Virksomhederne er først ved at forstå klimaeffekterne

Virksomhederne er slet ikke klar til at rapportere med scenarier og kvalificerede beregninger af klimaeffekten på deres forretning. De arbejder stadig med at forstå deres risici og hvordan de hænger sammen. Klimaforandringer ramme alle, så SMV'erne bør også lave analysen, selvom de ikke vil rapportere.

Wim Bartels fra KPMG og Helena Barton fra Deloitte er enige om, hvad virksomhederne efterspørger: de skal i gang og forstå deres klimarisici, så de kan rapportere på dem. .

18.04.2018

CSR.dk

Når virksomhederne er rådvilde, står der altid rådgivere klar til at hjælpe. Det gælder også for den udvidede klimarapportering på baggrund af TCFD’s anbefalinger. CSR.dk har talt med to af de helt store, KPMG og Deloitte, for at høre hvor udfordringerne ligger, og hvad der skal til fremadrettet.

Hverken KPMG eller Deloitte er i tvivl om at TCFD’s anbefalinger rykker noget. De får flere virksomheder til at tænke mere og dybere over hvad klimaforandringerne betyder for dem.

”Anbefalingerne handler om mere end rapportering. Vi ser dem som et ledelsesframework og prøver at hjælpe vores kunder med at leve op til kravene, hvilket indebærer at man diskuterer hvilke risici og muligheder der er, hvad er de strategiske implikationer, hvilke systemer og kpi’er kan vi etablere for at overvåge den finansielle risiko der opstår på grund af klimaforandringer,” siger Wim Bartels, som er partner i KPMG med ansvar for virksomhedsrapportering – også på bæredygtighed.

”Vi ser allerede en større efterspørgsel end tidligere,” siger Helena Barton, som er partner hos Deloitte med ansvar for rapportering og risikostyring inden for bæredygtighed. ”Overordnet er det vores oplevelse, at opmærksomheden omkring TCFD-anbefalingerne er godt i gang med at brede sig – ikke kun i den såkaldt ”grønne ghetto”, men henover en lang række virksomheder globalt. Jeg er ikke i tvivl om at de har hjulpet til med at flytte mange virksomhedslederes tænkning omkring håndtering af klimarisici.”

Ikke kun for de største virksomheder
Når man hører og læser om TCFD’s anbefalinger kan det nemt komme til at virke som om det kun er møntet på og relevant for de største virksomheder. Det er da også dem, der går foran i arbejdet, især inden for olie- og gas-sektoren, givetvis fordi det er her klimaforandringerne allerede har den største effekt på forretningen.

Hvordan følger TCFD op på anbefalingerne?

Wim Bartels er udover at være KPMG’s førstemand på bæredygtighed og forretning også et af de ca. 30 medlemmer af TCFD. CSR.dk spurgte ham, hvad TCFD så laver nu? Svaret er, at TCFD har fået deres mandat forlænget til december 2018 og arbejder med tre opgaver:

  • Workshops, roundtables og sektorspecifikke initiativer skal skal hjælpe virksomhederne med at implementere anbefalingerne.
  • Støtte til en videns-hub med al viden og ekspertise der bygges op omkring TCFD og anbefalingerne. Konkret bor det arbejde hos Climate Disclosure Standards Board, som er en international non-profit-organisation. Det arbejde er i sin begyndelse.
  • Overvågning af implementering, hvor ”Big Four” – som man kalder ‎KPMG, ‎PricewaterhouseCoopers, Deloitte og ‎Ernst & Young, fordi de er de fire største konsulent- og revisionshuse i verden – har fået til opgave at researche god praksis. Det bliver til en rapport om best practice, som lanceres i september måned i år.

I praksis er det dog ikke sådan, at SMV’er ikke skal tænke med.

”Det kommer jo ikke til at være et material issue for alle og enhver,” siger Wim Bartels. ”Men nok for flere end man umiddelbart tror.”

For mange vil det handle om deres supply chain. Hvis du f.eks. køber varer og materialer fra områder, hvor klimaforandringer vil påvirke leverandørerne. Hvad vil det betyde for din forretning? Eller hvad hvis vi kommer i en situation, hvor der bliver virkelig hård konkurrence om adgang til råmaterialer? Hvordan vil en mindre virksomhed stå sig i den konkurrence, sammenlignet med den indkøbsstyrke større virksomheder har? Vil man kunne forestille sig, at nogen tilegner sig ejerskab af hele forsyningskæden, og at det lukker din virksomhed? Hvis du er i fødevaresektoren kan du risikere at din supply chain helt bogstaveligt tørrer ud, og at du derfor ikke har nogle varer at sælge mere. Desuden er mange SMV’er jo underleverandører til større virksomheder, og hvis de bliver ramt, så bliver du det også.

”For mindre virksomheder er det ikke sikkert, at man er nødt til at leve op til alle anbefalingerne, men det er god fornuft i at arbejde på at finde ud af, hvad klimaforandringer kunne betyde for din forretning i takt med at dine kunder og leverandører bliver påvirket af klimaforandringer. Er der nogle, der kommer til at flyde videre til dig?”, siger Wim Bartels.

I Helena Bartons optik, har TCFD’s anbefalinger afgjort relevans for alle – også de mindre.

”Hvis en kraftig storm rammer et område, har det konsekvens for alle virksomheder – store som små. De mindre virksomheder rammes måske endda hårdest, fordi de ikke nødvendigvis har ressourcerne til at udbedre de materielle skader forårsaget af en storm eller oversvømmelse. Deres forsikringsdækning rækker måske ikke,” siger hun og fortsætter: ”Alle virksomheder bør vurdere, hvor udsatte de eller deres medarbejdere, forretningspartnere eller leverandører er for klimarisici. Man kan prøve at afgrænse, men hvis du trækker en streg i sandet, så kommer der givetvis snart en bølge og vasker den væk.”

Det basale skal på plads
De ydelser, som virksomhederne efterspørger hos vores to konsulenthuse, er en god indikator på, hvor modent arbejdet med klimaforandringer er.

”Mange af vores kunder kæmper med at finde ud af hvad deres klimarelaterede finansielle risici egentlig er, og hvordan de påvirker deres strategi. Vi havde nok forestillet os, at kunderne ville have mest brug for hjælp til scenarie-arbejdet, fordi det ud af de fire områder i anbefalingerne er det nyeste og sværeste. Men det, vores kunder efterspørger mest lige nu, er hvad deres risici egentlig er, og hvordan de hænger sammen. Den sammenhængende indsigt og forståelse skal på plads først,” fortæller Wim Bartels.

Hos Deloitte er billedet det samme.

Hvordan hænger GRI og TCFD sammen?

Helena Barton har udover sit job i Deloitte også gennem mange år været involveret i Global Reporting Initiative, og CSR.dk har spurgt hende, hvordan GRI og TCFD’s anbefalinger hænger sammen.

"Der er en hel del ’overlap’ mellem TCFD-anbefalingerne og GRI-standarden. De lægger begge stor vægt på styring og rapportering om klimarisici. Hos GRI er det via deres Governance og Disclosure of Management Approach-sektioner. TCFDs fokus er specifikt at få virksomheder til at rapportere om klima-relaterede financial impacts, hvor GRI også har fokus på at hjælpe virksomheder med at identificere og redegøre for deres klima-relaterede impacts udadtil. Altså ikke bare hvordan klima påvirker virksomheden indadtil, men også hvordan virksomheden påvirker klimaet," sagde hun. 

Via et mangeårigt samarbejde mellem GRI og CDP er der udviklet et alignment dokument, som blev opdateret i 2017. Det kan hjælpe en på vej.

”Her i begyndelsen vil de fleste gerne vide, hvordan deres nuværende rapportering står i forhold til TCFD-anbefalingerne og i forhold til deres peers. Mange har jo allerede rapporteret diverse klima-relateret data i flere år - f.eks. energi og emissions - og brugt GRIs og CDPs vejledning til det, men de færreste har taget de næste skridt og virkelig analyseret, hvad klimaudviklingen rent faktisk betyder for virksomhedens risikobillede og finansielle fremtid,” forklarer Helena Barton.

Et stort og uvant arbejde
Oplevelsen er, at det ikke virker så nemt, at få styr på det risikobillede, og hvad man eventuelt kan gøre ved det.

”Det kræver, at man gennemtænker forskellige scenarier henover sin værdikæde og geografiske tilstedeværelse og på det grundlag tager stilling til hvordan man vil håndtere de risici såvel som de muligheder der eksisterer eller opstår ift. klimaudviklinger,” siger Helen Barton.

”Man skal have et nyt perspektiv på en eksisterende risiko. Mange virksomheder har opfattet klimarisici som et spørgsmål om at håndtere primært CO2-udledninger. De har ikke tænkt på andre konsekvenser og vinkler og derfor heller ikke tilpasset deres ledelsessystemer til at håndtere dem. Målet er at forstå hvad klimaforandringerne virkelig betyder for ens forretning og at styre risikoen i overensstemmelse med den viden,” siger Wim Bartels.

Et godt eksempel er risici forbundet med vand. De fleste virksomheder vil sige, at de skam gør, hvad de kan for at styre forbruget og at de har sat reduktionsmål. Men det rigtige spørgsmål ligger et andet sted. Det handler om hvor de bruger vand, for hvad sker der, hvis man har produktion med højt vandforbrug placeret i områder med forhøjet risiko for vandmangel?

Ifølge Wim Bartels er det indtil nu ikke mange virksomheder, som har set på det fra den vinkel, og overvejet ikke bare hvad de direkte finansielle konsekvenser er, men også hvordan det påvirker dit marked – fordi dine kunder måske flytter væk fra det områder med vandmangel, og dit omdømme – fordi du måske vil blive opfattet som om du stjæler en knap ressource fra naturen og lokalbefolkningen. 

Andre og mere konkrete udfordringer, som er tydelige for de to rådgivere, er adgangen til og kvaliteten af de data, man skal bruge for at foretage analyserne, og det at man skal arbejde med forholdsvis lange tidshorisonter i sine analyser, hvilket finans- og driftsfolk ikke altid er vant til.

Kommentatorer og rådgivere har i andre artikler spået om, hvornår virksomhederne bliver klar til kvalificeret rapportering på linje med andbefalingerne. Deres bud er et sted mellem to og fem år, så der bliver tid til at test og udvikle metoder og processer i flere rapporteringscyklusser.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: rapportering om klimarisici

Relateret indhold

18.07.2024CSR.dk

EU's Taksonomi kan skubbe branchen i en mere bæredygtig retning

16.07.2024CSR.dk

EU-lovkrav giver dyrere flybilletter

08.07.2024Schneider Electric

Sponseret

TALENTPROGRAM for elektriker-lærlinge 2024

05.07.2024CSR.dk

Rapport: Et fokus på medarbejdertrivsel er alfa og omega

02.07.2024Schneider Electric

Sponseret

Tilmelding til webinar om det kommende NIS 2-direktiv omkring cybersecurity

01.07.2024CSR.dk

Novo Holdings og DLG-koncernen indgår samarbejde om fremme af bæredygtig planteproduktion

28.06.2024CSR.dk

Nyt inspirationskatalog skal hjælpe danske virksomheder i arbejdet med biodiversitet

28.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

Jobmarked

Se alle

Visma e-conomic A/S

Sustainability Manager

Har du erfaring med ESG, og vil du gøre en forskel i en virksomhed i rivende udvikling? Så er det måske dig, vi leder efter.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Roblon A/S

ESG-koordinator

Brænder du for at arbejde med bæredygtighed? Få et spændende job som ESG-koordinator hos Roblon A/S og bliv fagligt ansvarlig for ESG-rapportering i en international virksomhed i vækst

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

29.08.2024

Beierholm

ESG-Seniorkonsulent til Beierholm Bæredygtighed

Til vores nyopstartede afdeling for Bæredygtighed søger vi erfarne konsulenter, der kan være med til at sætte deres præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hofor

Seniorprojektleder og talsperson for regn- og spildevandsprojekter i Hovedstadsområdet

Vil du være med til at klimasikre hovedstadsområdet og kommunikere de udfordringer, vi oplever som spildevandsforsyning? Så har du mulighed for at blive en del af holdet i Spildevand Plan HOFOR.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

22.07.2024

Andel

Sustainability Supply Chain Specialist – Skab en bæredygtig fremtid i vores indkøbsafdeling!

Vil du være med til at prioritere grønne indkøb og arbejde med ansvarlig leverandørstyring? Vær med til at sætte dit præg på bæredygtighedsrejsen i vores indkøb og leverandørkæde. Vi er en ny funktion i indkøbsafdelingen, det betyder at dit ansvarsområde og dine opgaver løbende tilføres og tilpasses, i forhold til din og forretningens udvikling.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

14.07.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Klimakampen ApS
Workshop
Klimakampen - Marts 2024

Er du kontorets klimahelt? Saml dit hold og dyst mod dine kollegaer i at udføre klimavenlige handlinger i 4 uger. Tilmeld jer Klimakampen nu!

Dato

04.03.2024

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - København

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

25.06.2024

Tid

09:00

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1530 København V

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Spørgetime om ESG

- Med CEO og Partner i SustainX, Line Amtorp

Dato

26.06.2024

Tid

11:00

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Downstream-udledninger

Bliv klogere på de 7 downstream-udledninger i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én efter én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er en del af Sustainable Business Solutions gratis webinarrække "ESG to the point".

Dato

02.07.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Webinar
Åben tilmelding: ESG Sommerskole

Få viden og værktøjer til at forbedre din virksomheds bæredygtige forretningsindsats med sommersmagsprøver fra den praktiske Sustainable Business Change Manager uddannelse.

Dato

07.07.2024

Tid

09:00

Sted

Online

2030 Builders
Møde
Sustainability Engagement Consultative call

Participate in an open discussion hosted by Mia Negru, co-founder of 2030 Builders. Engage in a dynamic dialogue focusing on the unique challenges and best practices in sustainability engagement. This session aims to foster a collaborative environment where you can exchange insights with fellow professionals, explore innovative solutions, and learn how to leverage technology to enhance human interactions within your company.

Dato

02.08.2024

Tid

12:00

Sted

Google Meet