Fremtidens Filantropi: Nyt initiativ fra Philea & Instituttet for Fremtidsforskning

Forbund for Europæisk Filantropi, Philea, har sammen med Instituttet for Fremtidsforskning netop lanceret initiativet Futures Philanthropy. Et nyt program, der har til formål at skabe og dele fremtidstænkning inden for filantropi og civilsamfundet. Programmet vil samle fonde og filantropiske organisationer i et fællesskab, hvor der vil blive tilbudt lærings- og samarbejdsmuligheder. Målet er at styrke evnen til fremtidstænkning i sektoren og skabe partnerskaber med andre sektorer.

Futures Philanthropy-initiativet vil fokusere på at udvikle medlemmernes fremtidsfærdigheder. Det inkluderer evnen til at udnytte eksisterende forventninger til fremtiden og deres forestillingsevne til at træffe bedre strategiske beslutninger, at forstå de vigtigste drivers bag forandringer samt bedre at udforske nye og fremtidige muligheder for sektoren.

Med til at forme programmet er Instituttet for Fremtidsforskning, en nonprofit-tænketank med ekspertise inden for strategisk fremtidsforskning.

Der er en stigende bevidsthed i det filantropiske samfund om behovet for bedre at forberede sig på en usikker fremtid og tage fat på de spørgsmål, der vil være relevante i morgen, i dag, samtidig med at man sikrer retfærdighed mellem generationerne og vores samfunds modstandsdygtighed.

I lyset af usikkerheden er det bydende nødvendigt at arbejde strategisk med fremtiden, at være udstyret med relevante værktøjer og metoder og at være opmærksom på potentielle risici og muligheder.

Philea og Instituttet for Fremtidsforskning opfordrer filantropi-sektoren til at samarbejde om komplekse og indbyrdes forbundne udfordringer. Det inkluderer igangværende, fuldbyrdet krig i Ukraine, ødelæggende, dødelige jordskælv i Tyrkiet og Syrien, klimakrise, fødevareusikkerhed, økonomisk stagnation, stigende uligheder, samfundsmæssig polarisering, fremkomsten af autoritære styreformer og en udhulende tillid til offentlige institutioner. Disse kriser kan blive katalysatorer for at den filantropiske sektor kan tænke og arbejde mere samarbejdsorienteret og kreativt.

"Filantropi i alle sektorer spiller en unik rolle i at tænke langsigtet og skabe rum til at forestille sig en radikalt anderledes fremtid. Uanset hvad vi gør, vil løsningerne blive rigere, smartere og mere bæredygtige, hvis vi udtænker og udformer dem sammen, i en tilgang med flere interessenter og mellem generationerne", sagde Delphine Moralis, administrerende direktør for Philea, ved lanceringen.

"Vores vision er en mangfoldig, fremtidsorienteret europæisk filantropi, som tager udfordringerne i vores tid op og bliver ved med at stille relevante spørgsmål”. Hanna Stähle, chef for fremtidsforskning og innovation, Philea.

"I en tid med stigende global fokus på fremtidstænkning, fremsyn og repræsentation af fremtidige generationer bliver disse begreber i stigende grad taget til sig på tværs af multilaterale, offentlige og private sektorer.

Filantropien og det bredere civile rum med al sin mangfoldighed og rækkevidde skal være en del af denne bevægelse og ideelt set være pionerer med et unikt ansvar for at plante frø til de fremtidsudsigter, vi søger og har brug for”.

Nicklas Larsen, seniorrådgiver og fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning.

For bedre at forstå de vigtigste drivkrafter for forandring og de kritiske usikkerheder, der påvirker samfundet og filantropien på lang sigt, inviterer Philea filantropiske organisationer og netværk, civilsamfundsorganisationer, virksomheder, regeringer, medier og forskningsinstitutioner til at deltage i samtalen om fremtidens filantropi og samfund ved at bidrage med indsigt til undersøgelsen "EXPLORING 21st century philanthropy survey" senest den 26. maj.

18.12.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Ny Epinions-undersøgelse: Danske vælgere er trætte af politikernes kortsigtethed

15.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Kan man undervise i fremtid, som man underviser i historie?

04.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Fremtidens Filantropi: Nyt initiativ fra Philea & Instituttet for Fremtidsforskning

12.01.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Teach the Future Danmark: Det er vores ambition at undervise i fremtid, som man gør det i historie

17.10.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Are you futures literate?

21.09.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Rapport: Danskerne og klimaet