Verdensmålsværktøjet der kommer hele vejen rundt

SDG Action Manager er måske det nærmeste, man kommer et autoriseret bud på en måde at få gang i verdensmålsarbejdet. To danske organisationer har testet det og fået bedre overblik.

08.06.2020

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Ingen ved, om de i FN’s Global Compacts hovedkontor i New York var blevet trætte af at høre om, at der ikke fandtes nogle gode værktøjer. Eller om det udelukkende var fordi, de kunne se på tallene i hundredvis af undersøgelser, at virksomhederne verden over ikke var kommet langt nok og godt nok i gang med at integrere verdensmålene i deres arbejde.

Resultatet var i hvert fald, at i januar 2020 lancerede verdens største netværk for bæredygtig virksomhed et nyt værktøj: SDG Action Manager.

Det er en gratis onlineplatform, som giver et 360-graders status og input til mulige forbedringer på en virksomheds arbejde med verdensmålene. Den er udviklet af B-corp bevægelsen’s B Lab og Global Compact i fællesskab og bygger på dels den impact assessment, som B Corp-bevægelsen bruger til at guide og vurdere virksomheder, der gerne vil certificeres som B Corp og dels de 10 principper som er Global Compacts fundament. Og så er verdensmålene lagt oveni.

Værktøjet indeholder udvalgte spørgsmål fra B Labs B Impact Assessment, der relaterer sig til FN’s Verdensmål, suppleret af performance- målinger fra UN Global Compacts 10 principper og input fra eksperter i ansvarlig virksomhedsførelse, civilsamfundet, FN og forskning. Blandt andre er Dansk Institut for Menneskerettigheder kommet med input til SDG Action Manager.

Ved lanceringen på World Economic Forums årlige topmøde i Davos i januar måned, sagde Lise Kingo, CEO for FN’s Global Compact:

”Selvom der bliver skabt rigtige fremskridt af erhvervslivet, så er der også en klar erkendelse af, at handlingerne ikke kan måle sig med udfordringens størrelse. Virksomhederne har en vigtig rolle at spille i at vi kan leve op til løftet om fælles, vedvarende fremgang for alle. Med udgangspunkt I vores princip-baserede tilgang, har vi udviklet SDG Action Manager, så vi bedre kan mobilisere den private sektor og få os tilbage på sporet mod 2030.”

Hvordan gør man?
Man starter med et baseline-modul og forsætter derfra til en gennemgang fra Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) til Verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). På grund af dens tværgående natur er Verdensmål 17 (Partnerskaber for handling) inkorporeret i alle moduler.

”Virksomheder er ikke forpligtet til at udfylde alle moduler. Man starter med baseline-målingen, hvorefter man selv prioriterer sin verdensmålsindsats med fokus på de specifikke Verdensmål, hvor ens virksomhed har størst impact-forbedringspotentiale,” forklarer Steffen Kallehauge, som arbejder med værktøjet i den danske udgave af B Corp-bevægelsen.

SDG Action Manager måler på virksomheders forretningsmodel, drift, supply chain og risikoområder. For at hjælpe virksomheder med at forbedre sin performance, måler værktøjet på både kvalitative og kvantitative data, og giver dig en foreløbig vurdering af, hvor din virksomhed står. Dels i forhold til målene og dels i forhold til andre virksomheder, som har benyttet værktøjet.

Den officielle kampagne for SDG Action Manager, fortæller at virksomheder kan bruge værktøjet til at:

  • Finde sit udgangspunkt: fordi man får en måling på, hvilke specifikke verdensmål virksomhederne har den største indflydelse på – både positivt og negativt.
  • Sætte mål og måle på forbedringer: Værktøjerne gør det muligt for virksomheder at måle, sætte mål og visualisere deres performance. En handy mulighed, når man tænker på, at der kun er 10 år tilbage til at indfri verdensmålene.
  • Blive en del af bevægelsen: B Lab og UN Global Compact inviterer til at blive en del af en global bevægelse af pioner-virksomheder, der arbejder på at skabe en bedre verden for planet og mennesker i 2030.

Spørgsmålet er, om det virker? Holder det, hvad det lover? To danske virksomheder har i løbet af de seneste måneder testet SDG Action Manager for at få overblik og retning på deres indsats.

Find frem til det, der giver mest mening
Arbejdet med verdensmål behøver på ingen måde gå i stå, selvom en stor del af samfundet gør det. Under coronakrisen arbejdede Erhvervshus Fyn, et af Danmarks regionale erhvervsfremmehuse, på at udvikle nye værditilbud, som kan understøtte fynske virksomheders arbejde med bæredygtighed og omstilling.

Christina Melvang fra Erhvervshus Fyn..

”Hos Erhvervshus Fyn er det en klar prioritet at få verdensmålene ind i virksomhedernes forretning, for det er det, der driver virksomhederne til at prioritere det arbejde. Det gælder for alle, men især i de mindre virksomheder, at hvis et område ikke bliver en del af deres kerneforretning, så svinger indsatsen, så man ikke får nok ud af det. Det har vi kunnet se tidligere med f.eks. miljøledelse. Hvis det har ligget som et appendiks ude i virksomhederne, så får de ikke nok igen for de ressourcer, de har investeret. Så vi er optaget af, at arbejdet med bæredygtighed og verdensmål skal ind på en anden måde,” forklarer Christina Melvang, som er forretningschef i Erhvervshus Fyn.

Det kræver gode værktøjer, og SDG Action Manager er et af de værktøjer, Erhvervshus Fyn har kigget på.

”Verdensmålene er svære at forstå med de mange mål og undermål, og virksomhederne har berettiget vanskeligt ved at finde ud af, hvordan de skal komme i gang. Derfor har vi haft brug for et værktøj til at lave en baseline, der fortæller, hvor virksomheden er henne lige nu, og hvad der giver mest mening for netop den virksomhed. Og det kan SDG Action Manager,” siger Christina Melvang.

Giver inspiration
Den formodning blev bekræftet, da Erhvervshus Fyn testede SDG Action Manager på både egen forretning, og på otte semi-fiktive virksomheder, i en workshop for omkring 35 personer. Hvilket faktisk gør det til den største træningssession i værktøjet i verden ind til videre.

Testen viste, at Erhvervshus Fyn arbejder med temmelig mange af målene, men også at mål otte klart ligger tættest på erhvervshusenes centrale opgave: at hjælpe med at skabe jobs og arbejde med produktivitetsforbedringer gennem teknologi og grøn omstilling.

”Vi kunne se, at man med SDG Action Manager kommer ned i dybden af verdensmålene og finder ud af, hvad det egentlig handler om. Der kan modvirke tendensen til verdensmålsbingo, hvor man bare bruger overskrifterne, men uden at være sikker på, hvad det handler om,” siger Christina Melvang.

”Når man bruger Action Manageren, har vi oplevet, at man også bliver udfordret på undermålene. Det har været interessant. Fordi værktøjet beder dig fortælle, hvad du helt konkret gør. Det betyder samtidig, at værktøjet giver inspiration til, hvad man kunne gøre,” fortsætter hun.

Den anden side af oplevelsen for Erhvervshus Fyn var, at Action Manageren er et omfattende værktøj, som man skal passe på ikke at drukne i. Det kan man gøre ved at prioritere.

”Vi har valgt at fokusere på vores ydre indflydelse. Vores egne forhold er på ingen måde glemt, men det er vigtigst at arbejde med vores kerneforretning: at skubbe til og bakke op om udviklingen i de fynske virksomheder.
Hvis vi kan være med til at en virksomhed omstiller, eller udvikler helt nye produkter – så kan det virkelig batte noget, slutter Christina Melvang.

Et overskueligt værktøj
I marts måned 2020 gik de seks Sinatur-hoteller i Danmark fra travlhed og høj belægning til dage fulde af afbestillinger for til sidst at konkludere, at det bedste – også for forretningen – var at lukke hotellerne. Inklusive restauranter, konference- og mødefaciliteter. Det gav lidt tid til overs. Som bl.a. er blevet brugt på at kigge virksomhedens verdensmålsindsats igennem ved hjælp af SDG Action Manager.

Kari Brandsgård fra Sinatur Hotel og Konference.

”Bæredygtighed er en stærk del af vores kædes fundament og har været det nærmest siden hotellerne startede. Så vi er egentlig altid gået lidt uden om verdensmålene, fordi vi allerede havde et andet sprog for det arbejde, syntes vi,” forklarer Kari Brandsgård, som er leder af hotellet Haraldskær ved Vejle og talsperson for Sinaturhotellerne, når det handler om bæredygtighed.

”Men vi kan se, at verdensmålene er det sprog, vores kunder bruger, og de spørger efter vores indsats. Så vi syntes, at når nu vi havde tiden, så ville det være fint at finde ud af, hvor gode vi egentlig er, hvor vi ligger henne i forhold til andre, og hvor vi kan blive bedre ikke mindst,” fortsætter hun.

Mere bevidste om forbedringsmuligheder
Helt konkret har arbejdet med SDG Action Manager har givet Sinatur, en chance for at få et databaseret overblik over, hvordan de præsterer på de forskellige mål.

”På den måde har det øget vores bevidsthed om, hvor vi kan blive bedre og udvikle os. Og så gør det verdensmålene lidt mere håndgribelige. De kan godt virke meget overvældende, men når man begynder at arbejde med SDG Action Manager, så bliver det hele lidt mere håndfast,” siger Kari Brandsgård.

”Og så var det faktisk mere overskueligt, end jeg havde frygtet. Måske hjælper det at vi allerede har været igennem B Corp assessment, så hverken sprog eller metode er fremmed. Men vi synes det er en god måde at komme i gang og får en idé om, hvad man gør godt og hvor man kan blive bedre,” siger Kari Brandsgård.

”For mål 8, om anstændige jobs, fik vi f.eks. en score, der viste, at vi ligger forholdsvis godt. Men vi fandt også ud af, at der var nogle ting, vi ikke har bygget ind i vores formelle systemer og redskaber, fordi vi driver virksomhed i en skandinavisk kontekst, og derfor har det som en del af lovgivning osv.,” fortæller Kari Brandsgård.

”Så nu skal vi have føjet nogle ting til vores personalehåndbog,” fortsætter hun.

Det er ting såsom forbud mod diskrimination og sexuel chikane. For selvom det ikke er noget, Sinatur-hotellerne slås med, understreger Kari Brandsgård, så findes det jo i samfundet og dermed potentielt også på Sinaturs hoteller.

Gøre plads til dem på sidelinjen
Når ens virksomhed bliver vurderet i SDG Action Manager, sker det med udgangspunkt i delmålene. For spørgsmålet om anstændige jobs, er det f.eks. at sørge for, at ”alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job med lige løn for lige arbejde – det gælder også for unge og personer med handicap.”

For Sinatur betyder det at hjælpe med at udvide adgangen til arbejdsmarkedet for dem, der ellers ikke så nemt kan komme til.

”Vi synes, at vi har et stort ansvar over for det samfund, vi er en del af, og det gælder også at give plads til dem, der er havnet lidt på sidelinjen af arbejdsmarkedet. Det kan være unge, der ikke rigtig har fået en uddannelse, eller voksne, som på et tidspunkt har truffet valg der viste sig ikke at være så gode. Vi har et rigtig godt samarbejde med vores lokale jobcentre på alle vores seks hoteller,” siger Kari Brandsgård.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: Verdensmål i forretningen

Det er ikke nyt, men det er stadig svært – hvordan tænker man verdensmålene ind i forretningsudvikling og strategi, frem for at arbejde med dem som en traditionelt CSR-værktøj? Vi undersøger, hvilke spørgsmål man skal stille sig selv og leder efter metoder og værktøjer til at komme på rette vej.

Relateret indhold

16.06.2024CSR.dk

Grønne organisationer: Danske pensionsselskaber bør droppe nye investeringer i intensiv animalsk fødevareproduktion

14.06.2024CSR.dk

AI-metode afslører millioner af døde træer, skjult blandt de levende, før Californiens historiske skovbrande i 2020

13.06.2024CSR.dk

Nu er 30 procent af Carlsbergs ledelse kvinder

13.06.2024Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Er din bestyrelse “Fit for 55”?

12.06.2024CSR.dk

Bliver du ledet af en algoritme? Det gør flere end man tror, viser et nyt dansk-europæisk studie

10.06.2024BSR

Sponseret

Double Materiality and Decision Quality: An Opportunity for the Courageous

07.06.2024CSR.dk

FN's generalsekretær: Reklamebureauer bør fyre sine oliekunder

07.06.20242030 Builders

Sponseret

Diversity and inclusiveness in Danish businesses

Jobmarked

Se alle

ista Danmark A/S

Salgsassistent til kampagnesalg

Drømmer du om en karriere inden for salg og rådgivning? Så har ista brug for dig.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

ista Danmark A/S

Kontorassistent til Team Aflæsning og Service

ista Danmark søger en kontorassistent til vores Team Aflæsning og Service i Ballerup

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

Energi Danmark A/S

Junior ESG Analyst

Do you want to work in a leading Nordic energy trading company and be a part of a newly established ESG team? Do you thrive in an international environment and want to contribute to the green transition? Then you could be our Junior ESG Analyst.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

29.06.2024

Rambøll A/S

Commercial Lead, Incept Sustainability

We're looking for a passionate sustainability professional to help us take our offering, Incept Sustainability, to the next level.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

KØBENHAVNS KOMMUNE

Konsulent til Bæredygtige Indkøb (barselsvikariat)

Vil du arbejde med menneske- og arbejdstagerrettigheder i globale værdikæder? Vil du være til at med at omsætte politiske ambitioner om bæredygtighed i Københavns Kommunes værdikæde til praksis? Vil du arbejde med at stille ambitiøse krav til beskyttelse af bl.a. af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø i kommunens kontrakter, og sikre at disse overholdes?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Dagrofa aps

Brænder du for grøn omstilling i Dagligvarehandlen?

I Dagrofa- koncernen intensiverer vi i disse dage vores fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, herunder kommende lovgivning på CSRD, samt udvikling af en ny klimaplan. Vi arbejder intensivt med at indfri vores målsætninger på området og søger derfor en ESG- analytiker til vores CSR-team.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

24.06.2024

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
access2innovation
Morgenmøde
Combining aid, trade, and development finance into the Ugandan agriculture sector

In this Virtual A2i Talk, Ole Dahl Rasmussen from the Danish Embassy in Uganda and Moses Nyabila, CEO of aBi Development, will talk about current initiatives and programs that support the development and financing of the Ugandan agriculture sector. This includes, lessons learned, from the recent Danish business delegation to Uganda, co-organised by Access2innovation, the Danish Agriculture & Food Council and the Embassy.

Dato

14.06.2024

Tid

09:30

Sted

Virtuelt

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis - Juni

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.06.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Upstream-udledninger

Bliv klogere på de 8 upstream-kategorier i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én eller én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er gratis og en del af Sustainable Business Solutions webinarserie, "ESG to the point".

Dato

18.06.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

PwC Danmark
Webinar
Corporate ESG Reporting 2024 - Learn From the Best

PwC's annual conference, 'the CFO's agenda', celebrates the best annual reports among the C25 listed companies and the 10 largest non-listed and large cap companies in Denmark.

Dato

18.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Etisk Handel Danmark
Kursus
Ansvarlig Indkøbspraksis: En nøgle til vellykket due diligence

Du vil blive opmærksom på de bæredygtighedsrisici, der er forbundet med blandt andet prispres og sidste-øjebliks-ændringer i produktionsplanlægningen, når vi d. 18. juni 2024 stiller skarpt på ansvarlig indkøbspraksis.

Dato

18.06.2024

Tid

12:00

Sted

Overgaden Oven Vandet 101415 København

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - Aarhus

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

19.06.2024

Tid

09:00

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C