Klimaaftale på plads – CO2-afgift undervejs

Med næsten hele Folketinget bag sig har regeringen tidligt mandag morgen præsenteret en bred klimaaftale, som skal levere en drivhusgasreduktion på 3,4 mio. ton CO2e i 2030. Til efteråret skal en grøn skattereform i hus, bl.a. med en CO2-afgift i centrum. Planen får ros fra flere sider.

Langt størstedelen af Folketinget er blevet enige om den nye klimaaftale..

22.06.2020

Anders Kampmann, CSR.dk

Efter næsten otte timers forhandlinger i løbet af søndag aften og natten til mandag, har regeringen her til morgen præsenteret de store linjer i en bred klimaaftale, med hvilken et næsten enigt Folketing – kun Nye Borgerlige og løsgængeren Sikandar Siddique er ikke med – vil få sat skub i reduktionen af Danmarks CO2-udslip.

Læs også: CO2-udslip fra danske virksomheder stiger en smule

Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets beregninger vil aftalen, der ’viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd’, som det hedder, sammen med den grønne affaldsaftale medføre CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

Med regeringens mål om at reducere det danske CO2-udslip med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990, skal der fjernes omkring 20 mio. ton. Med de 0,5 mio. ton fra den seneste finanslov har man altså nu fundet 3,9 mio. ton eller ca. 20 procent af den samlede målsætning.

Klimaaftalen baner vej for, at vi kan udvikle nye grønne løsninger, som vi kan eksportere og dermed bidrage også globalt til klimaudfordringen

Lars Sandahl Sørensen, DI

”Med aftalen i dag går Danmark igen forrest med den grønne omstilling, og samtidig baner vi vejen for en grøn genopretning af økonomien med nogle af de største langsigtede infrastrukturinvesteringer nogensinde. Vi opretter to nye energiøer, der betyder, at Danmark som det første land i verden tager hul på en helt ny æra for vedvarende energi”, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

”Samtidig investerer vi markant i udviklingen af fremtidens teknologier og tager vigtige skridt mod en grøn omstilling af varmesektoren og industrien. Jeg er meget stolt over, at det er lykkedes at lave en bred grøn aftale, der både får os tættere på at nå vores klimamål, og som på sigt vil skabe tusindvis af danske grønne arbejdspladser”, fortsætter han.

Aftalen rummer dels en lang række elementer, der vil lede til konkrete reduktioner på kortere sigt, og derudover investeringer i udvikling af fremtidens grønne teknologier, der skal give reduktioner på længere sigt.

Forhandling om anbefalet CO2-afgift til efteråret
Grøn energi er et af omdrejningspunkterne i aftalen. Eksempelvis skal Danmark have verdens to første energiøer på i alt 5 GW – en idé, der har været på banen i nogle år – ligesom etableringen af en yderligere havvindmøllepark på ca. 1 GW ved Hesselø fremrykkes.

Aftalen skal også sikre, at grøn varme bliver billigere, og sort varme bliver dyrere, samt at individuelle olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme. Endelig skal der investeres i CO2-fangst og -lagring (CCS) og grønne brændstoffer, og i flere ladestandere til elbiler. Og så skal industrien omstilles gennem energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas.

”Med etableringen af verdens to første energiøer og verdens største satsning på grønne brændstoffer tager Danmark for alvor globalt klimalederskab igen. Vi viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd”, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Udover de initiativer, man er blevet enige om i aftalen, har partierne også givet hinanden håndslag på at vende tilbage til en grøn skattereform efter sommerferien. Partierne er enige om, at der skal findes en model, der gør det mere attraktivt at vælge grønne løsninger frem for sorte.

Her har man taget en principbeslutning om at reformen skal omfatte en CO2-afgift, sådan som bl.a. Klimarådet, det såkaldte 14. klimapartnerskab og flere andre har anbefalet, om end med blandede reaktioner til følge. En afgift var således ikke en del af regeringens udspil til forhandlingerne.

DI: Afgiftssystem skal fremme den grønne omstilling
I Dansk Industri glæder man sig over aftalen, som man mener i høj grad tager afsæt i anbefalingerne fra erhvervslivets klimapartnerskaber, og også er i tråd med DI’s egen 2030-plan.

”Klimaaftalen tager flere store skridt ind i en grønnere fremtid, og den vil på rigtig mange punkter både være med til at bane vejen for en klimavenlig omstilling i Danmark – og for, at vi kan udvikle nye grønne løsninger, som vi kan eksportere og dermed bidrage også globalt til klimaudfordringen”, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Organisationen er afklaret med, at klimaindsatsen er dyr, også for virksomhederne, men at investeringerne kan betale sig. Derfor ser DI positivt på udsigten til en CO2-afgift, når partierne til efteråret skal forhandle om den grønne skattereform.

