CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

Nye begreber og forkortelser fyger igennem luften, når talen falder på den grønne omstilling i de danske virksomheder. CSRD, ESG, Taksonomiforordningen, CO2e og bæredygtighedsrapportering er bare nogle af de begreber og forkortelser virksomheder skal forstå sig på, hvis de vil kunne leve op til de krav, der stilles til dokumentation af bæredygtig produktion og virksomhedsdrift.

Tilmeld dig her

For at klæde Produktionsdanmark godt på til de skærpede rapporteringskrav, man længe har kunnet se konturerne af i horisonten, har Industriens Fond og Dansk Industri etableret et storstilet program, Klimaklar Produktionsvirksomhed, der tilbydes gratis til alle danske produktionsvirksomheder, der vil i gang med at lave eget CO2-regnskab. Programmet bygger på erfaringer, som partnerne har gjort sig sammen med blandt andet konsulenthuset Viegand Maagøe i 2021, hvor 50 virksomheder blev hjulpet godt i gang med deres første CO2-beregninger.

En vigtig erfaring fra det først Klimaklar projekt var, at det var essentielt, at virksomheder selv lærer af finde relevant CO2-data, lave egne beregninger og sætte klare reduktionsmål. Med andre ord, er der et behov for, at give centrale medarbejdere indenfor såvel drift og regnskab som ledelse og kommunikation, kompetencer til at kunne samle data og lave virksomhedens CO2-regnskab og kommunikere korrekt om indsatsen, når kunder eller finansielle partnere efterspørger det.

Samtidig har det også været et klart ønske at lave et forløb, der kan bruges af virksomhederne, lige når de har behovet, og som kan genbesøges, når CO2-regnskabet skal laves igen, eller når et bestemt videnselement skal genopfriskes.

Rygraden i Klimaklar-programmet er derfor en digital platform med 6 skræddersyede læringsmoduler, der giver viden om såvel den overordnede klimadagsorden, som hvor CO2-data findes, hvordan CO2-aftrykket beregnes og ikke mindst, hvordan man kan sætte tydelige mål for fremtidige reduktioner. Sidst, men ikke mindst, giver programmet en grundig indføring i, hvordan virksomhederne bedst kommunikerer om deres klimaindsatser, uden at blive beskyldt for green washing. Som supplement til den digitale læring får deltagerne den nødvendige rådgivning af et korps af erfarne klimarådgivere, tilbud om onlinemøder, hvor de kan dele udfordringerne de møder med ligesindede, samt tilbud om at deltage i 4 årlige netværksmøder, hvor de nyerhvervede ’klimakompetencer’ kan holdes ved lige og udbygges. Programmet gør brug af Erhvervsstyrelsens klimaberegner, Klimakompasset, og er baseret på internationale standarder på området.

Indtil nu har 350 virksomheder deltaget i programmet, der har plads til alle 8500 danske produktionsvirksomheder. 

Faktaboks om Klimaklar Produktionsvirksomhed

En Klimaklar produktionsvirksomhed er en konkurrencedygtig virksomhed. Igennem Klimaklar Produktionsvirksomhed får virksomheder viden og værktøjer til at forstå egen CO₂-data, sætte reduktionsmål og få inspiration til god klimakommunikation. Programmet understøtter virksomhedernes fortsatte arbejde med CO2-beregninger, og vil derfor løbe til udgangen af 2025.
I et Klimaklar-forløb får deltagerne viden om:

  • Klimadagsorden
  • Dataindsamling
  • Klimakompasset
  • Reduktionstiltag
  • Målsætning
  • Kommunikation


Ud over adgang til online læringsmoduler får deltagerne mulighed for gratis 1:1 rådgivning med klimarådgivere fra: NRGi, EnergySolution, Viegand Maagøe, Transition ApS, NIRAS & SustainX, samt tilbud om deltagelse i netværksmøder.


Klimaordbog

  • CO2e Når man skal beregne sit CO2-aftryk, taler man i virkeligheden ofte om flere drivhusgasser end CO2, fx metan og lattergas. De påvirker alle klimaet i forskellig grad og effekten omregnes derfor til CO2 og skrives som ækvivalenter: CO2e.
  • ESG ESG står for ’Environmental’, ’Social’ og ’Governance’ og man taler også om de ikke-finansielle nøgletal for en virksomhed. Det er nøgletal, der beskriver virksomhedens aktiviteter i relation til miljømæssig-, social- og ledelsesmæssig bæredygtighed. Når vi taler om CO2-regnskab, er det altså blot relateret til en del af E’et i ESG, men for mange virksomheder er dette et godt første skridt i arbejdet med bæredygtighed, der også bør indeholde rapportering om for eksempel vand- og energiforbrug, sygefravær, medarbejdertilfredshed, ligestilling i ledelse og bestyrelse og meget mere.
  • CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive er et EU-direktiv, der omhandler krav til virksomheders rapportering af bæredygtighed. Det træder i kraft fra regnskabsåret 2024, og der vil i 2026 komme anbefalinger til rapportering for SMV’er.
  • Taksonomiforordningen er et katalog udviklet af EU over, hvilke investeringer der kan kaldes grønne. På den måde har investorer sikkerhed for, at de investerer i bæredygtige aktiviteter.

Tilmeld dig her

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning