Investering i kvinder giver gevinst

Kvinders sundhed og ligestilling er under pres i lande både i nord og syd. Globalt set har hver tredje kvinde været udsat for fysisk eller seksuel vold på et tidspunkt i deres liv, også på arbejdspladsen. Det kan danske virksomheder være med til at ændre.

Af Ulla Tørnæs, udviklingsminister, Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær i Sex & Samfund og Torben Huss, CEO i Investeringsfonden For Udviklingslande.

I mange lande oplever kvinder krænkelser af deres basale menneskerettigheder, diskrimination og kønsbaseret ulighed. Det gælder ikke mindst i udviklingslandene, hvor forskelsbehandlingen fører til større fattigdom og et lavere BNP. En række danske virksomheder, der er aktive i udviklingslande, investerer derfor nu direkte i deres kvindelige ansattes sundhed, trivsel og ligestilling. Det resulterer både i mere velfærd og en bedre bundlinje.   

Kvinders sundhed og ligestilling mellem kønnene er under pres. Hvis verdensmålene skal indfries inden 2030 kræver det, at ligestilling mellem kønnene opnås og er samtidig en forudsætning for at nå andre centrale mål som bekæmpelse af fattigdomI mange lande oplever kvinder krænkelser af deres basale menneskerettigheder, diskrimination og kønsbaseret ulighed.  Ifølge World Economic Forum er det globale skel mellem mænd og kvinders indkomst stigende, særligt som resultat af at kvinder påtager sig mere ubetalt arbejde i hjemmet, flere lavtlønnede stillinger og beskæftigelse i den uformelle sektor. 

Hvis vi fortsætter i samme tempo vil det vare mere end 200 år før vi opnår ligestilling på arbejdsmarkedet. Hverken kvinderne eller samfundet har råd til at vente i 200 år. Hvis kvinder gives lige muligheder vil det kunne øge det globale BNP med 25%. 

Inklusion af kvinder kan skabe 68 millioner nye job i Indien

Den gode nyhed er, at virksomheder, der investerer i kvinders sundhed, trivsel og ligestilling på arbejdsmarkedet, både bidrager til et bedre samfund og en bedre bundlinje.

En McKinsey-undersøgelse af arbejdsmarkedet i Indien har vist, at hvis virksomheder øger ligestilling og øger inklusion af indiske kvinder og styrker sundhed og trivsel på arbejdsmarkedet, kan Indien bidrage til at skabe 68 millioner flere arbejdspladser frem mod 2025. Samtidig vil Indiens BNP blive øget med op mod 0.7 trillioner dollars om året (?). En ting er de massive økonomiske gevinster en anden central gevinst er, at vi får skabt en endnu bedre adgang til at kvinder kan bidrage på arbejdsmarkedet.

Som led i Sex & Samfunds strategiske partnerskab med Investeringsfonden for Udviklingslande udførte Carve Consulting i 2016 en undersøgelse af, hvorvidt det kan betale sig for virksomheder at investere i kvinders sundhed på arbejdspladsen. Undersøgelsen viste, at virksomheder får 3 dollars retur for hver dollar, de investerer i eksempelvis sundhedsforsikring, barsel og adgang til sundhedsfaciliteter og information.

Det er ikke kun kvinder, som drager nytte af investeringer i deres sundhed, trivsel og ligestilling. Det er ganske enkelt god forretning at give kvinder og piger adgang til sundhedsydelser og sikre ligestilling og trivsel på arbejdspladsen, fordi det også skaber et afkast i form af øget produktivitet, øget kønsdiversitet og innovation, højere indtjening samt øget konkurrencedygtighed på arbejdspladsen. Med andre ord er virksomhedens investering i sundhed på arbejdspladsen også en investering i forretningen.

Danske værdier skal udbredes

Danmark er på mange måder i front, når det kommer til kvinders rettigheder, ligestilling, sundhed og trivsel. Det gælder også de danske virksomheder, og derfor kan de være med til at skabe konkrete forandringer og være rollemodeller, når de driver forretning i udviklingslande. Og flere er allerede godt i gang.

På Danfoss’ fabrik i Indien driver virksomheden eksempelvis en sundhedsklinik, som gør det muligt for medarbejdere at blive tilset af en læge eller en sygeplejerske i arbejdstiden. Der er også adgang til børnepasning på arbejdspladsen, hvilket muliggør, at flere kvinder kan forblive på arbejdsmarkedet, når de stifter familie. Desuden stiller Danfoss bustransport til rådighed for medarbejdere, så de kan komme sikkert til og fra arbejde. I et land som Indien, hvor kvinder er særligt udsatte, er denne virksomhedsindsats med til at sikre, at flere kvinder kommer i arbejde, hvilket i sidste ende fører til øget selvstændighed, bedre trivsel og økonomisk vækst.

I Vietnam har den danske virksomhed Orana ændret på arbejdstiden, så de ansatte kvinder både kan passe børn og deres job. I Peru, har Danper fx introduceret sundhedsprogrammer og jobrotation, der tager hensyn til gravide, og endelig har LM Wind Power i Indien sat fokus på at træne og uddanne kvinder i tekniske job, der normalt er mandsdomineret.  

Så kære virksomheder, det er bare om at komme i gang. Selvom menneskerettighederne efterhånden er en gammel dame, der i år fejrer 70 års fødselsdag, er der stadig meget at kæmpe for – også for danske virksomheder. 

Derfor samlede Sex & Samfund, IFU og Udenrigsministeriet igår danske og internationale virksomheder, investorer og civilsamfundsorganisationer til konferencen: Ansvarlighed og Bundlinje: Ligestilling og kvinders sundhed for virksomheder og investorer. Konferencen belyste de udfordringer som kvinder står over for samt virksomheder og investorers rolle i at styrke kvinders sundhed og inklusion på arbejdsmarkedet.

Se et kort interview med Vanessa Moungar, direktør for køn, kvinder og civilsamfund hos den Afrikanske Udviklingsbank.

Se videoen her: https://bit.ly/2RV1v26

02.06.2023Sex & Samfund

Sponseret

Uganda indfører en af verdens strammeste LGBT+ love 

07.06.2022Sex & Samfund

Sponseret

6 anbefalinger til at fremme samtykkekultur på ungdomsuddannelserne

15.01.2022Sex & Samfund

Sponseret

Uge 6 2022: Uge Sex med samtykke

10.06.2021Sex & Samfund

Sponseret

Ny brochure kortlægger pandemiens sociale & økonomiske slagside for kvinder i den private sektor

09.03.2021Sex & Samfund

Sponseret

Ny rapport fra Sex & Samfund sætter fokus på forventninger til køn

25.06.2020Sex & Samfund

Sponseret

Dansk Industri og Sex & Samfund samarbejder om Covid-19 indsats i Østafrika