Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

Virksomheder og værdikæder opererer i dag i en hyperkonkurrencepræget verden, der er kendetegnet ved høj grad af usikkerhed og store udfordringer med ansvarlig forretningspraksis. Covid-19 og krigen i Ukraine er blot to eksempler på faktorer, der skaber usikkerhed og spændinger, som gør planlægning og beslutningstagen til en kompleks manøvre. AI kan fungere som løftestang til mere resiliente og regenerative værdikæder.

"Ved at investere i AI og datadrevne teknologier kan virksomheder positionere sig selv til at lykkes i den digitale økonomi og skabe værdi på tværs af deres værdikæder”, fortæller Alis Sindbjerg Hinrichsen. Foto: 123rf.com.

24.04.2024

Poul Breil-Hansen, CSR.dk

”Samtidig med usikkerhed som følge af for eksempel covid-19, krigen i Ukraine og klimakrisen oplever vi en eksplosion i alle typer af data - strukturerede og ustrukturerede - fra første-, anden- og tredjepart, hvis værdi bare venter på at blive udnyttet”, fortæller Alis Sindbjerg Hinrichsen. 

Hun har mange års praktisk erfaring med SCM fra virksomheder som Danfoss, Odense Universitetshospital, VELUX, Optilon og LEGO – og hun er en flittig bidragsyder med viden og debat om supply chain udvikling. Hun udgav sammen med medforfatter Henning de Haas for eksempel for nylig bogen ’Re-Imaging the Value Chain – a Regenerative Approach”.

I artiklen ”How AI can support in paving the way for more resilient, regenerative, and responsible Value Chains” beskriver hun, hvordan supply chain ledere aktivt kan gøre brug af generativ kunstig intelligens til at håndtere de store kerneudfordringer i form af resiliens, regeneration og ansvarlighed, som de fleste værdikæder i dag er udfordret af.

Læs også: Værdikæden der giver mere end, den tager – del 1: Introduktion

I artiklen udforsker hun visionen om, at datadrevede beslutninger kan gøre virksomheder mere agile og øge deres mulighed for at med kort varsel at skifte kurs, inden korthuset ramler.

Datadrevet med AI har potentiale
Ifølge Cap Gemini viser forskning, at der er mange reelle fordele for organisationer, der stræber efter at blive datadrevne. Her er nogle eksempler:

 • Højere toplinjevækst (over 70 procent).
 • Effektivitet i deres forretning.
 • Betydeligt højere produktivitet (17 procent højere indtjening per medarbejder).
 • Højere kundetilfredshed og loyalitet.
 • Talentfastholdelse (en målt stigning i jobtilfredshedsgraden fra 67 til 80 procent).
 • Afkast af investering.

”... samtidig oplever vi en eksplosion i alle typer af data - strukturerede og ustrukturerede - fra første-, anden- og tredjepart, hvis værdi bare venter på at blive udnyttet”.

Alis Sindbjerg Hinrichsen

”Jeg håber, at vi kan blive enige om, at data er en fantastisk ting. Det indeholder så meget ubrugt potentiale for at hjælpe organisationer med at blive bedre på næsten alle områder og blive endnu mere modstandsdygtige, regenerative og ansvarlige. Udfordringen ligger i at udnytte dette potentiale. For mange virksomheder er data stadig en sovende kæmpe. ’Data er det nye olie’ er en frase, som du måske har hørt blive kastet rundt. Det henviser til det faktum, at data og information nu er en endnu mere værdifuld ressource end olie. Imidlertid kan idéen om, at ’data er mere som solskin end olie’, som Googles CFO udtalte på World Economic Forum i 2021, være mere præcis. Den underliggende betydning er, at vi kan blive ved med at bruge den, og den vil fortsætte med at generere indsigt”, skriver Alis Sindbjerg Hinrichsen.

Læs også: Værdikæden der giver mere end, den tager – del 2: Hvorfor?

Kunstig intelligens er den store løftestang
Hun fremhæver, at kunstig intelligens (AI) som værktøj eller teknologi har potentialet til at spille en betydelig rolle i den måde, vi opererer på, udnytter data og træffer beslutninger i vores virksomheder og vores værdikæder i fremtiden. AI forventes at have en global indvirkning med en 26 procent stigning i det globale BNP inden 2030.

”Udfordringen for mange ledere ligger mest i at forstå, hvilke anvendelsestilfælde det kan  anvendes til, og hvordan det skaber værdi”, skriver hun.

Kort sagt tilbyder AI kraftfulde værktøjer til at drive innovation inden for værdikæder og hjælpe virksomheder med at: 

 • reducere deres miljømæssige fodaftryk,
 • forbedre effektiviteten og
 • skabe langsigtet værdi både for virksomheder og samfundet.

Behov for radikal innovation 
Digitale teknologier, og det vil først og fremmest sige AI, kan ifølge Alis Sindbjerg Hinrichsen transformere virksomhedens forretningsmodel og accelerere udviklingen mod den regenerative og resiliente værdikæde. Innovation er mere end bare at udvikle og implementere teknologi; det handler om at kombinere de rigtige teknologier på det rigtige tidspunkt og sted. Teknologi er et værktøj til at løse komplekse problemer. At have en datadrevet innovationstilgang sætter dig i stand til at udnytte nye teknologiske gennembrud på det rigtige tidspunkt. 

Læs også: Værdikæden der giver mere end, den tager – del 3: Hvad er det?

”Når nyttige data er tilgængelige for mange i en organisation, er det langt mere sandsynligt, at medarbejdere vil bruge informationen til at innovere i deres daglige arbejde. En god datadrevet kultur vil også drive mange små innovationer hver dag”, skriver hun og supplerer:

”Lad mig gøre et forsøg på at kickstarte din fantasi - lad os se på tre potentielle anvendelsestilfælde for anvendelse af AI som en løftestang til mere regenerative, ansvarlige og modstandsdygtige værdikæder”.

For at lykkes med AI-initiativer skal virksomheder fokusere på at opbygge en datadrevet kultur, etablere et solidt datagrundlag og udvikle de nødvendige færdigheder og kompetencer internt.

Alis Sindbjerg Hinrichsen

1.Ansvarlighed

AI kan optimere værdikæder ved at analysere store mængder data, som for eksempel kan identificere etiske indkøbspraksisser. Det kan også muliggøre gennemsigtighed og sporbarhed, så forbrugerne kan træffe informerede valg. AI-drevne blockchain-systemer kan forbedre gennemsigtigheden og sporbarheden inden for værdikæder ved at give realtidsvisning af varernes og råmaterialernes bevægelser. Denne gennemsigtighed gør det muligt for virksomheder at spore produkternes oprindelse og verificere bæredygtighedsanprisninger.

AI kan opmuntre til bæredygtig adfærd ved at give personaliserede anbefalinger og feedback til enkeltpersoner. AI kan også hjælpe med uddannelsesinitiativer ved at give interaktive læringsoplevelser om bæredygtighedsemner. Amazon er en frontløber inden for anvendelse af AI i driften, virksomheden har udviklet AI-algoritmer til at screene nye produkter for oplysninger om miljøpåvirkning for at kunne estimere et produkts kulstofaftryk. Amazon anslår at have ændret den nødvendige tid til analyse og registrering fra måneder til timer.

2. Modstandskraft eller resiliens

 • Identificering af risici: AI kan behandle data fra sensorer, satellitter og andre kilder for at overvåge og analysere miljøforhold. Det kan hjælpe med at opdage og forudsige naturkatastrofer, overvåge luft- og vandkvalitet, spore skovrydning og identificere mønstre relateret til klimaforandringer.
 • Valg af leverandør og risikostyring: AI kan vurdere leverandørers bæredygtighedspræstationer ved at analysere forskellige faktorer såsom miljøpåvirkning, arbejdspraksis og samfundsansvar.
 • Ved at vælge leverandører med stærke bæredygtighedspraksisser kan virksomheder reducere de miljømæssige og sociale risici inden for deres værdikæder. AI kan bruges til at vurdere partnernes og leverandørernes bæredygtighed samtidig med, at der identificeres potentielle områder til forbedring. Ved at analysere tilgængelige data om leverandørpræstationer - herunder CO2-emissioner - vil virksomheder være i stand til at træffe informerede beslutninger om deres værdikædepartnere.

3. Regeneration

 • Biodiversitet og bio-løsninger: AI kan støtte bevaringsindsatser ved at analysere vildtkameraer, satellitbilleder og akustiske sensordata. Det kan hjælpe med at identificere truede arter, spore deres bevægelser, opdage krybskytteri og støtte initiativer til bevaring af levesteder. Det kan føre til bevarelse af biodiversitet.
 • Energiforvaltning: AI kan analysere energiforbrugsmønstre og optimere energiforbruget i bygninger, fabrikker og transportsystemer. Maskinlæringsalgoritmer kan identificere muligheder for energibesparelse og foreslå strategier til reduktion af energispild. AI kan bruges til at udvikle intelligente net, der overvåger og styrer elektricitetsproduktion, distribution og forbrug. Ved at analysere data fra forskellige kilder kan AI-algoritmer optimere strømproduktion og -distribution, minimere netværkets ineffektiviteter og integrere vedvarende energikilder effektivt.
 • Affaldshåndtering og genanvendelse: AI kan forbedre affaldshåndteringssystemer ved at analysere data for at optimere affaldsindsamlingsruter, reducere lossepladskapacitet og identificere genanvendelsesmuligheder. Billedgenkendelsesalgoritmer kan hjælpe med at automatisere affaldssorteringsprocesser og forbedre genanvendelseseffektiviteten. Ved at optimere produktionsprocesser og identificere måder at genbruge materialer på kan virksomheder minimere affaldsgenerering og fremme en cirkulær økonomi inden for deres forsyningskæder.

Et andet eksempel fra Amazon er, hvordan de bruger AI til at optimere emballagen til forskellige produkter, herunder størrelse og form af et produkt og kvalitetsoplysninger fra tidligere leverancer. Denne AI-model anslås at have sparet mere end 2 millioner tons emballagemateriale.

 • Transport: AI kan optimere trafikflow og forbedre transporteffektiviteten. AI-drevne algoritmer kan analysere realtids trafikdata, forudsige efterspørgselsmønstre og foreslå optimale ruter eller nye forsyningskædedesign eller driftsmodeller. Optimering af transport har potentiale til at give betydelige omkostningsbesparelser. I USA anslås omkostningerne ved flyforsinkelser at være 39 milliarder USD.
 • Livscyklusvurdering af produkter: AI kan udføre livscyklusvurderinger af produkter for at evaluere deres miljømæssige påvirkning fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse. Ved at forstå produkternes miljøaftryk kan virksomheder identificere muligheder for forbedring og udvikle mere bæredygtige alternativer.
 • Efterspørgselsprognoser og lagerstyring: AI-algoritmer kan analysere historiske data, markedsudviklinger og eksterne faktorer for at forudsige efterspørgsel nøjagtigt. Ved at forudsige efterspørgsel mere nøjagtigt kan virksomheder optimere lagerbeholdningsniveauer, reducere overskydende lager og minimere spild.

Amazon bruger AI som en del af deres genopfyldelsesprocesser, der opdager beskadigede varer, før de sendes til en kunde. På den måde sparer de anstrengelser til forsendelse, kundens returnering af defekt produkt og behovet for at sende et nyt produkt.

Men det kræver stærkt fokus på data
Alis Sindbjerg Hinrichsen peger på, at AI har potentiale til at transformere virksomhedernes forretningsmodel og accelerere deres overgang til mere regenerative, ansvarlige og modstandsdygtige værdikæder. Ved at udnytte AI's kraftfulde analyse- og forudsigelsesfunktioner kan virksomheder identificere muligheder for at reducere miljøaftryk samt øge effektivitet og konkurrenceevne. Men for at realisere dette potentiale skal virksomheder være villige til at omfavne innovation, ændre deres arbejdsmetoder og investere i teknologi og talent.

Læs også: Værdikæden der giver mere end, den tager – del 4: Sådan gør du

”For at lykkes med AI-initiativer skal virksomheder fokusere på at opbygge en datadrevet kultur, etablere et solidt datagrundlag og udvikle de nødvendige færdigheder og kompetencer internt. Ved at investere i AI og datadrevne teknologier kan virksomheder positionere sig selv til at lykkes i den digitale økonomi og skabe værdi på tværs af deres værdikæder”, skriver hun afsluttende.

Kilde: ”How AI can support in paving the way for more resilient, regenerative, and responsible Value Chains”.

SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.05.2024CSR.dk

Nyt liv til ridsede alufælge sparer tonsvis af CO2

24.05.2024CSR.dk

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

13.05.2024Mars Danmark

Sponseret

Elektriske lastbiler hjælper Mars med at spare CO2 på tværs af Europa

08.05.2024CSR.dk

Danfoss vil uddanne danske leverandører i ESG

06.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Styrk din virksomheds ansvarlighed: Effektiv styring af værdikæden

01.05.2024CSR.dk

Valg af leverandør handler meget om grøn profil

26.04.2024CSR.dk

Større sikkerhed for ansvarligt tømmer på vej

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

Jobmarked

Se alle

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Lemvigh-Müller

ESG Specialist (barselsvikariat) - Herlev

Det ligger dybt i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar, og vi har mange aktiviteter i gang inden for hele ESG-agendaen. For nylig har vi fået godkendt vores Science Based Targets klimamålsætninger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Sustainability strategy and reporting professional

Then look no further. In this role, you can build on your knowledge within this field and gain a thorough understanding of working strategically with sustainability in a large, international company.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Responsible Sourcing Manager - drive a responsible sourcing framework

If you are a current DSV employee and interested in a position in another country, please contact your Human Resource representative to discuss the process and requirements of applying.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Deloitte

Bliv en del af vores ESG Advisory Team

Deloitte tilbyder globale, integrerede rådgivningsydelser, der omfatter Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory og Tax Consulting. Vi hjælper vores kunder med at udmærke sig overalt i verden gennem vores rådgivning, som er baseret på dyb industriekspertise og faglig indsigt.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.05.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Aros Business Academy
Kursus
Få overblik over CSRD-rapportering

Tag på kursus i EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed! Og kom godt i gang med CSRD-arbejdet allerede nu.

Dato

27.05.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

CABI
Webinar
Webinar | Bliv en attraktiv arbejdsplads for seniorer

Flere og flere medarbejdere over 60 år vil gerne fortsætte på arbejdsmarkedet. Men deres ønsker, behov og muligheder for at kunne det er meget forskellige og kalder på fleksible løsninger. På dette webinar får du inspiration til, hvordan I udvikler en attraktiv seniorpraksis.

Dato

28.05.2024

Tid

08:15

Sted

Online

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Kursus
2-dages intensivt kursus i bæredygtighed for freelancekonsulenter

Er du selvstændig konsulent og vil du gerne vide, hvordan den bæredygtige omstilling påvirker virksomheder, og hvad den betyder for dig som rådgiver, projektleder eller forandringsleder?

Dato

28.05.2024

Tid

08:30

Sted

VIBENSHUS Lyngbyvej 2, 2100 Østerbro

Dansk Energi Management
Kursus
Bæredygtig konkurrencekraft, modul 1

DEM A/S er i samarbejde med Næstved Erhverv A/S, stolte af at præsentere det første modul af workshop-serien Bæredygtig konkurrencekraft.

Dato

29.05.2024

Tid

08:30

Sted

Sparekassen Sjælland-Fyns lokaler. Grønnegade 20, 4700 Næstved

Aros Business Academy
Kursus
Få overblik over CSRD-rapportering

Tag på kursus i EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed! Og kom godt i gang med CSRD-arbejdet allerede nu.

Dato

29.05.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K