Dansk Industri og Sex & Samfund samarbejder om Covid-19 indsats i Østafrika

Covid-19 har ført til sygdom og dødsfald i hele verden – også i Østafrika, hvor DI og Sex & Samfund samarbejder med erhvervslivet. Sammen har vi udviklet en Covid-19 indsats for at forebygge sygdom og sexchikane på arbejdspladser i østafrika.

Van Zanten blomsterfarm i Uganda.

Covid-19 berører alle dele af verdenssamfundet - enkeltpersoner, familier, lokalsamfund inklusiv erhvervslivet. Det er en historisk vanskelig situation og en pandemi med en tung social og økonomisk slagside.

Mange mennesker har mistet deres arbejde og indtægtsgrundlag. Og i verden er der meldinger om en stigning i kønsbaseret vold og chikane – både i hjemmet og på arbejdspladsen. En direkte konsekvens af økonomiske stressfaktorer, hjemmekarantæne og udgangsforbud. Særligt kvinder er udsatte, da katastrofer som Covid-19 øger eksisterende uligheder mellem mænd og kvinder. Uligheden finder også vej til arbejdspladser, hvor der er behov for skærpet fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel. Samtidig er der behov for gode hygiejnepraksisser på arbejdspladsen for at forebygge sygdom, fravær og dermed fald i produktivitet.

Kampagne til kamp mod Covid-19 & Sexchikane
Som noget nyt er DI og Sex & Samfund gået sammen med vores strategiske partnere i Kenya, Uganda og Etiopien for at udvikle en kommunikationskampagne. Kampagnen ”Prevent the Spread” er blevet til i tæt samarbejde med Federation of Uganda Employers, Federation of Kenya Employers, Reproductive Health Uganda, Family Health Options Kenya og Ethiopia Horticulture Produce Exporters Association.

Kampagnen skal styrke viden om sundhed og sanitet, bekæmpe sexchikane og forbedre hygiejnepraksis på arbejdspladsen.

I fællesskab har vi udviklet et Covid-19 værktøj målrettet ledere, HR-medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter. Værtøjet sætter både fokus på god ledelse i håndtering af Covid-19, sundhed og sanitet på arbejdspladsen og sexchikane. Kampagnen omfatter ligeledes kommunikationsmaterialer målrettet medarbejdere, der skal styrke viden og positiv adfærd på arbejdspladsen som led i at forebygge sexchikane og spredning af Covid-19.

Prevent the Spread” kampagnen implementeres på tværs af virksomheder i blomsterindustrien, landbrug og fødevareindustrien, hospitality og fabriksproduktion. Kampagnen er tilgængelig på engelsk, luganda, swahili, oromo og amharisk og understøttes af visuelle virkemidler. På den måde når kampagnen en bred vifte af medarbejdere - og både medarbejdere med og uden gode læsefærdigheder.

Besøg Sex & Samfunds website, hvor du kan downloade ”Prevent the Spread” kampagnen og dele den med dit netværk eller læse mere om vores samarbejde med erhverslivet.

02.06.2023Sex & Samfund

Sponseret

Uganda indfører en af verdens strammeste LGBT+ love 

07.06.2022Sex & Samfund

Sponseret

6 anbefalinger til at fremme samtykkekultur på ungdomsuddannelserne

15.01.2022Sex & Samfund

Sponseret

Uge 6 2022: Uge Sex med samtykke

10.06.2021Sex & Samfund

Sponseret

Ny brochure kortlægger pandemiens sociale & økonomiske slagside for kvinder i den private sektor

09.03.2021Sex & Samfund

Sponseret

Ny rapport fra Sex & Samfund sætter fokus på forventninger til køn

25.06.2020Sex & Samfund

Sponseret

Dansk Industri og Sex & Samfund samarbejder om Covid-19 indsats i Østafrika