Ny Epinions-undersøgelse: Danske vælgere er trætte af politikernes kortsigtethed

København, December 2023. 73 % af danskerne mener, at politikerne tænker for kortsigtet og 82 % af danskerne mener, at politikernes beslutninger er lappeløsninger, som ikke er holdbare de næste 10-20 år. Det viser en ny Epinions-undersøgelse, som tænketanken Instituttet for Fremtidsforskning kan præsentere i denne uge.

Foto: Instituttet for Fremtidsforskning

“Undersøgelsen viser tydeligt, at et flertal af danskerne efterspørger mere langsigtethed i det politiske system. Der er en udbredt fornemmelse af, at de største problemer ikke for alvor bliver løst. Politikerne jagter genvalg hvert fjerde år og fokuserer derfor på hurtige resultater. Det fører til mangel på strategisk planlægning og kan få dem til at overse de langsigtede konsekvenser af deres beslutninger,” udtaler fremtidsforsker og direktør i Instituttet for Fremtidsforskning Jonas Gissel Mikkelsen. 

Undersøgelsen viser endvidere, at danskerne i overvejende grad er bekymrende for fremtiden. Særligt er de optagede af, at sikre et velfungerende sundhedssystem og at få forbedret børn og unges trivsel på lang sigt. 

Som løsning på det overordnede problem foreslår Instituttet for Fremtidsforskning en mere langsigtet tilgang til politikudvikling baseret på foresight og anticipatory governance-metoden, som de seneste år har vundet indpas i en lang række lande og internationale organisationer, herunder UNESCO. Dertil foreslår de at etablere en ny politisk institution, som har til formål at tjene fremtidens interesser. 

“Der er brug for et paradigmeskifte, så vi kommer til at stå bedre overfor fremtidens problemer, hvad end det er pandemier, klimaforandringer eller velfærdsstatens overlevelse. Det kalder på en strukturel løsning. Det kan være et fremtidsministerium eller en fremtidskommissær, som repræsenterer fremtidige generationer og sikrer, at de politiske beslutninger er bæredygtige,” forklarer Jonas Gissel Mikkelsen. 

Epinions-undersøgelsen viser da også, at der ville være opbakning i den danske befolkning til en fremtidskommisær, som man eksempelvis har implementeret i Wales. Denne ville fungere som en slags ombudsmand for fremtiden og dermed understøtte politikerne i at sikre, at deres beslutninger har langsigtede perspektiver og fungerer på tværs af generationer.

Om Instituttet for Fremtidsforskning 

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejet, uafhængig non-profit tænketank. Vi blev grundlagt i 1969 på initiativ af tidligere minister og Generalsekretær for OECD, professor Thorkil Kristensen.

Vores formål er at hjælpe mennesker og organisationer med at forestille sig, arbejde med og forme fremtiden.

Vores vision er en verden, hvor alle har retten og mandatet til at engagere sig med fremtiden, og deltage og visualisere forandringer, så de kan skabe den bedst mulige fremtid for sig selv, samfundet og planeten.

Vi tror på, at dette vil bidrage til at bygge en mere velstående, lige og sikker fremtid.

Læs undersøgelsen her.

18.12.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Ny Epinions-undersøgelse: Danske vælgere er trætte af politikernes kortsigtethed

15.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Kan man undervise i fremtid, som man underviser i historie?

04.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Fremtidens Filantropi: Nyt initiativ fra Philea & Instituttet for Fremtidsforskning

12.01.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Teach the Future Danmark: Det er vores ambition at undervise i fremtid, som man gør det i historie

17.10.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Are you futures literate?

21.09.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Rapport: Danskerne og klimaet