”Vi når ikke i mål med de høje klimaambitioner uden at tage alle værktøjer i brug, og derfor skal vi selvfølgelig også bruge vores skatte- og afgiftssystem til at fremme den grønne omstilling. Det er særdeles positivt, at aftalen samtidig slår fast, at der er brug for en samlet grøn skattereform, der tager hensyn til vores konkurrencekraft og ikke skal munde ud i, at vi sender CO2-udledning eller arbejdspladser ud af landet. Det er det helt rigtige udgangspunkt, og vi glæder os til at spille konstruktivt ind til det arbejde”, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ingen udflytning glæder Dansk Erhverv
Også Dansk Erhverv vender tommelfingeren op for en afgift, der gør det dyrere at udlede CO2. Samtidig fremhæver organisationen vigtigheden af, at det skal være billigere at drive virksomhed og være dansker, sådan som aftalen også lægger op til. Det forventer man således, at efterårets forhandlinger vil levere på.

”Det er positivt, at en grøn skattereform nu er en del af klimaaftalen. Det kan gøre omstillingen mere omkostningseffektiv, når virksomhederne selv finder de bedste og billigste klimaløsninger. Men samtidig med, at det skal være dyrere at udlede CO2, så skal det blive billigere at drive virksomhed og være dansker. Kun på del led får vi råd til investeringerne i virksomhederne og i de danske hjem”, siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Læs også: Hvad skal der ske med de danske skove?

Generelt glæder man sig på Børsen over aftalen – ’en festdag for kommercialisering og skalering af grønne teknologier’ – som man er tilfreds med slår fast, at løsningen ikke er udflytning af udledninger og danske virksomheder til andre lande.

”Det er meget positivt, at det i aftalen slås fast, at der skal være tale om reelle klimareduktioner og ikke blot reduktioner, som opnås ved udflytning af virksomheder og aktiviteter til andre lande. Den globale kugleramme er kommet frem, hvilket Dansk Erhverv længe har efterspurgt. Det skal være ægte grønt”, siger Brian Mikkelsen.

IDA: Uddannelse vigtig for handling
Hos Ingeniørforeningen IDA er man ’begejstrede’ for klimaaftalen, som man mener ’rummer mange gode elementer på energi- og industriområdet og samtidigt viser, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd’.

Foreningens formand, Thomas Damkjær Petersen, hylder ”… et stærkt grønt Folketing” for at lande ”… en god bred aftale, der bringer os vel mod målet om 70 procents reduktion i 2030.” Og så peger han på, at aftalen skal omdannes til konkret handling, med en opfordring til at tænke i uddannelse af de rigtige folk.

”Jeg synes, det næste politiske skridt for Christiansborg på energi- og industriområdet er at få afklaret, om vi har de nødvendige kompetencer, og hvordan vi sikrer, at uddannelser og efteruddannelser i Danmark støtter op om den grønne omstilling. På den måde får vi både et sundt klima og flere job”, siger Thomas Damkjær Petersen.

Aftalens initiativer

 • Etablering af verdens første energiøer
 • Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
 • Investeringer i fremtidens grønne teknologier: Power-to-X og fangst af CO2
 • Grøn omstilling af industrien
 • Støtte til biogas og andre grønne gasser
 • Energieffektiviseringer
 • Grøn omlægning af varmeafgifter
 • Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
 • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
 • Grøn fjernvarme
 • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
 • Grøn transportpulje
 • Grøn skattereform

Se også Faktaark - Klimaaftale for energi og industri 2020

Kilde: Klima, Energi- og Forsyningsministeriet

Havne og rederier glæder sig
Udsigten til to energiøer og flere vindmøller på havet er noget, der skaber glæde i det blå Danmark, hvor både rederier og erhvervshavne kan se frem til øget aktivitet i de kommende år. Det gælder bl.a. de næsten 200 danske fartøjer, der beskæftiger sig med havvind.

”Havvind er allerede i dag en stor forretning for mange danske rederier, og beslutningen om at udvide kapaciteten i Danmark gør spillepladen større og giver rederierne mulighed for at vækste. Det giver arbejdspladser i hele Danmark,” siger adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

I de havne, skibene skal sejle fra og til, ser man frem mod de kommende opgaver med stor spænding, og direktør i Danske Havne, Tine Kirk Pedersen, er ikke i tvivl om, at havnene er klar til at levere, også på foreningens egen målsætning, når arbejdet med at implementere klimaaftalen går i gang: 

”Det er en markant udvidelse af havvind i forhold til i dag, som et bredt flertal i Folketinget har besluttet. De danske havne har i lang tid været en del af værdikæden i den danske vindproduktion, og havnene både kan og vil være med til at løfte opgaven”, siger hun.

”Aftalen gør det desuden helt klart, at den grønne omstilling med fokus på havvind er kommet for at blive. Derfor vil endnu flere havne få mulighed for at blive en del af det vindeeventyr, som mange danske havne har bidraget til gennem mange år”, tilføjer Tine Kirk Pedersen.

Den ene af de to energiøer skal placeres i Østersøen ved Bornholm, hvilket man er godt tilfredse med på solskinsøen.

"Det er godt at se, at ambitionen om at Danmark skal 'bevare den grønne førertrøje' også kommer til at påvirke såvel vækst som beskæftigelse i Østersøregionen, så vi får hele Danmark med i projektet", udtaler adm. dir. for Rønne Havn, Thomas Bendtsen, og fortsætter:

"En op til tre gigawatt havvindmøllepark på Rønne banke, energi-ø og power-to-x-løsninger vil skabe en masse grønne jobs i hele værdikæden. For de virksomheder, som er professionelt drevet, omstillingsparate og i stand til at byde ind på de muligheder der opstår, vil der være nogle gode muligheder for at vækste."

Læs også: Ny klimaaftale: Odense skal være CO2-neutral i 2030

Med aftaler om affaldssektoren og energiproduktionen på plads, skal der til efteråret – udover den berygtede CO2-afgift – forhandles om yderligere udspil på bl.a. transport og landbrug, der er to af de tungeste poster i det danske klimaregnskab.

Carve Consulting

Sponseret

Skab værdi med dataetik

SUSTAINX ApS

Sponseret

Line Amtorp bliver administrerende direktør i SustainX

Relateret indhold

23.02.2024CSR.dk

Zalando laver om i deres bæredygtighedskommunikation

23.02.2024CSR.dk

Too Good To Go reddede mere end 120 millioner måltider i 2023

21.02.2024CSR.dk

Ny teknologi elektrificerer Carlsbergs bryggeri

21.02.2024CSR.dk

Flyselskab mindsker madspild med kunstig intelligens

21.02.2024Klimakampen ApS

Sponseret

Sidste chance for at være med i Klimakampen

19.02.2024CSR.dk

Artikler med glimmer er alligevel ikke forbudte

19.02.2024CSR.dk

Nu kan du sende din brugte madras til genanvendelse

19.02.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Nykredit er Årets Grønne Indkøber 2023

Jobmarked

Se alle

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Dansk Industri

Erfaren virksomhedsudvikler der gør ESG til en konkurrencefordel

Vil du være med til at drive og udvikle DI’s strategiske sats, der gør ESG til en konkurrencefordel for vores 20.000 medlemsvirksomheder? Er du drevet af at understøtte virksomheders bæredygtige omstilling og sikre dem øget konkurrenceevne? Står du med en solid værktøjskasse fra virksomhedsudvikling, og ser du tydeligt hvordan den understøtter strategiske ESG tiltag som f.eks. værdikædeanalyse og væsentlighedsbetragtninger? Så læs videre.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

25.02.2024

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

COOP Danmark A/S

Klimaansvarlig

Coop søger klimaansvarlig til ESG-afdeling

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

28.02.2024

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Aalborg Kommune

Ambitiøs og knivskarp klimachef, der driver forandringer

Kan du omsætte vores ambitiøse visioner for klimaet til indsatser og handlinger, der skaber konkrete og målbare resultater? Kan du skabe grønne og bæredygtige forandringer? Som chef for vores nye klimaafdeling kommer du til at spille en nøglerolle i Aalborg Kommunes indsats for klimaet.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

28.02.2024

C WorldWide Asset Management

Sustainability/ESG Specialist

As our new Sustainability Specialist, you will contribute to defining, developing, and maintaining our strategic commitments and goals aligned with our overall firm-wide sustainability agenda. This multi-faceted role is organizationally anchored in our Global Clients team.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Semler Gruppen A/S

ESG Controlling & Reporting specialist til Semler Gruppen

Kunne du tænke dig at være med i udviklingen af Bæredygtighedsrapportering- og controlling i Semler Gruppen - og samtidig drive processen som ESG-projektleder?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet søger dygtig konsulent, der brænder for digitalisering af energisektoren

Brænder du for bæredygtighed, digitale teknologier og innovation? Og har du lyst til at være med til at digitalisere energi- og forsyningssektoren? Eller brænder du for datadeling, datasuverænitet og datasikkerhed? Så har du nu chancen for at blive en del af Alexandra Instituttets Insights Lab.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Dansk Standard
Kursus
Diplomkursus i Energiledelse – ISO 50001

Med ISO 50001 bliver du klar til at efterleve det nye Energy Efficiency Directive, hvor det bliver lovpligtigt for store energiforbrugende virksomheder at implementere et certificeret energiledelsessystem.

Dato

26.02.2024

Sted

København, Nordhavn

CBS Executive Fonden
Uddannelse
HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

High Performance Leadership uddannelsen giver dig mulighed for at løfte dit lederskab til det næste niveau i mødet med undervisere fra fire forskellige verdener. Vi bringer praktik og teori sammen. Fordi vi ved, at den ypperste form for inspiration og læring skabes i mødet med de bedste fra sportens, kunstens og erhvervslivets verdener. Folk som alle har præsteret lederskab i verdensklasse. Og parrer vi deres praktik med videnskabens teoretiske, analyserende tilgang, åbnes nye muligheder for mennesker og virksomheder.

Dato

26.02.2024

Sted

Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg, Danmark