Fokus på People, Planet og Profit gavner bundlinjen

I de kommende år vil en urokkelig fokus på tilpasning af elementerne i den tredobbelte bundlinje - people, planet og profit - være et nødvendigt vejledende princip for stort set enhver virksomhed. Den indsats firmaerne bruger på at forbedre deres bæredygtighedsindstilling kan give betydelig afkast i form af lavere omkostninger, en styrket konkurrenceposition, forbedret produkt-kvalitet og et mere tiltalende virksomhedsimage.

05.12.2008

CSR.dk

Gennem den seneste generation har behovet for, at organisationerne bliver bedre forvaltere af vores naturlige ressourcer, vælger miljøvenlige fremgangsmåder, bruger fair-trade politikker og iværksætter strategier i “bæredygtighed” ændret sig fra et lille men højtråbende antal fortalere til et bredt flertal af forbrugere og regeringer over hele verden. I dag er emner som klimaforandringer, energiforbrug, arbejdsmetoder, fødevaresikkerhed og regulering af forurening og affald, alle vigtige faktorer i de signaler som selskaberne sender forbrugerne, investorerne, regulatorerne, de tilsynsførende og andre interessenter.

Et grønt marked
I sin undersøgelse om samfundstrends fra 2007 fandt analysebureauet GlobeScan, ud af, at den væsentligste faktor for forbrugerne, når disse blev spurgt om et selskabs samfundsmæssige ansvar, var om selskabet skadede miljøet. Forbrugerne tager dette spørgsmål seriøst: 55 procent af de adspurgte i Nordamerika sagde, at de havde straffet selskaber som de syntes handlede uansvarligt. I USA har disse forbrugere været med til at skabe et ”grønt” marked til en værdi af USD 306 milliarder – et marked som markedsanalytikerne mener, kan nå helt op på USD 850 milliarder i løbet af fem år. Da virkningen af forbrugernes ”grønne valg” går langt tilbage i forsyningskæden, bør ethvert selskab i realiteten højne sin miljømæssige bevidsthed som en reaktion på den øgede efterspørgsel.
Set ud fra et investeringsperspektiv viser de finansielle markeder verden over en interesse for den øgede rolle som bæredygtighed og et mere vidtrækkende fælles samfundsmæssigt ansvar spiller. I maj-nummeret (2007) af McKinsey Quarterly, kom Al Gore og David Blood (tidligere leder af Goldman Sachs Asset Management) med en udtalelse om, at investering i bæredygtighed ikke bare er en “feel-good”-størrelse for Birkenstock-sættet, men en know-how strategi, der giver et afkast som er over middel. På samme måde, har Dow Jones skabt et foretagende af Dow Jones Sustainability Indexes for at spore økonomiske resultater hos ledende bæredygtighedsdrevne selskaber verden over. Dette giver investorerne mulighed for at sprede deres aktier blandt diverse selskaber og stadig forblive tro mod deres principper.

Indførelse af et tredobbelt resultat
Da bæredygtighed flytter sig fra marginerne mod midten og selskaber retter deres opmærksomhed mod fastsættelse af omkostninger ved, udbytte af og fordele ved de tiltag som markederne, branchekonsortier og statslige organer kræver, vil det være en god idé at se på kernen af dette koncept. Bæredygtighed kom første gang på verdens dagsorden da FN brugte ordet og senere grundlagde SDC (Sustainable Development Commission). Til at begynde med definerede FN bæredygtig udvikling som udvikling, der “imødekommer den nuværende generations behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers evne til at imødekomme deres egne behov.” Senest har udøverne af bæredygtig udvikling udvidet denne definition til at omfatte miljømæssige, økonomiske og socialpolitiske aspekter.
FN fremsatte også et vigtigt udtryk, der relaterer sig til bæredygtighed: the Triple Bottom Line – eller People, Planet, Profit. The Triple Bottom Line udvider i begrebsmæssig forstand den traditionelle økonomiske struktur til at omfatte en stram rapportering af organisationens resultat vedrørende bæredygtighedsspørgsmål som ”samlet CO2 belastning”, ansættelsesprocedurer og dusinvis af andre metrikker. The Triple Bottom Line’s forenende princip går ud på, at styring mod bæredygtighed skal være på linie med styring mod større effektivitet og øgede virksomhedsresultater. Dette rejser følgende spørgsmål: Hvordan får selskaber effektivt indbygget et bæredygtighedselement i deres generelle forretningsstrategi?

Fire trin til at reagere på det nye mandat
Uden hensyn til branche, størrelse og beliggenhed handler strategisk management grundlæggende om at identificere muligheder og hindringer og navigere gennem det eksterne miljø på en måde, hvor man får mest muligt ud af organisationens aktiver, mener tre erhvervsprofessorer fra Stanford Universitet. Værktøjer og forretningsmæssige maps hjælper managers og executives med at afdække sammenhængen mellem de valg de gør, og de resultater firmaet opnår.
Det vigtigste er naturligvis at investere den rigtige mængde af tid og arbejdskraft til omhyggeligt at undersøge og forstå alle bæredygtighedsaspekter, der påvirker virksomheden. Firmaer skal identificere de miljørelaterede metriks, der gælder for virksomheden - og afgørende - finde de rigtige data til at beskrive og måle disse metriks. Prædiktive analytiske værktøjer kan hjælpe med at identificere de korrekte ledende indikatorer, der kan forudsige og måle bæredygtighedsresultatet.
Hvad der måles, betyder virkelig noget – og teknologi kan hjælpe med at forbedre virksomhedens svar til bæredygtighedsmandatet på fire måder:

MEASURE – Ved korrekt håndtering af behovet for at integrere og validere data kan firmaer benchmarke deres vigtigste bæredygtighedsaktiviteter ved hjælp af branchens anerkendte metodologier og protokoller – Såsom dem der er offentliggjort af virksomhederne. For CIO’s kan det være så enkelt som at installere smarte energimålere i data-centrene og integrere disse data i ressource management instrumentbrætter. Eller det kan blive så avanceret som evaluering af kulstof-beregning hele vejen igennem forsyningskæden ved hjælp af vejledning fra brancheorganisationer. I sidste ende er den største udfordring at få adgang til og stole på data.

REPORT – Som med finansielle resultater er det vigtigt fuldt ud og formelt at oplyse bæredygtighedsresultater for at sikre gennemskuelighed med nøgle-interessenter og overensstemmelse med regulatoriske bureauer – og ikke længere blot på uformel/års basis. Ved regelmæssigt at redegøre for en integreret og konsekvent kilde af kvalitetsinformationer kan firmaer binde initiativer til en fælles bæredygtighedsstruktur, der fremmer en ensartethed på tværs af alle brancher – fra data-center til vandrensningsanlæg. Selvfølgelig er købere i stigende grad kyndigere, især i B2B transaktioner. Rapportering om metriks alene giver ikke en klar nok opfattelse af kort-, mellem-, og langtidsstrategier af virksomheden. I stedet for er det afgørende at rapportere om virksomhedens mål og resultater i forhold til mål for at undgå beskyldninger om såkaldt “grøn-vask”.

IMPROVE – Efter identificering og måling af de metriks som har den største indflydelse på målene for bæredygtighed, kan firmaerne lave mere strategisk orienterede beslutninger. Indblik i aktivitetsomkostningerne kan give information om virkningen på disse strategier på nuværende driftskapital, afkastningsgrad, mandater for afkastprocent og bundlinje-lønsomhed. Anvendelse af optimering, budgettering og data-mining kompetencer til at analysere scenarios og køre simuleringer kan forbedre respons og succesfuld strategisk udførelse.

FORECAST – Til sidst gør et solidt fundament af samlede og strukturerede bæredygtighedsdata det muligt for virksomheden at administrere de nødvendige ressourcer til at nå de ønskede resultater på tværs af organisationen og indenfor de enkelte afdelinger. Nøglestrategier inkluderer prioritering af organisatoriske strategier og tilpasning af investeringer i ny produktinnovation, programudvikling og talent-management. Scorecards og strategi-maps, som er drevet af virksomhedens bæredygtighedsmål, spiller også en vigtig rolle.

Firedobbelt win
I de kommende år vil en urokkelig fokus på tilpasning af elementerne i den tredobbelte bundlinje være et nødvendigt vejledende princip for stort set enhver virksomhed.
Med den rette vejledning kan den indsats firmaerne bruger på at forbedre deres bæredygtighedsindstilling give betydelig afkast i form af lavere omkostninger, en styrket konkurrenceposition, forbedret produkt-kvalitet og et mere tiltalende virksomhedsimage.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

22.04.2024BSR

Sponseret

Beyond 2025: Setting Credible Sustainability Goals for Long-Term Impact

22.04.2024CSR.dk

Internationale forskere: Reducér plastikforbrug før genanvendelse

22.04.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny bestyrelse i UN Global Compact Network Denmark

19.04.2024CSR.dk

Efter investordialog: Shell vil oplyse om lobbyaktiviteter i vækstlande

19.04.20242030 Builders

Sponseret

The Importance of Employee Engagement in Corporate Sustainability

18.04.2024CSR.dk

Closing Loops: Danmarks store skridt mod en mere cirkulær fremtid

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams