Psykisk arbejdsmiljø er ikke en kampzone

Skåret ind til benet handler psykisk arbejdsmiljø om trivsel og trivsel handler om samtale. Sådan en kan man ikke have, hvis man står i en kampzone. Så arbejdet med stress, uklare krav, mobning og meget andet skal være alles ansvar og ingens skyld.

04.03.2022

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Vi arbejder for meget. Det er konklusionen på den tidligere Cambridge-forsker James Suzmans bog ”Work – A Deep History”. Det er ikke kun mængden af arbejde, der er problematisk, det er betydningen af arbejdet. Det definerer for mange, hvem vi er, vores status og selvværd.

Eller som den unge medstifter af et demokratisk ejet og drevet konsulenthus sagde det til et Democracy Drinks-oplæg i denne uge:

”Vi har de sidste mange år hyldet arbejdet i en grad, så vi i dag har en stress-epidemi.”

Begejsterer og belaster
Det er dog ikke sådan, at alle blot har stået stiltiende på sidelinjen og ladet det ske. I fagbevægelsen, i forskningsinstitutioner, offentlige instanser, virksomheder og rådgiverhuse diskuterer og undersøger man løbende, hvordan arbejdslivet kan designes, så det er godt. Så det begejstrer, mere end det belaster.

Eva Jakobsen har arbejdet med arbejdsmiljø i 15 år i bl.a. Journalistforbundet, Rudersdal Kommune og i dag i Ingeniørforeningen, IDA. Foto: IDA.

For det er en central del af udfordringen i dag, ifølge Eva Jakobsen, arbejdslivskonsulent hos Ingeniørforeningen, IDA.

”I dag har vi rigeligt med indflydelse, nogle gange mere end vi kan holde til, og nogle af os har så meget mening i vores arbejde, at vi ikke kan holde til det,” forklarer hun.

Samtidig er samfundet generelt præget af en præstations- og accelerations-kultur, hvor vi skal stille op til livslang læring og konstante krav om at være på og blive bedre, kombineret med adgang til digitale værktøjer, der gør, at vi – og vores hjerner – ikke kan holde fri. For mange er det også med til at gøre livet og arbejdslivet sammenhængende, udfordrende, interessant og spændende. Det begejstrer.

Problemet er, at det også belaster. I en grad som fører til langtidssygemeldinger, abrupte afslutninger på karrierer, skilsmisser, misbrugsproblemer eller andet, som ikke blot har store menneskelige konsekvenser, men også store omkostninger for samfundet.

Svært med lovgivning om noget, der rammer individuelt
Anerkendelsen af dette giver tiltag såsom lovgivning om, hvornår ledere må kontakte medarbejdere på e-mail og telefon. Som i Frankrig, hvor man siden 2017 har lovgivet om begrænsninger på, hvornår en arbejdsgiver må kontakte en medarbejder uden for arbejdstid. Portugal vedtog lignende lovgivning i 2021.

I Danmark fik man i 2020 en Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som for første gang samlede krav og forventninger til arbejdsgiveres indsats og ansvar for det psykiske arbejdsmiljø. Og om end der ikke heri er regler om, hvornår der må sendes emails, så gør den det ganske klart, at arbejdsgiver er forpligtet til at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø, så medarbejderne hverken nu eller på længere sigt må blive syge eller komme til skade på grund af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen stiller yderligere krav om, at virksomhedernes forebyggelse skal have fokus på organisatoriske og kollektive tiltag frem for individuelle tiltag, ligesom den definerer fem sæt risikofaktorer, som virksomhederne skal forholde sig til:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikan
  • Arbejdsrelateret vold

”Det er en milepæl i arbejdet,” siger Eva Jakobsen. ”Men det er stadig svært, at lave kollektive aftaler der fungerer for alle, om noget der rammer individuelt. Vi skal passe på med at prøve at sætte regler for hvornår og hvordan man må arbejde. For det er helt tydeligt, at one size fits none, når det handler om arbejdslivets indretning. ”

Corona som forstørrelsesglas
Hvad så med effekterne er corona? Fandt vi ikke alle sammen ud af, at hjemmearbejde gav bedre fleksibilitet og gjorde presset mindre?

”Corona har fungeret som et forstørrelsesglas på både det der, fungerede og omvendt. Vi kan se, at de organisationer, der allerede havde masser af lim og sammenhængskraft kommer stærke ud af de to år, mens de der havde lav grad af social kapital og stærke relationer, de kommer svækkede ud af krisen.

”Det udstrakte hjemmearbejde lærte virksomhederne, at medarbejderne godt kan selv. Produktiviteten steg i rigtig mange tilfælde, mens vi var hjemme. Det har nogle andre effekter på sammenhængskraft, videndeling og idéudvikling, men produktion har vi styr på,” siger Eva Jakobsen.

Derfor var der også forskel på, hvad fokus var i de to store nedlukningsperioder. Hvor den første handlede meget om netop produktivitet, kom den anden til at handle mere om trivsel, om distanceledelse, hybridledelse, og hvordan man havde det.

Hun skynder sig dog at tilføje, at os bag de glade skriveborde skal huske, at vi kommer igennem pandemien med vildt forskellige oplevelser. Produktionsdanmark har f.eks. ikke været sendt hjem. Og nogle har haft mulighed for at tage i sommerhus og nyde naturen og arbejde derfra, mens andre har levet med børn, der skulle hjemmeskoles, alt for lidt plads og for meget sygdom.

”Samlet set, har corona fået trivsel mere på dagsordenen og har normaliseret en samtale om, hvordan man har det på arbejdet,” konstaterer Eva Jakobsen.

Det handler om samtalen
Men hvad er trivsel så?

”Når man skærer helt ind til benet, så handler trivsel om samtale. Hvordan bliver jeg som medarbejder spurgt og mødt? Hvordan kan vi både som medarbejdere og ledere eller tillidsvalgte acceptere at det ofte er en situation med handlefattighed, dvs. at stress og dårlig trivsel ofte er komplekst, og at arbejdspladsen hverken kan eller må stille sig selv eller den ramte medarbejder i udsigt, at de nu vil tage ansvaret for at fikse alt, hvad der måtte være galt,” forklarer Eva Jakobsen.

Noget vi skaber sammen

I bogen ”Dig og den danske model”, som Fagbevægelsens Hovedorganisation udgav i 2021, kan man læse, at tillid, retfærdighed og samarbejde er de tre begreber, som forskningen er nået frem til kendetegner arbejdspladser, hvor medarbejderne trives.

”De tre forhold sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab af løse dens kerneopgaver. Det særlige ved tillid, retfærdighed og samarbejdsevne er, at der er tale om relationer. Det vil sige, det handler ikke om individuelle evner eller kompetencer. Det er ikke noget, man kan få, men derimod noget man selv kan være med til at skabe i samarbejdet med kolleger, ledelse og medarbejdere.”

Det, man kan gøre som arbejdsgiver, kollega, tillidsmand, er i stedet at spørge: ”Er der noget jeg kan gøre?” Eller ”kan jeg hjælpe ved at fjerne bare noget af belastningen”?

”Man skal have mod – også til at acceptere handlefattighed – for hvis man tager ansvar for en opgave, man hverken har magt eller mandat til at løfte eller løse, så kan det føre til en dårlig samvittighed, som afholder mig fra at spørge en anden gang,” siger Eva Jakobsen.

Og så skal man også have mod til at sætte tid af til at arbejde med trivsel og den kompleksitet, der er i dag

Samarbejde - ikke kamp
En af de forandringer, der skal til, for at komme videre med arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, er, at få emner som trivsel, stress og arbejdsliv flyttet fra kampzonen til samarbejdsscenen.

”Det er sjældent nogens skyld, at en medarbejder får stress, men det er alles ansvar. Der er ikke særlig mange modsætninger mellem, hvad arbejdsgivere og medarbejdere vil. Men vi går ofte galt i byen, når vi skal tale om arbejdet. Ledere, der tror, de udtrykker bekymring, men får det sagt som et forslag til ændret adfærd. Medarbejdere som ikke hører interesse, men blot kontrol og krav. Så vi er tilbage til samtalen,” siger Eva Jakobsen.

Gode råd fra eksperten
Så hvad kan man gøre – hvis man gerne vil videre i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? Det har Eva Jakobsen nogle gode råd til:

  1. Det er en god idé at kigge sine politikker igennem. Der findes en del eksempler på fine stress-politikker og meget stramme sygefraværsregler i en og samme virksomhed, og politikker med masser af intention, som ingen har ansvaret for.
  2. Få et fælles sprog på arbejdspladsen, som gør det lettere at tale om de svære emner, som trivsel og psykisk arbejdsmiljø ofte er. Af samme grund er det bedst med kurser på arbejdspladsen for alle modsat at alle går på kurser forskellige steder ude i byen. Det er på arbejdspladsen forebyggelse skal ske og der, man skal lære at håndtere trivsel sammen. Og prøv altid, som i altid, at sikre, at kurser omsættes til handling og adfærd.
  3. Kig godt efter tilskudsordninger på arbejdsmiljø, som f.eks. kan bruges til at få hjælp til at facilitere og sætte samtalen i gang. Der er rigtig mange ordninger i både offentlige enheder og i fonde som f.eks. Velliv. Bare hos Arbejdsmiljørådet kan man få del i 100 indtil nu uafhentede millioner til forebyggelse af nedslidning af det psykiske arbejdsmiljø i små og mellemstore virksomheder.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: Psykisk arbejdsmiljø

Allerede før corona oplevede mange danskere deres arbejdsliv som stressende. Efter corona stiller flere spørgsmålstegn ved, hvordan deres arbejdsliv og livskvalitet skal være. Hvad er de bedste redskaber til at skabe en arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder medarbejdere  og samtidig kan give plads til dem der enten ikke vil eller kan arbejde på de gængse vilkår?

