Dansk Industri

DI arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for virksomhedernes CSR-arbejde på såvel dansk, europæisk og globalt plan.

DI's indsats spænder bredt, da CSR-arbejdet ofte baseres på globale principper såsom FN’s konventioner og OECD retningslinjer og udmønter sig i såvel EU som national lovgivning.

CSR adresserer globale udfordringer, hvorfor de fleste virksomheder refererer til globale principper i deres CSR-arbejde. De hyppigst anvendte referencer er bl.a. :

FN's Global Compact
FN’s Global Compact er et globalt initiativ, der inddrager private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Det er i dag verdens største initiativ rettet mod virksomheder, der ønsker at engagere sig i CSR. ”Læs mere” Link www.unglobalcompact.org

OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd
OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er anbefalinger om god forretningsskik fra regeringerne i OECD til multinationale virksomheder. Den danske mæglings- og klageinstitution tager udgangspunkt i disse principper i vurderingen af konkrete sager. ”Læs mere” Link http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm

FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv
FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv udgør globale retningslinjer for stater og virksomheder. EU samt de enkelte medlemsstater, inklusiv Danmark, har offentligt støttet op om disse retningslinjer. ”Læs mere” Link: http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf

EU Kommissionens CSR strategi
EU lancerede den nuværende CSR strategi i oktober 2011. Strategien lancerer en række initiativer med fokus på kapacitetsopbygning i mindre og mellemstore virksomheder og virksomheders kommunikation om CSR. ”Læs mere” Link: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm

Danske handlingsplaner for virksomheders samfundsansvar
I marts 2012 lancerede Regeringen den seneste handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Handlingsplanen præsenterer en række initiativer, hvoraf de væsentligste er etableringen af en mæglings- og klageinstitution og nye krav til virksomheders CSR-rapportering. ”Læs mere”  Link: http://samfundsansvar.dk/lovkrav

Adresse

H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V,

Telefon

3377 3377

Besøg site

www.di.dk

Kontaktpersoner

Gry Saul

Konsulent

Seneste nyt

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

I en tid, hvor bæredygtighed er blevet et afgørende konkurrenceparameter, finder danske produktionsvirksomheder værdi i at deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed. Deltagelse i programmet har vist sig at være en god måde for virksomhederne at positionere sig som frontløbere og imødekomme skærpede krav på klimaområdet.

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning

13.06.2023Dansk Industri

Sponseret

CSRD – Husk arbejdet med governance og anti-korruption

30.05.2023Dansk Industri

Sponseret

ESG kompetencer er afgørende for den bæredygtige omstilling

29.05.2023Dansk Industri

Sponseret

Masterclass-serie om ESG: DI forbereder virksomheder på nye rapporteringskrav

IT-løsninger til ESG rapportering

15.05.2023Dansk Industri

Sponseret

Temaer som virksomheden deltager i

Artikler virksomheden er nævnt i

01.12.2023CSR.dk

Migrantarbejdere får det farligste arbejde på danske byggepladser

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

20.10.2023CSR.dk

Rundspørge: Det offentlige fravælger grønne løsninger ved indkøb

11.09.2023CSR.dk

ESG-krav skal styrke virksomheders konkurrenceevne

23.08.2023CSR.dk

Organisationer: Disse klimatiltag vil virke allerede i 2025

01.08.2023CSR.dk

Eksperter: Klimakompensation kan gøre mere skade end gavn