Kan man undervise i fremtid, som man underviser i historie?

Giv børn og unge evnen til at udforske, forstå og handle på fremtider, deres egne såvel som fælles, i en tid, hvor sådanne egenskaber er vigtigere end nogensinde før. Bliv medafsender på Teach the Future Danmark og bekæmp stigende fremtidsangst ved at give børn og unge fremtidsfærdigheder og -forståelse.

Instituttet for Fremtidsforskning arbejder via den globale bevægelse Teach the Future på at introducere fremtiden på skoleskemaet i Danmark, så vi kan adressere den stigende fremtidsangst blandt børn og unge samt udruste dem med fremtidsfærdigheder og -forståelse.

Vi leder efter en medafsender på dette initiativ, hvor I som organisation har mulighed for være med som frontløber på denne essentielle FN-støttede dagsorden, sætte jeres præg og fremgå i den offentlige debat. Som organisation har I mulighed for at tage socialt ansvar og støtte et godtgørende initiativ for fremtiden.

Med usikre fremtider i vente er det nødvendigt at dyrke elevernes forestillingsevne som en del af undervisningen, så de er bedre rustet til uddannelse, livet, aktivt medborgerskab, demokratisk samtale og for at understøtte Danmarks fremtidige konkurrenceevne.

Teach the Future
Teach the Future er et globalt, almennyttigt initiativ, hvis formål er at ruste børn og unge til at gå kritisk og konstruktivt ind i en stadig mere uforudsigelig fremtid. Instituttet for Fremtidsforskning har etableret den danske hub af Teach the Future. I Danmark er vores overordnede ambition at få fremtiden på skoleskemaet, så vi kan give vores ungdom fremtidsfærdigheder - en UNESCO-erklæret ny og essentiel kompetence for det 21. århundrede.

Vi skal give børn og unge evnen til at udforske, forstå og handle på potentielle fremtider – deres egne såvel som fælles – i en tid, hvor sådanne egenskaber er vigtigere end nogensinde før. Med skrantende fantasi og kreativitet samt usikre fremtider i vente er det nødvendigt, at vi dyrker elevernes forestillingsevne som en del af undervisningen. Herved bliver eleverne bedre klar til uddannelse, livet, aktivt medborgerskab og den demokratiske samtale samt at understøtte Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Dette samfundsbehov afspejles bl.a. i 2022-regeringsgrundlaget: ”Det er særskilt vigtigt for regeringen, at ingen unge efterlades uden fremtidsperspektiv”, som projektet aktivt spiller ind i og understøtter.

Fremtidsfærdigheder eksisterer, bl.a. som den strategiske disciplin foresight eller UNESCOs rammeværk futures literacy, og disse kan undervises som en lært kompetence.

En kompetence som hele samfundet skal udrustes med – ikke blot udvalgte beslutningstagere. Med Teach the Future er vores fokus specifikt at udruste børn og unge.

Og vi har brug for din hjælp.

Jeres involvering

Som en del af et langt større initiativ med adskillige uddannelsesinstitutioner, ønsker Instituttet for Fremtidsforskning at udgive et teoretisk undervisningshæfte, som introducerer fremtidsfærdigheder, øvelser og modeller til samfundet bredt. Undervisningshæftet vil udgives som open-source materiale, altså som en gave til samfundet, med målsætning om yderligere at fremme dialogen om emnet og inspirere til handling.

Som organisation kan I være med på denne essentielle dagsorden som bidragsyder og medafsender. I kan dermed iværksætte et impact-tiltag og tage socialt ansvar. Hæftet vil foruden at være offentligt tilgængeligt deles direkte med den danske uddannelsessektor, medier, beslutningstagere og politikere.

Foruden jeres egen CSR-afrapportering vil initiativet repræsentere en signifikant PR- og positioneringsværdi for jeres organisation – både via jeres egne kanaler, Instituttets samt eksterne. Investeringen som medafsender og bidragsyder lyder budgetteret på ca. 328.000 kr., men dette afhænger af skalering og ambition aftalt parterne imellem.

Læs mere på https://ttf.cifs.dk/stot-ttf og ræk ud til projektleder Thor Svanholm Gustavsson

18.12.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Ny Epinions-undersøgelse: Danske vælgere er trætte af politikernes kortsigtethed

15.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Kan man undervise i fremtid, som man underviser i historie?

04.05.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Fremtidens Filantropi: Nyt initiativ fra Philea & Instituttet for Fremtidsforskning

12.01.2023Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Teach the Future Danmark: Det er vores ambition at undervise i fremtid, som man gør det i historie

17.10.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Are you futures literate?

21.09.2022Instituttet for Fremtidsforskning

Sponseret

Rapport: Danskerne og klimaet