CSR megatrends i 2016

Hvad er de vigtigste CSR-emner og dagsordener i 2016? Et vue ud over internationale CSR-folks meldinger og analyser peger på fem stærke trends.

15.03.2016

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

1. Bæredygtighed og mainstream politik nærmer sig hinanden
”I mange år virkede det som om, at vi var nogle, der gik rundt og advokerede for bæredygtighed, mens resten af verden talte om noget andet. Men nu vores emner centrale i den brede offentlige debat.” Sådan siger Rob Cameron, som leder engelske SustainAbility, et af verdens ældste analyse- og rådgivningsfirmaer inden for CSR.

Klimaaftalen i Paris og vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed bidrager i høj grad til den bevægelse, fordi det globale samfund har skullet tage stilling til spørgsmål om bæredygtighed. Men det handler også om det globale risikobillede. Ser man på 2015-udgaven af World Economic Forums rapport om de største globale risici, er klimarelaterede trusler stærkt repræsenteret, sammen med svækket samfundsmæssig stabilitet med forbindelse til mangel på jobs og indtægter.

I mange år virkede det som om, at vi var nogle, der gik rundt og advokerede for bæredygtighed, mens resten af verden talte om noget andet.

Rob Cameron, SustainAbility

Ifølge stifter og ejer af amerikanske SustainableBrands, KoAnn Vikoren Skrzyniarz, er der også nye og vigtige deltagere i samtalen om CSR-emner, som trækker mod en bredere debat. F.eks. paven og repræsentanter for andre religiøse samfund, som er begyndt  at udtale sig om både klima og social retfærdighed, hvilket i nogle dele af verden har stor betydning for, hvordan både myndigheder og private aktører tænker og handler.

Samtidig mener hun, at virksomheder, der allerede har arbejdet med CSR i årevis, vil blive efterspurgt og brugt som rollemodeller for de mange nye virksomheder, som nu melder sig under fanerne. Vigtigheden af  de etablerede CSR-virksomheder bakkes op af Rob Cameron, som forklarer at selvom bæredygtighed er blevet noget alle snakker om, så er det langt fra noget alle leverer på.

2. Klimaet
Med Parisaftalen fra december 2015 forstummede samtalen om, hvorfor det globale samfund skal bekymre sig om klimaforandringer. Tilbage står nu diskussionen af, hvordan de nationale forpligtelser skal gøres til virkelighed, og den samtale kommer i høj grad til at handle om virksomheder.

Omverdenen vil forvente, at virksomheder arbejder med både energieffektivisering, valg af energikilder og om udvikling af nye teknologier, til f.eks. udvinding og lagring af CO2 – både hos sig selv og hos leverandører. Finanssektoren vil forvente, at man bevidst og kvalificeret tager stilling til, hvilke risici klimaforandringer skaber for ens virksomhed, om det så handler om afgifter på udledning af CO2, omkostninger ved mere ekstreme vejrforhold eller energiforsyningssikkerhed.

Læs ogsåSkal vil lave forretning eller redde verden?

At det ikke er gratis at udlede CO2, er for nogle virksomheders vedkommende allerede et vilkår. Flere vil få samme skæbne i takt med at systemer til handel med CO2-kvoter vil blive sat i værk. Kina vil lancere sin løsning i 2017, USA er i gang med at koordinere en række staters CO2-handelsinitiativer og på den måde skabe en landsdækkende løsning. Man regner med at se en stigning i antallet af nationale tiltag og stigende koordinering mellem eksisterende løsninger.

En ny alliance, Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), blev f.eks. lanceret under COP21 i Paris, for at styrke og udvide afgifter på CO2 i hele verden. Alliancen består af 15 lande, fem canadiske delstater og Californien sammen med ca. 90 NGOer og virksomheder, heriblandt Danfoss og Novozymes.

CO2-afgifter dækker i øjeblikket omkring en fjerdedel af verden emissioner.

3. Større gennemsigtighed
I Danmark er årsregnskabsslovens §99a og b om rapportering om samfundsansvar blevet opdateret i løbet af 2015. Det sker som konsekvens af et nyt EU direktiv, som gør den slags rapportering obligatorisk for omkring 6.000 virksomheder på tværs af Europa.

Anden lovgivning og retningslinjer får også indflydelse, f.eks. vil Storbritanniens Modern Slavery Act kræve, at store virksomheder med aktiviteter i landet redegør for, hvordan deres forsyningskæde ser ud i forhold til det emne. Et andet eksempel er nye krav fra EU og OECD om mere detaljeret rapportering på skatteområdet. Eller staten New Yorks nyligt lancerede undersøgelse af om oliefirmaet ExxonMobil har holdt oplysninger tilbage om klimarisici i deres kommunikation til investorer og offentligheden. Kommentatorer i USA sammenligner med sager mod tobaksindustrien om tilbageholdelse af oplysninger om de skadelige effekter ved rygning.

Læs også: 15 trends der vil påvirke verdens erhvervsliv

Finanssektoren er også ved at påtage sig en ny rolle i forhold til gennemsigtighed med særligt fokus på konsekvenserne af klimaforandringer. F.eks. med oprettelsen af det globale “Task Force on Climate-related Financial Disclosures”, som vil udvikle retningslinjer for oplysninger om klimarelaterede finansielle risici.

Endelig er både forbrugere og interesseorganisationer stadigt mere optaget af muligheden for at spore materialer og garantere rimelige arbejdsforhold i produkters værdikæde. I takt med at nye værktøjer, samarbejder og teknologier på feltet kommer frem, vil muligheden for og dermed kravene til at holde snor i sin forsyningskæde vokse.

4. Bedre mål for CSR-arbejdet
Virksomheders måde at sætte mål for deres CSR-indsats vil nyde større bevågenhed. For det første fordi der med klimaaftalen i Paris og vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed i september 2015 nu findes globalt etablerede rammeaftaler, for hvad de fælles mål er. Dem forventes virksomhederne dels at bidrage til opfyldelsen af og dels orientere sig efter i deres interne arbejde med ansvarlig virksomhedsdrift.

Der bliver brugt mange kræfter på at involvere virksomhederne, f.eks. har FN og Unilever for nylig lanceret “the Global Commission on Business and Sustainable Development”, som i 12 måneder skal udbygge business casen for at bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål for bæredygtighed. En anden faktor i skubbet mod bedre mål inden for CSR er de nye krav om obligatorisk CSR-rapportering i Europa. Det indebærer krav om, at de omfattede virksomheder fastsætter og offentliggør både nøglepræstationsindikatorer (KPI) og rapporterer på resultaterne af deres indsats.

Samlet set er tiden måske ved at rinde ud, for, at virksomheder med kun en lille skelen til omverdenens forventninger bestemmer, hvad der er rimelige og realistiske mål for deres egen indsats.

De forventninger lægger sig tæt op ad en voksende debat om nødvendigheden af videnskabeligt baserede mål, hvis fortalere argumenterer for, at alle virksomheders CO2-reduktionsmål skal sættes i forhold til behovet for reduktioner, hvis den globale opvarmning skal holdes under 2 grader. Det gælder f.eks. organisationen ”Science Based Targets Initiative”, som er etableret af FN’s Global Compact, the World Resources Institute, WWF og CDP. De havde en målsætning om, at 100 virksomheder skulle have meldt sig til og sat videnskabeligt baserede CO2-reduktionsmål inden udgangen af 2015, hvilket lykkedes med 114 virksomheders indrullering i initiativet heraf en god del af de globale CSR-stjerner.

Samlet set er tiden måske ved at rinde ud, for, at virksomheder med kun en lille skelen til omverdenens forventninger bestemmer, hvad der er rimelige og realistiske mål for deres egen indsats.

5. Ansvarlige investeringer
Finanssektoren er allerede nævnt som en vigtig aktør i krav til virksomheder om større gennemsigtighed. Men investorer spiller en endnu vigtigere rolle, når de vælger, hvor de vil placere deres penge. De ved godt, at tiderne er skiftet.

Mens en rapport fra september 2015 fortæller om, hvordan mere en 2.600 milliarder dollar er på vej væk fra investeringer i fossile brændstoffer, har London udnævnt 2015 til den grønne finansiering år i et forsøg på at etablere sig som centrum for grønne investeringer. Kinesiske banker er begyndt at udstede grønne obligationer, og finansgiganter opretter grønne investeringsfonde og øger egne investeringer i disse. En anden undersøgelse viser, at 92 procent af investorerne er enige i, at bæredygtighed er vigtigere nu end for tre år siden, og at 44 procent allerede aktivt trækker deres penge ud af virksomheder, som præsterer dårligt inden for bæredygtighed.

Læs også: Norges oliefond på vej ud af kulinvesteringer

Ifølge samme undersøgelse overvejer op mod 90 procent af investorerne et eller flere aspekter af bæredygtighed i forbindelse med deres investeringer. Forsikrings- og investeringsfirmaet Allianz falder i kategorien ’flere’, med deres plan om at analysere alle investeringer ud fra 37 kriterier inden for miljø, sociale forhold og ledelse, for at sikre at de foretager mere bæredygtige investeringer. Allianz vil til april i år desuden have trukket sine penge ud af ca. 70 virksomheder, hvor mere end 30 procent af omsætningen er relateret til kul.

Samtidig tegner der sig to positioner i forhold til ansvarlige investeringer. Den ene foretrækker, at man simpelthen trækker pengene ud af ikke-bæredygtige aktiviteter og lader dem sejle sin egen sø. Den anden at man fastholder sine investeringer, men aktivt går ind i virksomhederne og arbejder for at opnår forandringer mod bæredygtighed.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Relateret indhold

23.07.2024CSR.dk

Regions nej til at bestille oksekød møder kritik

22.07.2024CSR.dk

Klimavenlige handlinger betaler kulturelle oplevelser i København

12.07.2024Schneider Electric

Sponseret

Tilmelding til AVEVA World 2024

08.07.2024Schneider Electric

Sponseret

TALENTPROGRAM for elektriker-lærlinge 2024

05.07.2024CSR.dk

Rapport: Et fokus på medarbejdertrivsel er alfa og omega

02.07.2024Schneider Electric

Sponseret

Tilmelding til webinar om det kommende NIS 2-direktiv omkring cybersecurity

01.07.2024CSR.dk

Novo Holdings og DLG-koncernen indgår samarbejde om fremme af bæredygtig planteproduktion

28.06.2024CSR.dk

Nyt inspirationskatalog skal hjælpe danske virksomheder i arbejdet med biodiversitet

Jobmarked

Se alle

Visma e-conomic A/S

Sustainability Manager

Har du erfaring med ESG, og vil du gøre en forskel i en virksomhed i rivende udvikling? Så er det måske dig, vi leder efter.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Roblon A/S

ESG-koordinator

Brænder du for at arbejde med bæredygtighed? Få et spændende job som ESG-koordinator hos Roblon A/S og bliv fagligt ansvarlig for ESG-rapportering i en international virksomhed i vækst

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

29.08.2024

Beierholm

ESG-Seniorkonsulent til Beierholm Bæredygtighed

Til vores nyopstartede afdeling for Bæredygtighed søger vi erfarne konsulenter, der kan være med til at sætte deres præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Andel

Sustainability Supply Chain Specialist – Skab en bæredygtig fremtid i vores indkøbsafdeling!

Vil du være med til at prioritere grønne indkøb og arbejde med ansvarlig leverandørstyring? Vær med til at sætte dit præg på bæredygtighedsrejsen i vores indkøb og leverandørkæde. Vi er en ny funktion i indkøbsafdelingen, det betyder at dit ansvarsområde og dine opgaver løbende tilføres og tilpasses, i forhold til din og forretningens udvikling.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

14.07.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Klimakampen ApS
Workshop
Klimakampen - Marts 2024

Er du kontorets klimahelt? Saml dit hold og dyst mod dine kollegaer i at udføre klimavenlige handlinger i 4 uger. Tilmeld jer Klimakampen nu!

Dato

04.03.2024

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - København

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

25.06.2024

Tid

09:00

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1530 København V

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Spørgetime om ESG

- Med CEO og Partner i SustainX, Line Amtorp

Dato

26.06.2024

Tid

11:00

Sted

Online

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Webinar
Åben tilmelding: ESG Sommerskole

Få viden og værktøjer til at forbedre din virksomheds bæredygtige forretningsindsats med sommersmagsprøver fra den praktiske Sustainable Business Change Manager uddannelse.

Dato

07.07.2024

Tid

09:00

Sted

Online

2030 Builders
Møde
Sustainability Engagement Consultative call

Participate in an open discussion hosted by Mia Negru, co-founder of 2030 Builders. Engage in a dynamic dialogue focusing on the unique challenges and best practices in sustainability engagement. This session aims to foster a collaborative environment where you can exchange insights with fellow professionals, explore innovative solutions, and learn how to leverage technology to enhance human interactions within your company.

Dato

02.08.2024

Tid

12:00

Sted

Google Meet

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis Webinar - CSRD: Hvad skal der rapporteres på?

Bliv fortrolig med de nye CSRD-krav og forstå, hvad der er obligatorisk, og hvad der afhænger af dobbeltvæsentlighedsanalysen. I dette gratis webinar fra Sustainable Business Solutions vil vores seniorrådgivere give dig et detaljeret indblik i implementeringstidslinjen, ESRS-hierarkiet, og hvordan en CSRD-rapport ser ud. Webinaret er en del af vores "ESG to the point" webinarserie.

Dato

06.08.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)