Rapport: Danskerne og klimaet

Instituttet for Fremtidsforskning har i samarbejde med Epinion undersøgt danskernes holdninger til klimaet og klimatiltag.

På FN’s klimakonference COP26 i november 2021 blev tæt ved 200 lande enige om at reducere deres udslip af klimagasser for at sikre, at opvarmningen af klimaet ikke overstiger 1,5 °C. Tager man udgangspunkt i det forbrugsbaserede klimaaftryk, skal verdens befolkning reducere deres CO2-fodaftryk til 2,5 tons CO2 per capita i 2030 for at nå ned på et klimaaftryk, der er i overensstemmelse med 1,5 °C-målsætningen fra Paris-aftalen. Danskernes er i dag på 11 tons. En stor del af denne reduktion vil finde sted ved at transformere energisystemet, men forbrugerne har også mulighed for at hjælpe transitionen på vej. Nogle vil i kraft af et meget højt forbrug have større muligheder end andre, men alle danskere kan gøre noget. At reducere udledninger igennem ændrede vaner og livsstilsforandringer kræver systemiske forandringer såvel som individuelle handlinger.

I denne analyse ser vi nærmere på, hvorvidt danskerne gør en indsats for klimaet og selv hjælper til med at nå de 1,5 °C.

Omstillingen til et bæredygtigt samfund skal ske hurtigt og vil kunne mærkes af danskerne. Analysen stiller spørgsmålet: Er de parate til det?

Udvalgte hovedkonklusioner

  • På trods af at 62% er bekymret over klimaforandringerne, er kun 55% villige til at ændre levevis. Endnu færre (21%) har en livsstil, der kan beskrives som bæredygtig.
  • Danskerne kan inddeles i fire segmenter: 1) De grønne forbrugere, 2) Mere holdning end handling, 3) Grønne klimamodstandere og 4) De forandringsuvillige.
  • Det bæredygtige valg kræver en større indsats af forbrugerne, som også føler, at de mangler viden og vejledning for at foretage bæredygtige valg. Desuden skal det give mening på det personlige plan.
  • 41% svarer, at de kan forestille sig at fravælge en virksomheds produkter i fremtiden, hvis virksomheden udleder meget CO2. Det er imidlertid kun 27%, der har gjort det inden for det sidste år. 27% er dog stadig højt og indikerer, at det er noget virksomhederne bør være opmærksomme på.

Download rapporten her

18.12.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Ny Epinions-undersøgelse: Danske vælgere er trætte af politikernes kortsigtethed

15.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Kan man undervise i fremtid, som man underviser i historie?

04.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Fremtidens Filantropi: Nyt initiativ fra Philea & Instituttet for Fremtidsforskning

12.01.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Teach the Future Danmark: Det er vores ambition at undervise i fremtid, som man gør det i historie

17.10.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Are you futures literate?

21.09.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Rapport: Danskerne og klimaet