Miljøaktivisme og korruptionsbekæmpelse

Er korruption overhovedet et CSR-issue? Det var et af de spørgsmål, som blev taget op på det andet møde i bæredygtighedslaboratoriet. Det andet emne var virksomhedernes øgede betydning i miljøspørgsmål. Efter mødet talte vi med de to foredragsholdere, Mads Kristensen, Green Peace og Jens Berthelsen, Global Advice.

Green Peace har en flerstrenget tilgang til bekæmpelse af kulkraftværker. Ved siden af direkte aktioner fører man dialog..

09.01.2009

CSR.dk

En af de to oplægsholdere, som satte dagsordenen for det andet møde i bæredygtighedslaboratoriet var Mads Kristensen, generalsekretær i Green Peace Norden, som fortalte om organisationens rolle i den offentlige debat og deres forhold til virksomhederne. Den anden var Jens Berthelsen, partner i Global Advice, som mente, at det var et åbent spørgsmål, om CSR og korruption overhovedet skulle omtales i samme sætning, korruption er jo kriminelt.

Virksomhedernes indsats har stor betydning
De fleste vil måske sige, at der er et stykke vej fra miljøaktivisme til CSR. Mads Kristensen mener imidlertid, at virksomhedernes indsats har fået så stor betydning, at de to ting hører naturligt sammen.
”Virksomhedernes indsats kommer til at betyde mere og mere, og det er der flere årsager til. En af dem er, at global governance er kommet til at spille en svagere og svagere rolle. Det kan vi for eksempel se i forhold til klimaaftaler,” siger han og nævner desuden en svag indsats fra regeringen.
”Faktisk er virksomhederne blevet en uhyggeligt vigtig aktør, som bliver stærkere og stærkere år for år. Det er glædeligt, at flere og flere inden for de seneste ti til femten år er begyndt at tage både socialt ansvar og miljøansvar alvorligt,” fortsætter Mads Kristensen, som ser en klar tendens i, at indsatsen er rykket op på strategisk niveau.
”Det er ikke længere bare et markedsføringsspørgsmål. Derfor dukker vi op dér.”
Mads Kristensen mener, at de store virksomheder gennem de seneste næsten ti år har trukket et langt større læs end regeringen, derfor er de en vigtig part.

To tilgange
”Vi arbejder på to måder. Vi griber fat i de gode virksomheder og bruger dem som modeller over for de mindre gode,” siger han og nævner tre eksempler.
”Vi har talt med McDonald’s, fordi de var gode til at indføre brug af naturlige kølemidler, og vi har talt med Novozymes, som har fremstillet et bæredygtigt alternativ til blødgøringsmidler.”
På den anden side er der dem, der ifølge Mads Kristensen gør det forkerte.
”For eksempel har vi talt med DONG. De ”kommunikerer grønt” og fortæller, at de bruger mange milliarder på alternativ energi. Det gør de også, men realiteten er, at langt hovedparten af deres investeringer går til kulfyrede værker.
”Den sag har vi grebet an fra flere vinkler. Vi har haft en lang dialog med DONG, og fordi de er statsejede har vi også opfordret vores støttemedlemmer til at skrive henvendelser til regeringen. Samtidig kører vi direkte aktioner,” siger Mads Kristensen og tilføjer, at den flerstrengede tilgang ikke har givet problemer i forhold til dialog.
”DONG er interesserede i dialogen. De opfører sig næsten som en miljøorganisation, og blandt medarbejderne har man en intern identitet som ”grøn.” Men man mangler det konkrete. Vi vil have en udfasningsplan for kul – en plan med årstal. Det tager 50 år at forrente et kulkraftværk, så der skal ikke bygges flere,” slutter han.

CSR eller bare compliance
Jens Berthelsen, Global Advice, finder det tvivlsomt, om man overhovedet kan tale om CSR, fordi en virksomhed ikke gør brug af korruption, selvom andre gør.
”Det kan diskuteres, for når vi taler om CSR, taler vi normalt om forhold, som en virksomhed selv kan tage stilling til – altså frivillige initiativer. Det kan man ikke sige om korruption, for det er faktisk en form for økonomisk kriminalitet,” siger han og tilføjer, at når man fortsat omtaler det som en CSR-disciplin, så skyldes det bl.a., at lovgivningen er så ny. Frem til 2000 var det ligefrem fradragsberettiget, dertil kommer, at der er forskelle fra land til land, og endelig er der gråzoner.
Han mener derimod, at det er helt berettiget, at korruption indgår i FN’s Global Compact. Det gør for eksempel også retten til at organisere sig i en fagforening. Her må man skelne mellem Danmark og u-lande, mener han.

Forbudt område og gråzoner
Som eksempel nævner han frokoster og en tur til Monte Carlo. Hvis hensigten er at påvirke en offentlig myndighed, så er det helt klart ulovligt. Hvis det foregår i business to business-regi er vi derimod ude i en gråzone.
”Det, man skal forstå, er, at retspraksis har ændret sig dramatisk gennem de seneste otte år – og stadig ændrer sig. Den strengeste lovgivning findes i USA, hvor man kan blive straffet alene for at gå indover amerikanske telefon- og computernetværk i forbindelse med en aftale, også selv om parterne i aftalen befinder sig i andre lande. Her er også en øget tilbøjelighed til konfiskation, så man ikke alene betaler en bøde, men også må aflevere sin fortjeneste,” siger Jens Berthelsen.
I dansk sammenhæng nævner han sager, som opstod i forbindelse med ”Oil for Food”-programmet i Irak. De ligger for øjeblikket til afgørelse i Justitsministeriet.
Udviklingen i retning af skærpede bestemmelser ses bl.a. i form af internationalt samarbejde samt at mange lande overvåger egne virksomheders adfærd uden for landets grænser, det indebærer, at ambassaderne skal indberette. I Storbritannien har man ligefrem en særlig politimyndighed.

Krav til CSR-virksomheden
”En CSR-virksomhed skal selvfølgelig overholde lovgivningen, de skal også sørge for, at deres adfærd ikke ændres fra land til land, og endelig skal de foretage risikoanalyser for de enkelte markeder, og så skal de kommunikere retningslinjerne klart til deres medarbejdere,” slutter Jens Berthelsen og henviser til www.business-anti-corruption.com, hvor virksomheder kan få opdateret viden om alle vigtige markeder.

www.csr.dk/strategi

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

19.04.2024CSR.dk

Fædre i finanssektoren tager mere barsel

19.04.2024CSR.dk

Efter investordialog: Shell vil oplyse om lobbyaktiviteter i vækstlande

18.04.2024CSR.dk

Closing Loops: Danmarks store skridt mod en mere cirkulær fremtid

17.04.2024CSR.dk

Hovedsæde renoveret med 90 procent genbrugsmaterialer

15.04.2024CSR.dk

Flere elbiler kræver nyt sikkerhedsfokus hos værksteder

12.04.2024CSR.dk

Net zero mål for CO2 er problematiske for mange virksomheder

11.04.2024Valified

Sponseret

Spar Nord hjælper virksomheder i gang med ESG-rapportering

11.04.2024BSR

Sponseret

So, You’ve Completed a Materiality Assessment. Now What?

Jobmarked

Se alle

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Compass Group Danmark A/S

Forretningsanalytiker til nyoprettet stilling i ESG

Brænder du for bæredygtighed, springer nye muligheder i komplekse data frem i dine øjne og vil du have ansvaret for at implementere strategiske nøgleinitiativer på ESG-området? Så er det måske dig vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

ISO 45003 er en systematisk ramme for hvordan organisationer kan arbejde proaktivt med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Sted

København, Nordhavn

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden ISO 45003

På dette kursus får du en indsigt i konkrete metoder og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge psykosociale risici og dermed løbende forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Tid

09:00

Sted

Göteborg Plads 1 2150 Nordhavn

UN Global Compact Network Denmark
Konference
Årskonference 2024: Fremtidens bæredygtighed og ESG

Hvordan bliver fremtidens bæredygtighed og ESG påvirket af eksterne stakeholdere? Og hvilke forventninger skal virksomheder imødekomme, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige og gøre noget bedre for samfundet og planeten?

Dato

22.04.2024

Tid

12:30

Sted

Industriens Hus, H.C. Andersens Blvd. 18, 1553 København

Aros Business Academy
Kursus
Klimaregnskabet i praksis – få styr på jeres CO2-beregninger!

Få tal på jeres bæredygtighedsindsats og CO2-udslip – helt simpelt og uden forkundskaber inden for regnskab. Og brug klimaregnskabet til at se, hvor I nemt og effektivt kan sætte ind for at mindske jeres CO2-udledning.

Dato

22.04.2024

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus