Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning

Frem mod 2030 kommer der mere fokus på bæredygtighed i lovgivning, krav fra samarbejdspartnere og kunder samt økonomiske incitamenter. Derfor har DI Rådgiverne og Mannaz søsat en bæredygtighedsuddannelse, der skal løfte bæredygtighedskompetencerne hos danske rådgivere.

GettImages.

Snart bliver danske virksomheder og organisationer omfattet af lovkrav om bæredygtighed. De får brug for hjælp med lovkravenes kompleksitet; både bæredygtighed generelt og ESG-rapportering specifikt kræver samarbejde mellem flere ekspertiseområder.

Men der er brug for opdateret viden og et fælles sprog blandt danske rådgivere om bæredygtighed. Derfor har DI Rådgiverne i Dansk Industri i samarbejde med konsulenthuset Mannaz udviklet en bæredygtighedsuddannelse for rådgivere om bæredygtighed og due diligence.

Kursus for rådgivere i bæredygtighed og due diligence
På uddannelsen får rådgivere en bred indsigt i bæredygtighed, ansvarlig forretning og due diligence.

Rådgiverne vil på uddannelsen komme hele vejen rundt om klima, miljø og natur, due diligence, sociale forhold og menneskerettigheder, inklusion og diversitet samt om ledelse og governance i virksomheder. Deltagerne får svar på vigtige spørgsmål og nyttige værktøjer, så som hvad ESG, SDG, CSR og GHG kommer til at betyde, hvad ligger der i SBTi? Hvordan undgår du greenwashing? Og meget mere.

Der vil være fysisk undervisning i form af masterclasses og online tilbud i form af webinarer.

Ét tema er due diligence
Et emne i uddannelsen er indsigt i de nye regler om due diligence. Due diligence handler om at sikre, at virksomhederne har de nødvendige processer til at minimere miljø- og menneskerettighedsrisici i hele deres værdikæde. Virksomheder skal identificere og håndtere risici hurtigt og tage skridt til at afbøde negative påvirkninger. Mens mange store danske virksomheder allerede har arbejdet med due diligence i overensstemmelse med internationale retningslinjer, vil den kommende EU-lovgivning om due diligence gøre det til et lovkrav for store virksomheder og indirekte påvirke små og mellemstore virksomheder. Hér kommer rådgiverne til at spille en stor rolle med hjælpe især små og mellemstore virksomheder med at forstå regler og krav, implementere de nødvendige foranstaltninger og sikre overholdelse af disse.

Det gælder også på alle andre områder af bæredygtighed, at rådgiverne er vigtige og kan bidrage til at skabe positive forandringer. Rådgiverne kan bistå virksomhederne med at forstå krav og regler og integrere dem i deres strategier og praksis, sikre at de når deres bæredygtighedsmål mv. Desuden kan rådgiverne hjælpe erhvervslivet med at finde og udnytte de nye forretningsmuligheder, der opstår som følge af disse regler og krav.

Kursusforløbet starter i efteråret og igen i foråret 2024. Læs mere her, hvor du også kan skrive dig op til at høre mere: Bæredygtighedsuddannelse - DI Rådgiverne (danskindustri.dk)

Denne artikel er del af et tema:

ESG uddannelse - kompetenceudvikling til tiden

Efterspørgslen på ESG-kompetencer er enorm i takt med at alle prøver at få deres kompetence-beredskab inden for arbejdet med bæredygtighed og ESG på plads i takt med at lovgivnings- og investorkrav stiger. Temaet viser en palette af uddannelsesmuligheder - med hovedfokus på hvordan man kan udvikle eksisterende medarbejdere.

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning