Fra audit til due diligence: Hvad er forskellen?

Dør audit-regimerne med indførelsen af obligatorisk due diligence, som er på vej fra EU? Sandsynligvis. For audits leverer både alt for lidt og gør for meget - og alle er trætte af dem.

Overgangen fra audits til due diligence betyder, at to systemer og positioner skal nærme sig hinanden. .

06.08.2021

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

I 2021 er der 10-års jubilæum for FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (FN’s retningslinjer). De fastlægger, at virksomheder har et ansvar for at gennemføre due diligence på menneskerettigheder. I Danmark er jubilæet blevet markeret med bl.a. udgivelsen af den første danske oversættelse af dokumentet. Samtidig er ny regulering om obligatorisk due diligence på vej gennem EU-systemet, hvor alt tyder på, at netop FN’s retningslinjer vil være udgangspunktet for kravene til virksomheder.

I dag arbejder hovedparten af alle virksomheder med menneskerettigheder i leverandørkæden gennem et system bestående af Code of Conduct (CoC) og regelmæssige audits hos leverandører. Spørgsmålet er, om en egentlig due diligence-forpligtelse kan klares i det regi?

CSR.dk har talt med Sune Skadegaard Thorsen, ejer og leder af Global CSR, som rådgiver og uddanner virksomheder i menneskerettigheds-due diligence, om netop dette emne. Hans vurdering er, at i det omfang FN’s retningslinjer bliver fulgt i den kommende EU-reguleringen, vil det hverken være tilstrækkeligt eller nødvendigt med et traditionelt CoC/audit-system. I hvert fald ikke på den måde, som de fleste systemer er skruet sammen i dag. Faktisk kan det være, at de gængse systemer modvirker intentionen med FN’s retningslinjer, som er at virksomheders respekt for menneskerettighederne skaleres op internationalt, fordi systemerne tilskynder leverandørerne til at gøre noget andet end at implementere retningslinjerne.

Helt utilstrækkeligt
”Hvis vi først ser på utilstrækkelighed, så er der tre ting, man skal være opmærksom på. For det første er CoC/audit-systemer ikke designet til at man ser på egne indvirkninger, men på hvad leverandøren gør rigtigt eller forkert ift. krav stillet af virksomheden. Men due diligence betyder, at virksomheden skal dokumentere, at den har forholdt sig til, hvor virksomheden er i risiko for at forårsage eller bidrage til negative indvirkninger på menneskerettighederne. Standarden er klar: Uanset, hvor i verden en virksomhed opererer er den i risiko for at forårsage eller bidrage til negative indvirkninger på menneskerettighederne,” forklarer Sune Skadegaard Thorsen.

”For det andet, fastslår FN’s retningslinjer – og dermed så vidt vi ved også EU’s regulering – at virksomheder som minimum skal forholde sig til alle 48 menneskerettigheder i sin due diligence. Gængse leverandørstyrings-systemer, hvoraf de fleste blev etableret før retningslinjerne kom, stiller krav om en bestemt adfærd i forhold til typisk syv eller otte af de 48 rettigheder og kun i forhold til medarbejdere. I Global CSR’s arbejde med virksomheder, har vi endnu ikke mødt en virksomhed, der i egen virksomhed har færre risici end indvirkninger på 15 af de 48 rettigheder. Det snævre fokus betyder, at en audit ikke skaber klarhed om, hvorvidt leverandøren respekterer menneskerettighederne,” fortsætter han.

Læs også: Tyskland får lov om obligatorisk due diligence - med en stor mangel

”For det tredje er fokus på leverandørprogrammer for smalt, retningslinjerne fastslår, at det handler om hele værdikæden. I et arbejde, vi udførte for Erhvervsstyrelsen og Rederiforeningen, som forfatteren til FN’s retninglinjer, Prof. John Ruggie, læste igennem og kommenterede, blev det slået fast, at en virksomhed, som minimum, for selv at respektere menneskerettighederne, skal kræve det samme af alle virksomhedens forretningsrelationer.”

Helt unødvendige
Som nævnt er de etablerede CoC/auditsystmer ikke blot utilstrækkelige. De er langt hen ad vejen også unødvendige, hvis man spørger Sune Skadegaard Thorsen: 

”FN’s retningslinjer kræver blot, at virksomheden agerer i forhold til kendte væsentlige negative indvirkninger i værdikæden. Den stiller ikke krav til, at virksomheden skal kortlægge hele sin værdikæde. Det er et krav, som godhjertede – og godtroende - NGOer og politikere er kommet på. At leve op til retningslinjerne, betyder ikke, at man skal ud og lave due diligence FOR leverandørerne, som jo i virkeligheden, er det der sker ved audits – bare kun op i mod 7 – 8 rettigheder og præ-definerede indikatorer.”

”Det, virksomhederne skal, er at kræve af sine leverandører, at de skal informere om, hvordan væsentlige indvirkninger håndteres og så skal virksomheden i øvrigt holde øjne og ører åbne. Ideen er, at kravet om due diligence jo er blevet sendt ned gennem kæderne, så det må forventes at alle virksomheder i kæden etablerer deres egen due diligence proces. Og så skal man leve op til et krav om gennemsigtighed, som betyder, at man skal kunne kommunikere sine indvirkningsanalyser til sine forretningsrelationer,” konkluderer Sune Skadegaard Thorsen.

”Konsekvensen af det er, at audit-systemerne, som vi kender dem, bliver stort set overflødige. Nu SKAL alle virksomheder kunne stå på mål for deres egne indvirkninger. Det har virksomhederne sukket efter i årtier. Der findes ikke en virksomhed, der ikke er træt af det audit-helvede, der er skabt igennem de seneste 20 år. Køberne er trætte af det, fordi det ikke uvæsentligt fordyrer produkternes pris og samtidig ikke formår at skabe bæredygtige forandringer. Leverandørerne er endnu mere trætte af at skulle sætte ledelsestid til side for at møde de arbitrære krav, der kendetegner de mange indsatser på området - uanset om der er tale om fælles initiativer (SEDEX SMETA / BSCI / FLA / ETI / SA 8000 / World Favour / Eco Vadis etc.) eller individuelle audit-krav,” siger han. 

Kræver omstilling i branchen og professionen
Det er svært at forestille sig, at alle aktørerne i CoC/audit-branchen blot trækker på skuldrene og lukker deres forretninger. Ifølge Sune Skadegaard Thorsen, er kampen allerede i gang, hvor branchen hårdnakket har påstået, at eksisterende praksis var i overensstemmelse med FN’s retningslinjer, eller ved at inkludere en udtrykkelig henvisning til FN’s retningslinjer i deres standards indledning.

”Jeg forventer, at markedet fremover vil regulere de eksisterende regimer. Så snart det går op for virksomhederne, at de fleste eksisterende ordninger er utilstrækkelige og unødvendige vil de stille krav til ordningerne om at indrette deres services til at møde deres nye forpligtelser, eller melde sig ud,” siger Sune Skadegaard Thorsen.

CoC/audit-systemerne er ikke blot udbydere i en branche. Det er også en profession og teams internt i virksomheder, der arbejder med ansvarlige leverandørkæder og/eller indkøb. Hvad sker der med dem? Sune Skadegaard Thorsen er ikke i tvivl:

”Man vil skulle videreuddanne sig eller blive overflødige. Men formår man at omstille sig, burde der være rigeligt med arbejde til både rådgivere og ansatte i virksomhederne, når due diligence-arbejdet skal køre.”

Læs med i næste uge, når vi bringer del to af interviewet med Sune Skadegaard Thorsen, med mere konkrete bud på, hvordan virksomhedernes arbejde med kædeansvar skal se ud.

Bæredygtige Værdikæder

Sponseret

Opråb: Cocktail-effekten kvæler mindre virksomheder i bureaukrati

Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

Relateret indhold

04.03.2024CSR.dk

En både-og dom i Danish Crowns greenwashing sag

04.03.2024CSR.dk

Hotel- og mødebranchen har unikt potentiale i den grønne omstilling

27.02.2024CSR.dk

Sparekassen Kronjylland vil støtte fællesskaber, der har fokus på bevægelse

27.02.2024CSR.dk

Der er gode råd at hente om socialt ansvar

23.02.2024Dagrofa aps

Sponseret

Dagrofa Foodservice har doneret 42.500 måltider til gadens folk gennem JunkFood i 2023

21.02.2024Nestlé Danmark A/S

Sponseret

KitKat med kakao fra Nestlés indkomst accelerator program lanceres i Danmark og Europa

19.02.2024Blind Coffee

Sponseret

Bliv klædt på til ”S” i din ESG-rapportering

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

Jobmarked

Se alle

Scanlux Packaging

ESG Manager til Scanlux Packaging

Som førende leverandør af branded emballage til europæisk detailhandel og e-handel, ønsker vi at intensivere vores ESG-indsatser. Derfor søger vi en engageret og erfaren ESG Manager, som vil spille en central rolle i den fortsatte udvikling og implementering af vores ESG-strategi.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Sustainable Business Solutions ApS

Kickstart din karriere indenfor bæredygtighed allerede i praktikperioden

Drømmer du om at arbejde med bæredygtighed og skal du eller nogen du kender i praktik i foråret eller efteråret 2024? Så kan en praktik hos Sustainable Business Solutions måske lige være sagen.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

14.03.2024

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv søger CSR-konsulent

Dansk Erhverv søger en ny CSR-konsulent til vores CSR-team til at varetage og videreudvikle vores engagement på CSR- og ESG-området inden for medlemsservices, politisk interessevaretagelse, kommunikation, projekter og partnerskaber.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.01.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Klimahandling og Klimaregnskab i Praksis

Har du det operationelle ansvar for klimaregnskab og handlingsplaner? Så er dette hands-on kursus ideelt til at skabe overblik over klimadagsordenen, arbejde metodisk med klimadata, og udarbejde effektive klimahandlingsplaner baseret på anerkendte standarder.

Dato

29.02.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Bureau Veritas Certification
Kursus
ISO 14001 Inspirationsseminar

I løbet af ISO 14001 Inspirationsseminarets 2 dage får du forståelse for ISO 14001 standarden og bliver i stand til at vurdere den miljømæssige bæredygtighed i din virksomheds miljøledelsessystem i forhold til de strategiske og operationelle kravelementer i ISO 14001 standarden.

Dato

04.03.2024

Tid

08:30

Sted

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, Danmark