis kravene har ændret sig i et omfang, så man ikke længere er den bedste til at løse en opgave.

Alle skal på omgangshøjde
Til gengæld spiller de eksisterende CSR-folk ofte en stor rolle i at få designet den nye governancestruktur og i at sikre, at ledelse, bestyrelse og relevante kollegaer får det nødvendige mandat og indsigt i CSR.

”Det er også noget af det, vi hjælper nogle af vores kunder med. Det kan være ESG-labs for bestyrelser, for at få det øverste lag i virksomheden til at være på omgangshøjde med hvad kravene er og tage beslutninger om, hvad virksomhedens mål og ambitioner er, og hvordan de på højt niveau kan arbejde lige så professionelt med dette område, som alle andre materielle områder for virksomheden,” fortæller Marie Voldby.

Udviklingen i CSR-arbejdets omfang og betydning for virksomhederne kan også ses internt i Deloitte.

Læs også: Tilfreds, skeptisk og edderspændt rasende

”For det første er vi jo blevet mange flere, der arbejder med det, og der er brug for endnu flere. Desuden er vores projektteams i dag sat sammen på en anden måde, end for fem år siden – så vi har kompetencer fra flere af vores teams med inde og løse en CSR-relateret opgave for vores kunder. På den måde, spejler vores måde at arbejde i høj grad det, vi anbefaler vores kunder,” siger Marie Voldby.

Så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Tiden med små kompetencelommer, som nøje afgrænset skal stå på mål for alt med bæredygtighed i virksomheden, er ovre. Aå velkommen til den nye tid, hvor overblik, kompetencer og god governance inden for også CSR-compliance opstår ud af bredt og dybt internt samarbejde.

Merkur Andelskasse

Sponseret

ESG-scoren er kejserens nye, sorte klæder

Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: compliance

Store dele af CSR-arbejdet har historisk været baseret på soft law i form af f.eks. frivillige guidelines, bliver i disse år til hard law gennem især lovgivning fra EU om obligatorisk due diligence og dokumentations- og datakrav afledt af taksonomien for bæredygtig finans. Hvordan kommer virksomheders compliancefunktion til at se ud i årene der kommer og hvad betyder det for CSR-funktionen?

Relateret indhold

27.02.2024CSR.dk

Sparekassen Kronjylland vil støtte fællesskaber, der har fokus på bevægelse

23.02.2024CSR.dk

Zalando laver om i deres bæredygtighedskommunikation

26.02.2024Valified

Sponseret

Finans som drivkraft for bæredygtig vækst & Impact

23.02.2024Odense Renovation

Sponseret

Ny lys opfindelse på skraldebilerne

21.02.2024Valified

Sponseret

Position Green og Valified lancerer banebrydende ESG-Løsning til brancheforeninger

21.02.2024Industriens Fond

Sponseret

Health tech skal gøres hot

20.02.2024SOLITWORK A/S

Sponseret

Bekæmp greenwashing med AFC ESG-platformen

16.02.2024CSR.dk

Grundfos vil matches med startups for at få udledninger ned

Jobmarked

Se alle

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

COOP Danmark A/S

Klimaansvarlig

Coop søger klimaansvarlig til ESG-afdeling

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

28.02.2024

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Aalborg Kommune

Ambitiøs og knivskarp klimachef, der driver forandringer

Kan du omsætte vores ambitiøse visioner for klimaet til indsatser og handlinger, der skaber konkrete og målbare resultater? Kan du skabe grønne og bæredygtige forandringer? Som chef for vores nye klimaafdeling kommer du til at spille en nøglerolle i Aalborg Kommunes indsats for klimaet.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

28.02.2024

C WorldWide Asset Management

Sustainability/ESG Specialist

As our new Sustainability Specialist, you will contribute to defining, developing, and maintaining our strategic commitments and goals aligned with our overall firm-wide sustainability agenda. This multi-faceted role is organizationally anchored in our Global Clients team.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Semler Gruppen A/S

ESG Controlling & Reporting specialist til Semler Gruppen

Kunne du tænke dig at være med i udviklingen af Bæredygtighedsrapportering- og controlling i Semler Gruppen - og samtidig drive processen som ESG-projektleder?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet søger dygtig konsulent, der brænder for digitalisering af energisektoren

Brænder du for bæredygtighed, digitale teknologier og innovation? Og har du lyst til at være med til at digitalisere energi- og forsyningssektoren? Eller brænder du for datadeling, datasuverænitet og datasikkerhed? Så har du nu chancen for at blive en del af Alexandra Instituttets Insights Lab.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Sustainable Business Solutions ApS

Kickstart din karriere indenfor bæredygtighed allerede i praktikperioden

Drømmer du om at arbejde med bæredygtighed og skal du eller nogen du kender i praktik i foråret eller efteråret 2024? Så kan en praktik hos Sustainable Business Solutions måske lige være sagen.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

14.03.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Carve Consulting
Gå-hjem-møde
Skab værdi med dataetik

For mange er dataetik stadig ikke helt håndgribeligt. Men her kan du høre om, hvordan dataetik er indlejret i chatbots og hvilke dataetiske tiltag, det kræver at få D-mærket. Du får også en kort introduktion til Håndbog i dataetik og dens dataetiske principper og implementeringsredskaber.

Dato

27.02.2024

Tid

15:00

Sted

Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

UN Global Compact Network Denmark
Webinar
Eliminér lønforskel mellem kønnene | 90 min LIVE session

Ønsker du at arbejde med ligestilling i din virksomhed, og mangler du værktøjer? United Nation Global Compact inviterer på et gratis læringsforløb i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag. Denne LIVE session er den anden del i forløbet og afvikles i samarbejde med EPIC (Equal Pay International Coalition) og Gapsquare. Her får du en gennemgang af det konkrete arbejde skridt for skidt med eksempler fra virksomheder samt Best Practice fra erhvervslivet.

Dato

28.02.2024

Tid

10:00

Sted

Online