Global klimatilpasning: Behov for en holdindsats

Nyt partnerskab mellem Danfoss, Folkekirkens Nødhjælp og Udenrigsministeriet om hjælp til småbønder i Kenya.

Af Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær Folkekirkens Nødhjælp og Martin Rossen, Senior Vice President Danfoss.

Mere end 3 milliarder mennesker i verden er truet på deres livsgrundlag på grund stigende temperaturer, fremgår det af den nye rapport fra FN’s klimapanel, IPCC.

De kan ikke vente på den grønne omstilling og reduktion af CO2-udledninger i atmosfæren.

De har her og nu behov for hjælp til klimaresistent landbrugsproduktion, digitale varslingssystemer og innovative løsninger, der kan håndtere for meget eller for lidt vand. Men klimabistanden alene kan ikke løse den enorme globale udfordring.

Derfor er brug for at betragte klimatilpasningsprojekter som en forretningscase på lige fod med vindmølleprojekter og solpanelparker. Men samtidig en forretningscase, der ofte kræver tæt samarbejde mellem virksomheder, donorer og diplomater til at afbøde de værste risici, samt lokalt kendskab og samarbejde med civilsamfund i det globale syd. Der er med andre ord for brug for en holdindsats.

Et eksempel er et nyt partnerskab mellem Danfoss, Folkekirkens Nødhjælp og Udenrigsministeriet om hjælp til småbønder i Kenya, der mister op til halvdelen af deres frugt- og grøntsagsproduktion på grund af mangelfuld opbevaring og køling.

Danfoss bidrager med energieffektiv teknologi, investeringer i lokale værdikæder og samarbejde med kenyanske virksomheder om opbevaring og køling.

Folkekirkens Nødhjælp har den direkte kontakt til bønder, lokalsamfund og lokale værdikæder, ekspertise og viden inden for klimatilpasning af landbrugsproduktion.  

Projektet modtager opstartsfinansiering fra Udenrigsministeriets grønne markedsfacilitet (DGBP), som dermed tager en del af de ekstra risici, der er forbundet med investeringer på usikre markeder i det globale syd.

På bundlinjen reduceres tabet af fødevarer, indtjeningen stiger til gavn for alle – og projektet bidrager til klimatilpasning af den lokale fødevareproduktion fra jord til bord.

Internationale donorer leverer årligt cirka 30 milliarder dollars til klimatilpasningsprojekter, men ifølge FN’s miljøprogram UNEP er behovet for at imødekomme den globale klimapasning på 160 og 340 milliarder dollars. Så der er brug for, at bistanden fra statslige donorer suppleres med private investeringer og partnerskaber på tværs af sektorer.

Det er samtidig den bedste garanti for, at investeringerne rammer rigtigt.

12.03.2024Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Millioner i mønter: Salling Group håndterede danskernes donationer til mennesker i nød

22.11.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Folkekirkens Nødhjælp tændte 10.000 lys for fred i verden

Chokoladesalg i Wefood støtter unge mødre på flugt i Uganda

02.06.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

31.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Global klimatilpasning: Behov for en holdindsats

13.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Gavmilde danskere og tæt samarbejde med Salling Group sikrer 11 millioner kroner til verdens brændpunkter

06.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Salling Group stiller butikker til rådighed for Folkekirkens Nødhjælp