Når bæredygtighed og bundlinje går hånd i hånd

Efteråret varsler nye tider for magasinet Miljø Horisont, som skifter navn til CSR. I CSR kan de ansvarlige for den bæredygtige udvikling af virksomheden få ny viden, konkrete redskaber og inspiration til det daglige strategiske ledelsesarbejde. Erhvervsmagasinet vil gennem interviews, reportager, ekspertindlæg, virksomhedscases og debatstof beskæftige sig med virksomheders miljømæssige, sociale og etiske initiativer.

07.11.2008

CSR.dk

CSR handler ikke om smarte kommunikations-strategier til at undgå medie-skandaler. Det handler heller ikke om, at virksomheder er tvunget til at overholde nogle opsatte retningslinjer. CSR handler dybest set om, at virksomheder betragter sig selv som en del af kloden og tager et naturligt medansvar for den. At virksomheden betragter sig selv som en ”corporate citizen”. Når det så er sagt, så er der også rigtigt mange gode forretningsmæssige grunde til at tage CSR-arbejdet i virksomheden alvorligt. En omfattende rapport fra Goldman Sachs og FN’s Global Compact, som udkom sidste år, viser således, at der i de virksomheder – på tværs af seks forskellige brancher – som udøver miljømæssig og social ledelse, er skabt en bæredygtig konkurrencefordel, som gør, at de performer 25 % bedre end deres konkurrenter. 72 % af disse virksomheder har helt udkonkurreret deres direkte konkurrenter på markedet i den samme periode.
I takt med, at flere og flere virksomheder i disse år inkorporerer CSR som en naturlig del af deres ledelsesstrategi på linje med omkostninger, kvalitet og service, fortjener CSR og virksomhederne et magasin, som beskæftiger sig indgående med begrebet og leverer ny viden, konkrete redskaber og inspiration til det daglige ledelsesarbejde. For verden står overfor massivc udfordringer netop nu, som det på langt sigt kan betale sig for virksomheder at forholde sig til.

De ti store udfordringer
Verden står netop nu overfor store udfordringer, som skal tackles, hvis vi skal opleve en fortsat vækst med en klode i nogenlunde behold. Goldman Sachs har fremhævet ti af de helt store udfordringer, som virksomheder overalt i verden må tage stilling til:

1. Skiftende globalt BNP
Det globale BNP domineres nu af G6-landene, (USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien) som står for 75 % af BNP (mod 89 % i 1991) Men væksten i især BRIC-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er enorm i disse år. På mindre end 30 år kan BRIC-landenes økonomi således værre større end G6-landenes. Kina kan overtage Japans position i 2015 og USA's i 2039. Indiens økonomi kan værre større end alles (undtagen Kina og USA) på 30 år. Af alle BRIC-landene er det kun USA og Japan som måske er blandt de seks største økonomier i verden i 2050.

2. Ændret demografi
FN forudser, at den globale population vil vokse med 40 % - fra 6,5 milliarder i 2005 til 9 milliarder i 2050. Afrika og Asien vil stå for 90 % af den vækst. I G6-landene topper landene med mennesker i den arbejdsdygtige alder netop nu, mens de først topper i BRIC-landene i 2050.

3. Urbanisering
Der sker en kraftig urbanisering især i BRIC-landene. Andelen af mennesker som lever i byer, overstiger nu mængden af mennesker på landet. Det giver store udfordringer i form af blandt andet drivhusgas-udledninger og affaldsproblemer.

4. Ressource-begrænsninger og miljø-problemer
Urbanisering, økonomisk vækst og befolkningstilvækst vil lede til stigende ressourceforbrug og forstørre misforholdet mellem forbrug og produktion.
Energi. Stigningen i energiforbrug er nu hovedsageligt drevet af BRIC-lande. Stigningen i olieforbrug er på 4 % om året fra disse lande mod G6-landenes 0,5 %. Kinas forbrug af olie er steget med 9 % fra 1965 til 2006. Men stadigvæk står G6-landene for 41 % af den globale efterspørgsel.
Fødevarer. Som befolkningsantallet stiger i BRIC-landene ser det ud til, at de på sigt bliver fødevare-forbrugende i stedet for fødevare-producerende.
Udledninger. Den stigende økonomiske vækst sammen med urbaniseringen er allerede i fuld gang med at skabe massive problemer for vores klima i form af C02- og andre drivhusgas-udledninger. Udledninger ventes at stige med mindst 53 % i 2030, hvis vi fortsætter som nu.
Vand og affald. Vandforbruget er et af de områder, som påvirkes mest af urbaniseringen. Asien, Afrika og Europa lider alle under et stort misforhold mellem mængden af rent vand og efterspørgslen af det. Især Nordafrika, Mellemøsten og Asien har meget lave vand-ressourcer i forhold til befolkningsmængden. 400 ud af 660 kinesiske byer mangler vand. Ligeledes er affaldsmængden meget påvirket af urbanisering og vækst. Væksten i affald kan meget nemt blive på 8 % om året indtil 2030.

5. Den nye generation sætter nye krav til arbejdspladsen
Undersøgelser fra både virksomheder og universiteter viser, at den nye generation på arbejdsmarkedet har meget specifikke krav til deres arbejdsplads og sidestiller egne personlige værdier med virksomhedens værdier. For at tiltrække og bibeholde arbejdskraften skal virksomheden opfylde krav udover de finansielle for at blive en efterspurgt high-tech fleksibel arbejdsplads.

6. Forbrugerkrav er stigende
52 % af de amerikanske forbrugere søger aktivt information om virksomhedens CSR. 47 % af dem bruger internettet for informationssøgning. Denne trend forudses fortsat at stige også i takt med fremkomsten af en ny stor middelklasse i BRIC-landene.

7. Adgang til kommunikation eksploderer
Halvdelen af hele klodens befolkning har enten fastnet- eller mobiltelefon og to ud af ti er internetbrugere. Selvom G6-landene fortsat er foran med gennemsnitligt 1,4 telefonlinjer pr. person og over halvdelen af befolkningen som internetbrugere, er væksten i informationsadgang voldsomt stigende i disse år i BRIC-landene. Internetandelen er steget med 46 % pr. år fra 2001 til 2005 i disse lande. Disse tal tydeliggør, at vores verden bliver stadig ”mindre” og mere gennemsigtig med et kæmpe flow af nyheder og ideer.

8. NGO’ indflydelse vokser
NGO’ere, som er registreret hos FN's økonomiske og sociale råd (ECOSOC), er fordoblet igennem det seneste årti. FN har nu over 3000 NGO’er med konsulent-status. Det er derfor meget nemmere for NGO’er at få sat ting på dagsordenen. Det sammenholdt med fremvæksten af de mange nye kommunikations-kanaler gør, at erhvervslivets gøren og laden bliver mere synlig end nogensinde før.

9. Shareholders er mere aktive
Der er sket en dramatisk stigning i investorer, der søger at inkorporere bæredygtigheds-faktorer i deres portefølje. Det gælder især for pensions-selskaber, som skal honorere investorernes ønsker. Mere end 180 institutioner har tilmeldt sig initiativer som UNEP FI (United Nations Environment Program Finance Initiative), UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) og EAI (Enhanced Analytics Initiative)

10. Gamle industri-strukturer forandres.
Strukturerne for de mere globaliserede industrier er ændret på en måde, som man slet ikke kunne forestille sig for ti år siden. F.eks. er 35 % af de største virksomheder indenfor energi nu fra BRIC-lande. I mine-industrien er tallet 20 %. Det er uundgåeligt, at udviklingen fortsætter også indenfor andre industri-sektorer. Samtidig vil der fremkomme helt nye industrier, til at møde udfordringerne fra den ændrede verden.

Bæredygtighed – godt for buisness
Nu kan danske virksomheder naturligvis ikke hverken holdes til ansvar for eller løse alle verdens problemer, men det er klart, at der er nogle udfordringer ved den globaliserede verden, som vi alle er nødt til at prøve at søge nogle brugbare langsigtede løsninger på. Og her kan virksomheder på hver sin måde – udfra størrelse, ambitionsniveau og forretningsområde – arbejde med deres helt egen udgave af en bæredygtig udvikling for netop deres virksomhed. Og på den måde kan virksomheden både være med til at give sit bidrag til en bedre verden i fortsat vækst samtidig med, at det rent faktisk har vist sig, at bæredygtighed er godt for buisness. Ikke bare for virksomhedens image, men også for de innovationer, som følger i kølvandet på CSR-arbejdet, for skabelsen af en attraktiv arbejdsplads, for mindsket ressourceforbrug og dermed i sidste instans en forbedret bundlinje. Og det er alle disse win-win situationer, som det nye magasin CSR vil fokusere på.

Stadig masser af miljø…
Der vil stadig være masser af miljø, energi og klima i det nye magasin. Der er nu mere end nogensinde brug for bæredygtige løsninger på de store klimaudfordringer, vi står overfor. Derfor vil magasinet fortsat bringe masser af ny viden til torvs om miljø- og energirigtige løsninger, som virksomheden kan få gavn af. Men emne-kredsen vil naturligvis også udvides med andre CSR-begreber, hvor virksomhedsledere kan lære af hinandens initiativer, besværligheder og succes’er på tværs af brancher.
Måneds-magasinet vil gennem interviews, reportager, ekspertindlæg, virksomhedscases og debatstof beskæftige sig med virksomheders miljømæssige, sociale og etiske initiativer. Det er magasinets målsætning at give læserne nye perspektiver, faglig viden, redskaber og inspiration til den daglige strategiske ledelse af den bæredygtige virksomhed på tværs af brancher.
På www.csr.dk er der mulighed for selv at bidrage til indholdet med pressemeddelelser og arrangementer. På portalen kan man allerede nu tilmelde sig det ugentlige e-nyhedsbrev.
Magasinet og portalen lanceres i forbindelse med konferencen Nordic Climate Solutions i Bella Center i slutningen af november. Vi håber, at I vil tage godt imod det nye magasin.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

22.04.2024BSR

Sponseret

Beyond 2025: Setting Credible Sustainability Goals for Long-Term Impact

22.04.2024CSR.dk

Internationale forskere: Reducér plastikforbrug før genanvendelse

22.04.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny bestyrelse i UN Global Compact Network Denmark

19.04.2024CSR.dk

Efter investordialog: Shell vil oplyse om lobbyaktiviteter i vækstlande

19.04.20242030 Builders

Sponseret

The Importance of Employee Engagement in Corporate Sustainability

18.04.2024CSR.dk

Closing Loops: Danmarks store skridt mod en mere cirkulær fremtid

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams