Lad os gøre forskelsbehandling på arbejdspladsen til fortid

Med mindre end et årti til at udligne den ulighed, der stadig findes mellem kønnene på det danske såvel som globale arbejdsmarked, er det på høje tid, at vi smøger ærmerne op og gør forskelsbehandling til fortid.

Illustration: Lad os gøre forskelsbehandling på arbejdspladsen til fortid, Folkekirkens Nødhjælp & Sex & Samfund.

Af Jacqueline Bryld, International Chef i Sex & Samfund og Gitte Dyrhagen Husager, Leder af Privat Sektor Engagement hos Folkekirkens Nødhjælp

Med mindre end et årti til at udligne den ulighed, der stadig findes mellem kønnene på det danske såvel som globale arbejdsmarked, er det på høje tid, at vi smøger ærmerne op og gør forskelsbehandling til fortid.

I 2030 skal vi ifølge FN’s verdensmål have opnået kønsligestilling og styrket kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Skal det mål lykkes, er der behov at nedbryde diskrimination i kvinders adgang til arbejdsmarked, sundhed og trivsel. 

På Kvindernes Internationale Kampdag er det oplagt at kaste et blik på de strukturelle udfordringer, der i 2021 stadig hæmmer kvinders muligheder på arbejdsmarkedet.

Coronapandemien har på sørgelig vis forværret eksisterende uligheder.  Langt flere kvinder end mænd har mistet deres job og livsgrundlag. Kvinder på blandt andet tekstilfabrikker i udviklingslandene melder om massivt overarbejde, fordi fabrikkerne skal indhente det forsømte i kølvandet på lockdown.

Og samtidig er vold mod kvinder steget – både på arbejdspladser og i private hjem - med store konsekvenser for kvinders mentale og fysiske sundhed og trivsel. Den negative udvikling påvirker også virksomheder.

Pressede, usunde og umotiverede medarbejdere er skidt for innovation og produktkvalitet, og øget fattigdom giver mindre efterspørgsel og ustabile markeder.

Ligestilling batter på bundlinjen

Kvinder skal have samme muligheder som mænd – både i forhold til adgang til arbejde samt når de er i arbejde. Kvinder skal kunne gå på barsel uden risiko for at miste deres arbejde. De skal have rimelige løn- og ansættelsesforhold og lige muligheder for forfremmelse.

Og sidst men ikke mindst skal de føle sig trygge på arbejdspladsen. Der er derfor behov for, at virksomheder – såvel som organisationer - løbende evaluerer politikker, lønrammer, retningslinjer og praksisser, så de imødekommer alle medarbejdere og dermed sikrer et sundt og ligeværdigt arbejdsmiljø.

Al erfaring viser, at investeringer i kønsspecifikke udfordringer reducerer sygefravær og øger trivsel og motivation. De øger også effektivitet, produktkvalitet og vækst på bundlinjen.

Men guleroden lander ikke på tallerkenen af sig selv. For at opnå de fordele, må virksomheder arbejde strategisk og målrettet med at sikre ligestilling mellem kønnene i deres kerneforretning.

De konkrete udfordringer, som kvinder møder, skal frem i lyset og virksomheder skal synliggøre de kønsopdelte data, der blandt andet viser forskelle i løn, arbejdstid, repræsentation i lederstillinger og adgang til sundhedsydelser.

For at få en retvisende forståelse af hvilke tiltag der er relevante, er det afgørende, at vi igennem partnerskaber mellem civilsamfund, rettighedshavere, regeringer og virksomheder får endnu stærkere fokus på ligestilling mellem kønnene, både hjemme og ude.

Med dialog og samarbejde skaber vi forandring

I Sex & Samfund arbejder vi helt konkret med at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøstrukturer med en tydelig køns- og sundhedsvinkel. Vi synliggør, hvordan bl.a. mødre sundhed, adgang til prævention og hindring af sexchikane er kritiske for forretningsdrift og medarbejderfastholdelse. På den måde bidrager vi til at reducere antallet af ikke-planlagte graviditeter og seksuelt overførte sygdomme – og til at forbedre hygiejne og skabe et sikkert arbejdsmiljø for kvinder.  

I Folkekirkens Nødhjælp samarbejder vi blandt andet med lokale civilsamfundsorganisationer, arbejdsgivere og virksomhedsnetværk for at styrke tiltag i både den formelle og uformelle sektor. Dette for at sikre vidensdeling og handling på de specifikke kontekstuelle eller sektorbaserede udfordringer, der står i vejen for at kvinder i dag kan opnå deres fulde potentiale.

Disse tiltag demonstrerer hvordan vi igennem konkrete partnerskaber og alliancer med danske og internationale aktører styrker kompetencer, udvikler redskaber og faciliterer en platform for bredere dialog. Ved at stå sammen er vi også styrket i muligheder for at påvirke politiske beslutningstagere eksempelvis for at sikre, at lovgivning styrker kvinders muligheder for anstændige arbejdsvilkår og en retfærdig fremtid.

For at det skal lykkedes, er der er brug for at få flere gode eksempler på banen. Både fra de virksomheder, der allerede arbejder strategisk og målrettet med at sikre ligestilling mellem kønnene i deres kerneforretning – og fra dem, som lige er begyndt. Alle styrkede indsatser på tværs kan spille en afgørende rolle i at sikre mulighed for at gøre forskelsbehandling til fortid.  Glædelig kampdag.

22.11.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Folkekirkens Nødhjælp tændte 10.000 lys for fred i verden

Chokoladesalg i Wefood støtter unge mødre på flugt i Uganda

02.06.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

31.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Global klimatilpasning: Behov for en holdindsats

13.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Gavmilde danskere og tæt samarbejde med Salling Group sikrer 11 millioner kroner til verdens brændpunkter

06.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Salling Group stiller butikker til rådighed for Folkekirkens Nødhjælp

20.02.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Wefood-konceptet fejrer syv år med succes