Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

I en tid, hvor bæredygtighed er blevet et afgørende konkurrenceparameter, finder danske produktionsvirksomheder værdi i at deltage i Klimaklar Produktionsvirksomhed. Deltagelse i programmet har vist sig at være en god måde for virksomhederne at positionere sig som frontløbere og imødekomme skærpede krav på klimaområdet.

Foto kredit : Stina Dueholt..

Bogense Plast A/S er en ud af 350 virksomheder, der med deltagelse i forløbet har opnået konkrete fordele. Som en del af plastindustrien har der længe været fokus på bæredygtighed. Deres store kunder er begyndt at spørge efter virksomhedens klimaregnskab, og det har været udslagsgivende for, at de tilmeldte sig Klimaklar Produktionsvirksomhed.

»Det første, vi bliver spurgt om, er altid: ’Hvor meget CO₂ udleder I?' Af samme årsag har mangel på viden om vores CO₂-aftryk længe været det, der har fyldt hos os,« indleder Ib Jensen, CFO ved Bogense Plast A/S.

Han fortsætter: »Snakken om hvordan vi kan skaffe data og dernæst hæfte for dens validitet, er noget, der optager os meget. Det var derfor vi valgte at tilmelde os Klimaklar Produktionsvirksomhed for at forstå vores CO₂-data og få styr på vores dataindsamling.«

Som deltager i Klimaklar-forløbet lærer produktionsvirksomheder at indsamle relevant klimadata og beregne CO2-udledning på virksomhedsniveau. De lærer også, hvad de vil sige at sætte mål for deres klimaindsatser, og hvordan CO2-reducerende tiltag kan spille sammen med den øvrige forretning.

Bogense Plast A/S har allerede igangsat forskellige reduktionstiltag, som en del af deres Klimaklar-forløb. Her fik de sammen med deres klimarådgiver lagt en strategi for det fremadrettede arbejde med at reducere deres CO₂-udledninger. »Et eksempel på, hvor vi rykkede os markant, var da vi fjernede naturgassen og gik over til fjernvarme. Her afskaffede vi 66 tons CO₂,« udtaler Per Jørgensen.

»Fordi vi har fået kortlagt vores CO₂-udledninger på baggrund af kvalificeret dataindsamling, er vi nu mere trygge ved at fortælle om disse resultater og være transparente overfor både kunder, leverandører og banken. I Klimaklar Produktionsvirksomhed fik vi også inspiration til god klimakommunikation, hvilket har givet os mere blod på tanden i forhold til at dele ud af de gode historier.«


Læs hele casen her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning