Kun handel kan sikre fremskridt

Via lokale medarbejdere i Asien undersøger COOP Danmark nøje medarbejdere i Asien hos kommende leverandører, inden en aftale indgås. Hvis det overhovedet er muligt, vil man imidlertid helst samarbejde om at gøre forholdene bedre. Dette sker i stigende grad gennem fælles kontraktsystemer, udarbejdet af europæiske detailhandelskæder. ”Vi har jo altid bevisbyrden, hvis noget tilsyneladende ikke er, som det skal være”, siger den forbrugerpolitiske direktør.

Efter at en kontrakt er underskrevet, kommer COOP Danmarks medarbejdere jævnligt på besøg på leverandørens fabrik. Disse er uddannet til at foretage en auditering, som samtidig sikrer, at detailhandelskædens Code of Conduct overholdes. .

24.11.2008

CSR.dk

Ønsket om at levere forbrugerne gode og sunde varer til en rimelig pris, blev knæsat allerede da én af Andelsbevægelsens absolutte flagskibe, De Forenede Danske Brugsforeninger, blev stiftet i 1896.
Først for otte år siden vedtog COOP Danmark imidlertid en egentlig etik-politik, baseret på de klassiske principper for Corporate Social Responsibility. I dag udgør etik-politikken fundamentet for COOP arbejde med Etisk handel og er et led i koncernens samlede arbejde med det, som man kalder ansvarlighed. Ansvarlighedsarbejdet er bygget op om fire søjler: miljø og økologi, sundhed, klima samt altså etisk handel.
I praksis er det imidlertid langt fra ukompliceret at arbejde med etisk handel. COOP Danmark har mange tusinder underleverandører spredt over hele verden og disse samarbejder atter med et stort antal mindre underleverandører.
Begrebet etisk handel handler ikke mindst om, at varerne er produceret under respekt for menneskerettighederne. Leverandørernes ansatte skal eksempelvis have ret til at organisere sig i fagforeninger, de skal som minimum have den fastsatte mindsteløn - såfremt man har regler herom i det pågældende land - samt ret til at forhandle kollektive overenskomster. Der skal være et sundt og sikkert arbejdsmiljø, lige som der heller ikke må foregå diskrimination. Endelig anses børnearbejde naturligvis for uacceptabelt.
”Kravene har vi nedfældet i en Code of Condukt, som vores leverandører skriver under på som led i samhandelsbetingelserne,” forklarer COOP Danmarks forbrugerpolitiske direktør, Mogens Werge.
”Principperne, som blev vedtaget for otte år siden, er for så vidt uændrede. Det nye består i, at vi har nu har lagt en strategi for, hvordan disse skal implementeres. Strategien, som foreløbig rækker tre år frem i tiden, anviser konkrete mål for, hvad vi ønsker at opnå vedrørende de fire hjørnestolper i vores ansvarlighedsarbejde”.

Vil påvirke forbrugerne
Og strategien er yderst ambitiøs. COOP Danmark anser sig for at være ikke mindre end Danmarks mest ansvarlige dagligvarekæde. Principperne vil man efterleve ved gradvis at øge sortimentet af varer, produceret under vilkår, som er socialt og etisk ansvarlige samt baseret på bæredygtighed. Samtidig skal produktionen medvirke til at skabe udvikling i de lande, hvor produkterne er fremstillet. Endelig søger dagligvarekæden at påvirke de danske forbrugeres holdninger og således øge efterspørgslen efter sådanne varer.
”Vi ønsker klart at synliggøre over for kunderne, at vores varer er produceret i respekt for vores Code of Conduct”, siger Mogens Werge.
En meget konkret måde at gøre dette på er gennem salg af fairtrade varer – altså varer hvor producenterne er garanteret en pris, som ofte ligger lidt over verdensmarkedsprisen for varer. Til gengæld får kunderne sikkerhed for, at bananerne, kaffen eller teen er produceret under vilkår, som giver arbejderne bedre vilkår.

Bevisbyrden
Det har naturligvis heller ikke forbigået COOP Danmarks opmærksomhed, at medierne, NGO’erne samt de forbrugerpolitiske organisationer med årene har udvist skærpet interesse for, under hvilke vilkår danske butikskæders varer er produceret.
Mogens Werge nævner i den forbindelse det amerikansk ejede firma, Chiquita, som producerer bananer i Mellem- og Sydamerika. COOP Danmark har sikret sig eneforhandling af Chiquita-bananer i Danmark, hvilket bl.a. hænger sammen med, at Chiquita arbejder seriøst med blandt andet miljø og CSR generelt.
Alligevel blev der for en række år siden fra NGO’ere stillet spørgsmålstegn ved, om det nu også forholder sig således.
”Når vi mødes med en sådan skepsis, får vi som detailhandelskæde en bevisbyrde, vi skal løfte”, siger Mogens Werge.

Ikke alt kan gennemskues
”Også fagforeningen 3F satte dengang spørgsmålstegn ved arbejdsforholdene på Chiquitas plantager. Derfor bad vi den danske afdeling af regnskovsgruppen Nepenthes om - på vores vegne - at lave en uvildig og kritisk gennemgang af forholdene på stedet.
I sine rapporter til os har Nepenthes efterfølgende påpeget, hvad de mener, som fungerer godt i bananplantagerne samt på hvilke områder forholdene kunne blive bedre.
Eksemplet viser, at i det øjeblik, hvor en virksomhed siger, at man gør noget ekstra inden for miljø eller arbejdstagerforhold, så må man også forvente at NGO’erne eller pressen efterprøver påstanden - hvilket er helt rimeligt,” siger Mogens Werge.
”Problemet er blot, at uanset hvad en journalist eller en græsrodsorganisation hævder, så er det virksomheden - i det konkrete tilfælde os - som skal bevise, at det ikke er rigtigt. Og det kan være svært, fordi vi ikke har en jordisk chance for at bevise alle påstande om noget, der foregår hos en leverandør på den modsatte side af Jorden. Endelig er det jo ofte sådan, at man ofte kan finde og filme forhold der ikke er i orden, uden at det nødvendigvis behøver at være hele sandheden”.

Det trænede blik
I syv lande i Fjernøsten har COOP Danmark sit eget lokalt bemandede indkøbskontor Intercoop, som har til opgave at købe varer og samtidigt sikre overholdelse af virksomhedens Code of Conduct.
Inden medarbejderne fra Intercoop indgår aftale med en leverandør, inspicerer man så vidt muligt leverandørens fabrik. Herved er det muligt at screene om det overhovedet er en virksomhed, som man vil indgå et samarbejde med. Og det hænder, at en potentiel leverandør på forhånd bliver valgt fra simpelthen fordi vores indkøbere vurderer, at forholdene ikke er gode nok.
”Vores medarbejdere har opøvet et trænet blik for, om tingene fungerer på en virksomhed”, siger Mogens Werge. ”Det svarer jo til, at en god købmand ved sin tilstedeværelse straks kan se, om en ny butik er veldrevet. Er der f.eks. beskidt? Ligger emballagen og flyder på gulvet, og hvordan taler lederen til sine medarbejdere? Eftersom vores medarbejdere taler det pågældende lands sprog, kan de hurtigt fornemme tonen. Personligt er jeg derfor overbevist om, at vi får siet de værste fra. Men nogen fuldstændig garanti kan jeg naturligvis ikke udstede”.
Efter at en kontrakt er underskrevet, kommer COOP Danmarks medarbejdere jævnligt på besøg på leverandørens fabrik for at kontrollere at kvaliteten af varerne er i orden.
”Vi har derfor uddannet vores folk til at foretage en auditering, som samtidig sikrer, at vores Code of Conduct overholdes. Det er klart, at leverandøren også efter en audit risikerer at blive valgt fra, hvis han ikke formår at efterleve vores krav. Oftest nøjes vi imidlertid med at påpege, hvad vi mener, der skal gøres bedre, f.eks. hvis arbejdsmiljøforholdene eller hygiejnen ikke er i orden.

Alt er jo relativt
Jeg har selv været på besøg hos en leverandør i Kina, hvor arbejdernes boliger ofte er ejet af fabrikken. I et konkret tilfælde var boligforholdene under al kritik, hvilket jeg ikke undlod at bemærke”, siger Mogens Werge. ”Netop den slags problemer er imidlertid et ømt punkt, fordi det skal ses i lyset af de samfundsvilkår og den kultur, man har i landet.
Da jeg første gang kom til Kina, var jeg rystet over, hvad jeg så. Min tolk forklarede mig imidlertid, at de forhold, som arbejdsgiveren bød sine medarbejdere, var langt bedre end det, de kom fra, men at jeg ikke måtte sammenligne disse vilkår med, hvad jeg kendte fra Danmark. Alt er således relativt, hvilket ikke gør det nemmere at arbejde med Code of Conduct. Jeg kommer jo med det danske arbejdsmarkedssystem i bagagen, som ikke tilnærmelsesvis kan sammenlignes med det kinesiske. Det vanskelige er derfor at gennemskue, hvornår forholdene på stedet er uacceptable ud fra det pågældende lands forhold, og hvornår det blot er vores egne danske værdier, som vi måler de lokale forhold ud fra.
Ind imellem kan det således være uretfærdigt at sammenligne deres forhold med vores. Sidder medarbejderne på små hårde stole, kan det f.eks. godt være, at det er i orden selvom det danske Arbejdstilsyn ikke ville acceptere det. Arbejder de derimod i en hørm af opløsningsmidler, er det ikke i orden. Organiske opløsningsmidler er jo lige så farlige for en kineser som for en dansker.”

Fælles standarder
Tendensen går stadig mere i retning af, at vestlige virksomheder går sammen om at lave kontraktsystemer, hvad der er flere gode grunde til, mener Mogens Werge.
”Leverandøren oplever herved, at forskellige detailhandelskæder stiller de samme - eller næsten de samme krav. Derudover er det fornuftigt, både af hensyn til leverandøren og vores omkostninger, at vi går sammen om at udarbejde regler. Endelig øger det vores troværdighed”.
COOP Danmark har derfor besluttet at tilmelde Intercooop det system, der kaldes BSCI, omfattende 140 europæiske detailhandelsvirksomheder, som opererer med en fælles standard for Code of Conduct. Disse virksomheder har godkendt 10-12 eksterne konsulentfirmaer, herunder SGS og Norsk Veritas som på BSCI´s systemets vegne gennemfører audits
”Kravet til medlemsvirksomhedernes leverandører er, at hvis de vil handle med os, må de også acceptere en BSCI audit. Såfremt de består auditeringen, accepteres de uden videre af samtlige 140 medlemsvirksomheder. Vi behøver således ikke sende vores egne folk ud, men kan blot se i databasen, om den pågældende leverandør er godkendt”, siger Mogens Werge, som vurderer, at alle COOP Danmarks vigtigste leverandører med tiden vil blive kontrolleret via BSCI.
”Helst vil vi undgå at smide en leverandør ud, selv om det ind imellem ville være rimeligt. Vi vil hellere samarbejde med leverandørerne om at gøre forholdene bedre, fordi vi er overbeviste om, at det eneste som kan sikre fremskridt, er handel…”

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

19.04.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Bliv kåret som Årets medlem i REFOOD mærket

15.04.2024BOXIT Container

Sponseret

Værkstedscontainere til fremtidens bygge- og installationsprojekter

05.04.2024CSR.dk

4 hacks til at få mere ESG i virksomhedens indkøb

04.04.2024Dentsu Danmark A/S

Sponseret

Ny greenwashing: ”Cirkularitet” er et ophedet buzzword

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams