Teach the Future Danmark: Det er vores ambition at undervise i fremtid, som man gør det i historie

Vi står overfor en generation af børn og unge, hvor mange er ensomme og mistrives. Internationale studier viser at helt op til 75% at børn og unge, i dag ser mod fremtiden med frygt og forvirring. Det har vi tænkt os gøre noget ved.

Undervisning i fremtidsfærdigheder på Kongeskærskolen i Allinge.

Introduktion
Teach the Future er et globalt, almennyttigt initiativ, hvis formål er at ruste børn og unge til at gå kritisk og konstruktivt ind i en stadig mere uforudsigelig fremtid. Instituttet for Fremtidsforskning har påtaget sig opgaven at etablere den danske hub af Teach the Future. I Danmark er vores ambition at få fremtiden ind i undervisningslokalerne i folkeskolen, gynasierne, erhvervsuddannelserne osv. så vi kan give vores ungdom fremtidsfærdigheder, oversat fra UNESCO’s futures literacy – en ny og essentiel kompetence for det 21. århundrede.

Rationale
Vores mål med Teach the Future Danmark er derfor at ruste danske børn og unge til at gå fremtiden i møde, ved at bruge undervisningslokalet til at træne deres fremtidsfærdigheder. Vores vision er, at eleverne og de studerende bliver i stand til at navigere i en usikker verden, at forstå hvad det er, som driver forandring, og at de udvikler kompetencerne til at forestille sig og skabe deres foretrukne fremtid – både for dem selv, for fællesskabet og for samfundet. Den nuværende måde, vi forholder os til og underviser børn og unge, ruster dem simpelthen ikke tilstrækkeligt til at gå en usikker og kompleks fremtid i møde.

En bedre forståelse for, hvordan fremtiden formes og bliver til, vil adressere den drastisk vækstende fremtidsangst blandt børn og unge. Ligeså bør og skal fremtiden demokratiseres, og det er vores pligt at give de yngste generationer værktøjerne og sproget til at tage del i den demokratiske debat om fremtiden, hvor end den finder sted, til at kunne skabe et fremtidens Danmark, som de yngste og de fremtidige generationer faktisk kan se sig selv i.

Med Teach the Future Danmark søger vi samtidig at adressere FN’s fjerde verdensmål, “Quality Education” gennem uddannelse til bæredygtig udvikling og innovation. Med andre ond, at give vores børn og unge en forståelse for hvordan fremtiden formes og skabes, som et fundament for at kultivere kreativt samarbejde, bæredygtig innovation og iværksætteri.

Det er vores langsigtede målsætning at give de danske lærere og underviser, færdigheder og ressourcer til at kunne undervise i fremtid og fremsynsmetoder, ligesom de i dag gør det i historie. Inden vi kan nå så langt, skal vi have udviklet undervisningsmaterialer og have udbredt kendskabet til initiativet og formålet med at undervise i fremtidsfærdigheder.

Vil du være med?
Instituttet kan ikke gøre dette alene og vi søger derfor samarbejdspartnere til at blive del af Teach the Future Danmark samt filantropisk støtte til at realisere hubbet, så vi sammen kan hjælpe ungdommen ind i fremtiden.

For mere information besøg www.teachthefuture.dk eller kontakt projektleder, Thor Svanholm, på tsv@cifs.dk

18.12.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Ny Epinions-undersøgelse: Danske vælgere er trætte af politikernes kortsigtethed

15.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Kan man undervise i fremtid, som man underviser i historie?

04.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Fremtidens Filantropi: Nyt initiativ fra Philea & Instituttet for Fremtidsforskning

12.01.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Teach the Future Danmark: Det er vores ambition at undervise i fremtid, som man gør det i historie

17.10.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Are you futures literate?

21.09.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Rapport: Danskerne og klimaet