Shared value er det nye business mantra

Partnerskaber mellem kommercielle og sociale virksomheder bidrager til udvikling af nye produkter og markeder.

21.03.2011

CSR.dk

Bæredygtig business handler om at skabe både økonomisk og social værdi. Og det er på agendaen i både kommercielle og sociale virksomheder. Forretningsfolk ser nye muligheder for at skabe økonomisk vækst gennem social ansvarlighed, og sociale entreprenører erkender, at markedsmetoder giver dem mulighed for at få succes med deres sociale mission, lige fra bevarelse af miljøet til beskæftigelse af marginaliserede grupper. Uanset om samfundsansvarligheden er mål eller middel har begge parter brug for hinanden.

Læs mere: Q & A om Shared Value

Gennem årene er den danske CSR-dagsorden blevet skærpet med et øget fokus på at gøre samfundsansvarlighed til et strategisk forretningsparameter fremfor et filantropisk add-on, og i kølvandet af denne udvikling er en række værktøjer kommet til verden. Ét af de seneste skud på stammen er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Idékompasset.dk – et online værktøj, som skal guide og inspirere danske små og mellemstore virksomheder til at udvikle nye produkter og ydelser, der løser samfundsproblemer. For ved at lade nye samfundsansvarlige løsninger supplere – eller måske endda helt blive til – virksomhedens kerneforretning kan den bevæge sig fra CSR til CSI (corporate social innovation) og dermed stå endnu stærkere i bestræbelserne på at drive en bæredygtig forretning.

Også feltet for socialt entreprenørskab har i Danmark gennemgået en rivende udvikling, særlig gennem de sidste fem år. Senest er der i forbindelse med regeringens nylige udspil til en national civilsamfundsstrategi blevet øremærket midler til at ”kapacitetsopbygge sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder”. For blandt denne særlige kategori af virksomheder finder vi sociale innovationer, som løser samfundsproblemer og møder menneskers behov, som markeder, organisationer og institutioner ikke tidligere har formået at tilfredsstille. Sociale entreprenører transformerer med andre ord social ansvarlighed til social innovation, der kan føre til nye velfærdsløsninger eller opdyrkning af nye markeder.

Nye alliancer
Ligesom ”interaktion med interessenter” er et centralt punkt i kommercielle virksomheders CSR-arbejde, er partnerskaber en vigtig hjørnesten for succesfulde socialøkonomiske virksomheder. For dels er deres innovative løsninger ofte udviklet ved at inddrage medarbejdere, brugere, borgere og andre interessenter – hvilket giver dem en større chance for at ramme plet i forhold til nye markedsbehov. Dels indgår de ofte i partnerskaber og netværk på tværs af brancher og sektorer – for derved at sikre den ressource- og kompetencetilførsel, der er nødvendig for, at løsningerne kan blive bedre, mere levedygtige og få en større udbredelse.

Et eksempel er verdens første non-profit medicinalvirksomhed OneWorld Health, som har indgået forskellige partnerskaber omkring alle dele af sin værdikæde. Blandt andet arbejder OneWorld Health’s egne forskere tæt sammen med forskningscentre, institutioner og universiteter, der tilbyder frivillig arbejdskraft, viden og ressourcer som et bidrag til selve forskningsarbejdet eller driften af virksomheden, ligesom der er indgået alliancer med kommercielle biotekvirksomheder, som donerer patentfri licenser, der alligevel ikke bliver benyttet. Resultat: forskerne er højt motiverede, biotek-virksomhederne har fået en tiltrækkende afsætningskanal for deres uudnyttede intellektuelle ejendom, men vigtigst af alt: helt ny, billig og effektiv medicin er blevet udviklet og leveret dér, hvor der er allermest behov for den.

Også i Danmark begynder vi at se eksempler på partnerskaber mellem kommercielle og socialøkonomiske virksomheder. For eksempel har Projekt Bybi, der har til formål at udnytte de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved bæredygtig biavl og honningproduktion i København, en lang række forskellige partnerskaber med virksomheder, som bidrager med ydelser inden for alt fra IT-support og forretningsudvikling til juridisk bistand og kontorlokaler.

Et andet eksempel er det kommercielle partnerskab mellem Novo Nordisk og cykelfirmaet Baisikeli, der indsamler, istandsætter, redesigner, sælger og udlejer brugte danske cykler for at kunne forbedre levevilkårene i Afrika gennem ”low-cost mobility” (billige transportløsninger). Novo Nordisk lejer Baisikelis ombyggede cykler, som stilles til rådighed som personalecykler i stedet for biler. Og når lejekontrakten udløber, sørger Baisikeli for, at cyklerne bliver brugt som eksempelvis lægecykel til insulintransport eller patientbesøg i afrikanske landsbyer, hvor man enten anvender motorcykler eller slet ingen distribution har.

På den måde får Baisikeli finansieret sin produktudvikling, og Novo Nordisk får indfriet sit samfundsengagement i udviklingslande og fremme af sund livsstil – og drager samtidig fordel af den brandingværdi, der automatisk følger med. Som en af Baisikeli-stifterne forklarer:

”Vores partnere køber ikke bare cykler, de køber også vores gode historie, som de kan inkludere i deres CSR-programmer, årsrapporter og fortælle om til deres medarbejdere og kunder”. Den gode historie kan med andre ord bruges som differentierings- og konkurrenceparameter.

Også BRFkredit, indgår partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder som led i deres CSR-indsats. Med afsæt i BRFkredits slogan ”En god ven af huset” samarbejder de med bl.a. job- og aktivitetscenteret Sandtoften, som på almindelige markedsvilkår leverer velfungerende rengøringsteams med udviklingshæmmede medarbejdere, som er en integreret del af virksomheden. Fordele: voksne udviklingshæmmede får en plads på det ordinære arbejdsmarked, og udover at få rengøring i top, kan BRFkredit vise både internt og eksternt, at de tager deres værdier, ”engagement” og ”ansvarlighed” alvorligt.

En løftestang for corporate social innovation
Udover et udgøre en meningsfuld genvej til socialt ansvar, kan partnerskaber mellem kommercielle og socialøkonomiske virksomheder skabe grobund for levedygtig corporate social innovation. For mange socialøkonomiske virksomheder har ikke indfriet deres fulde potentiale, fordi de mangler ressourcer, og etablerede kommercielle virksomheder har ofte brug for en saltvandsindsprøjtning af ny energi, værdier og viden udefra for at kunne forny sig.

Ved at indgå i alliancer med sociale entreprenører, kan de kommercielle virksomheder tilføre specialkompetencer, midler og nye perspektiver, der kan resultere i, at de socialøkonomiske forretningsmodeller professionaliseres, skaleres op og udbredes til glæde for endnu flere. Omvendt kan de kommercielle virksomheder få tilført innovationskraft gennem nye produkter eller forretningsmodeller, som de sociale entreprenører har brugt år på at designe, teste og implementere, ligesom det kan give adgang til nye, måske tidligere utilgængelige, markeder, idet de sociale entreprenører ofte har opbygget både lokalkendskab, tillid og troværdighed blandt brugerne/kunderne.

Potentialet er stort, men antallet af denne type partnerskaber er stadig begrænset. Målrettet rådgivning, formaliserede netværk og dokumentation af de resultater, der skabes gennem disse alliancer (fx i forbindelse med regeringens civilsamfundsstrategi, hvor der er afsat midler til ”partnerskabsprojekter”) kan bane vejen for flere ”shared value” partnerskaber, som skaber både økonomisk og social værdi.

Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

The 0-Mission ApS

Sponseret

Bæredygtighed i Fokus: Esmark Feriehuse har fundet melodien

Mere fra...

29.11.2023CSR.dk

Hvad vil COP28 handle om?

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

29.11.2023CSR.dk

Analyse: Omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el kan spare CO2 og menneskeliv

28.11.2023CSR.dk

Regeringen sender trecifret millionbeløb til landets erhvervsuddannelser

27.11.2023CSR.dk

Forskningsprojekt skal gøre modeindustrien mere bæredygtig

24.11.2023CSR.dk

Polestar har fokus på misinformation om klimaet før COP28

24.11.2023CSR.dk

Investorer advarer kemigiganter om drøndyre PFAS-retssager

23.11.2023CSR.dk

Debat hos IKEA satte forbrug og bæredygtighed på agendaen

Jobmarked

Se alle

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Viegand Maagøe

Konsulent til livscyklusvurderinger, cirkulær økonomi og bæredygtighed for virksomheder

Er du skarp på LCA’er og EPD’er, og vil du være med til at løfte den grønne omstilling? Så er det dig, vi leder efter. Viegand Maagøe søger nemlig en civilingeniør, cand.scient. eller lignende, som brænder for at arbejde med livscyklusvurderinger (LCA), cirkulær økonomi og bæredygtighed for virksomheder i Danmark og udlandet.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

29.11.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SUSTAINX ApS

Sæt et stort aftryk på den grønne omstilling som Senior ESG Advisor i SustainX

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Etisk Handel Danmark
Seminar
The Landscape Approach

Achieving sustainable supply chains and regulatory compliance through the landscape approach

Dato

29.11.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Global Compact Network Denmark
Webinar
Informationswebinar om UN Global Compact og det danske netværk

Vil du høre mere om Global Compact, de Ti Principper og verdensmålene? Har du endnu ikke tilsluttet dig Global Compact og har du interesse for, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med ansvarlig virksomhedsledelse?

Dato

29.11.2023

Tid

10:00

Sted

Online via Zoom

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Kursus
Forandringskommunikation

God kommunikation fra ledelsen er guld værd under organisationsforandringer i forhold til de involverede og implementeringen.

Dato

30.11.2023

Tid

10:00

Sted

Emdrupvej 72, 2400 København, Danmark

Dansk Standard
Webinar
Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket skaber øgede krav til virksomheders modstandsdygtighed.

Dato

05.12.2023

Tid

13:00

Sted

Webinar

Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K