Relateret indhold

12.06.2024CSR.dk

Dansk fiskeopdrætter er pilot på natur-rapportering

12.06.2024CSR.dk

Viden om CO2-belastning påvirker hvad der ender i indkøbskurven

17.05.2024Verdo

Sponseret

Verdo indgår samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp: Vil støtte træplanting i Uganda

16.05.2024Blind Coffee

Sponseret

SAMLET OM KAFFEN

09.05.2024BSR

Sponseret

Driving Forward Human Rights in Transport & Logistics

08.05.2024Semler Gruppen A/S

Sponseret

Semler Gruppen certificeret som læse- og skrivevenlig arbejdsplads

08.05.2024CSR.dk

Supermarkedsgigant får ny pensionsaftale med fokus på klima og sundhed

02.05.2024BSR

Sponseret

Building an Effective Supply Chain Data Ecosystem to Prevent Forced Labor

Jobmarked

Se alle

ista Danmark A/S

Salgsassistent til kampagnesalg

Drømmer du om en karriere inden for salg og rådgivning? Så har ista brug for dig.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

ista Danmark A/S

Kontorassistent til Team Aflæsning og Service

ista Danmark søger en kontorassistent til vores Team Aflæsning og Service i Ballerup

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

Energi Danmark A/S

Junior ESG Analyst

Do you want to work in a leading Nordic energy trading company and be a part of a newly established ESG team? Do you thrive in an international environment and want to contribute to the green transition? Then you could be our Junior ESG Analyst.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

29.06.2024

Rambøll A/S

Commercial Lead, Incept Sustainability

We're looking for a passionate sustainability professional to help us take our offering, Incept Sustainability, to the next level.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

KØBENHAVNS KOMMUNE

Konsulent til Bæredygtige Indkøb (barselsvikariat)

Vil du arbejde med menneske- og arbejdstagerrettigheder i globale værdikæder? Vil du være til at med at omsætte politiske ambitioner om bæredygtighed i Københavns Kommunes værdikæde til praksis? Vil du arbejde med at stille ambitiøse krav til beskyttelse af bl.a. af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø i kommunens kontrakter, og sikre at disse overholdes?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Dagrofa aps

Brænder du for grøn omstilling i Dagligvarehandlen?

I Dagrofa- koncernen intensiverer vi i disse dage vores fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, herunder kommende lovgivning på CSRD, samt udvikling af en ny klimaplan. Vi arbejder intensivt med at indfri vores målsætninger på området og søger derfor en ESG- analytiker til vores CSR-team.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

24.06.2024

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Valified
Webinar
Webinar: Gratis introduktion til ESG rapporteringen

Gratis webinar med fokus på at hjælpe din virksomhed i gang med ESG rapporteringsarbejdet

Dato

14.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

access2innovation
Morgenmøde
Combining aid, trade, and development finance into the Ugandan agriculture sector

In this Virtual A2i Talk, Ole Dahl Rasmussen from the Danish Embassy in Uganda and Moses Nyabila, CEO of aBi Development, will talk about current initiatives and programs that support the development and financing of the Ugandan agriculture sector. This includes, lessons learned, from the recent Danish business delegation to Uganda, co-organised by Access2innovation, the Danish Agriculture & Food Council and the Embassy.

Dato

14.06.2024

Tid

09:30

Sted

Virtuelt

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis - Juni

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.06.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Upstream-udledninger

Bliv klogere på de 8 upstream-kategorier i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én eller én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er gratis og en del af Sustainable Business Solutions webinarserie, "ESG to the point".

Dato

18.06.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

PwC Danmark
Webinar
Corporate ESG Reporting 2024 - Learn From the Best

PwC's annual conference, 'the CFO's agenda', celebrates the best annual reports among the C25 listed companies and the 10 largest non-listed and large cap companies in Denmark.

Dato

18.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Etisk Handel Danmark
Kursus
Ansvarlig Indkøbspraksis: En nøgle til vellykket due diligence

Du vil blive opmærksom på de bæredygtighedsrisici, der er forbundet med blandt andet prispres og sidste-øjebliks-ændringer i produktionsplanlægningen, når vi d. 18. juni 2024 stiller skarpt på ansvarlig indkøbspraksis.

Dato

18.06.2024

Tid

12:00

Sted

Overgaden Oven Vandet 101415 København