Elis’ medarbejdere kommer til orde – til gavn for trivslen og forretningen

Elis (tidl. Berendsen) vil involvere medarbejderne i deres egen trivsel. Derfor sætter Elis nu fokus på 1-til-1-samtaler og spørger mere ind til god ledelse i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen – og det styrker de mangfoldige ansatte og forretningen.

Hos Elis har man skærpet fokus på, at alle medarbejdere skal tilbydes 1-til-1-samtaler med deres nærmeste leder.

Åbne og trygge 1-til-1-samtaler

I Elis Danmark A/S’ nye strategi: ”Sammen om fremtiden” sætter virksomheden bl.a. kurs mod ledestjernen om at udvikle ”Vores bedste arbejdsplads” – den arbejdsplads, som medarbejderne selv synes er den bedste. Derfor har Elis nu startet en bevægelse mod at få medarbejderne til at åbne mere op og sætte flere ord på, hvordan lederne og arbejdspladsen kan skabe trivsel og arbejdsglæde for dem. Elis har bl.a. skærpet fokus på, at alle medarbejdere skal tilbydes 1-til-1-samtaler med deres nærmeste leder – også de timelønnede produktionsmedarbejdere, der i høj grad rekrutteres fra kanten af arbejdsmarkedet og kommer fra mange kulturelle baggrunde.

Michael Steffen er afdelingschef for Elis’ afdelinger i Varde og Kjellerup – og som han fortæller her, er 1-til-1-samtalerne værdifulde for dem:

”1-til-1-samtaler er så vigtige, fordi du opbygger en mere personlig relation til den enkelte medarbejder i trygge rammer, som gør det nemmere at tale om både det gode og det svære. Vores medarbejdere synes, det er dejligt at have tid med lederen på tomandshånd – og hold da op, hvor kommer der mange guldkorn fra dem! Jeg har selv fået nogle af mine bedste idéer efter 1-til-1-samtaler med produktionsmedarbejdere, og jeg har lavet rokader, fordi samtalerne har gjort mig opmærksom på potentiale og kompetencer blandt medarbejderne, som jeg nok ikke havde opdaget ellers. Nogle gange ser du, at de ressourcer og jobkandidater, som du mangler, allerede sidder lige foran dig”, siger Michael Steffen og fortsætter:

”Med nogle medarbejdere tager vi samtalerne på en gåtur eller over en kop kaffe i kantinen, hvis det gør dem mere trygge end at sidde på lederens kontor. Andre medarbejdere har private forhold, som gør, at vi taler med dem oftere, så vi kan tilpasse os hver medarbejders livssituation og behov. 1-til-1-samtalerne giver vores ledere mulighed for at tage udfordringer i opløbet, så vi bedre kan passe på og fastholde vores værdifulde medarbejdere – og samtalerne gør det også muligt for medarbejderne at komme med indspark, der kan styrke trivslen og forretningen”.

Elis’ medarbejdere kommer fra 50+ kulturelle baggrunde, og Elis’ ledere får tilbudt professionel træning i multikulturel kommunikation. Læs mere her 


Stiller flere spørgsmål om god ledelse

I forårets medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU, red.) har Elis ekstraordinært inkluderet spørgsmål, som bl.a. handler om, hvorvidt den enkelte medarbejder har tillid til sin nærmeste leder, og om lederen er tilgængelig, tilbyder 1-til-1-samtaler og handler på det, hvis medarbejderen føler sig presset. Sideløbende afholder Elis’ HR-afdeling lederkurser i 1-til-1-samtaler for at støtte lederne bedst muligt i processen med at lade medarbejderne komme til orde – og hvis MTU-rapporter afdækker udfordringer hos enkelte ledere, står HR-afdelingen også klar til at hjælpe lederne videre med de konkrete problemstillinger. Dét sætter Michael Steffen stor pris på:

 ”De nye spørgsmål i MTU’en er væsentlige, da vi ønsker, at alle vores medarbejdere skal føle, at de har en leder at gå til om både faglige og private udfordringer – og tillid er fundamentet for, at medarbejderne tør komme til lederne, når de er pressede eller mangler hjælp i hverdagen. Hvis der er en forskel mellem vores lederes selvforståelse, og hvordan medarbejderne reelt oplever os, så skal vi jo vide og reagere på det. Og hvis nogle medarbejdere f.eks. af kulturelle årsager ikke ønsker at udtale sig om lederen under 1-til-1-samtaler, så har de i MTU’en mulighed for at give os deres ærlige mening fortroligt og anonymt. Derfor lægger vi også vægt på, at alle produktionsmedarbejdere skal have lov til at forlade maskinerne og bruge den nødvendige arbejdstid på at besvare MTU’en”, siger Michael Steffen og fortsætter:

”Jeg synes, det er fantastisk at arbejde et sted, hvor medarbejderne i dén grad bliver involveret i at gøre lederne og arbejdspladsen bedre for dem. Jeg kan også se på vores fællesmøder, at vi nu er lykkedes med at skabe et forum, hvor det er okay at ”stille sig op på vaskebaljerne” for at komme med nye idéer og sige sin mening. Vores medarbejdere ved og kan mærke, at vi gerne vil række dem et talerør, og de kan se, at vores ledere forsøger at gribe deres bolde og skabe den forandring, som de ønsker. Det motiverer medarbejderne, så det ikke kun er de samme medarbejdere – men hele gruppen – der nu løfter hovedet for at udtrykke sig… og på den måde løfter vi alle dialogen og hinanden”.

Elis’ medarbejdere engagerer sig i at få deres egne, lokale trivsels-idéer ud og leve – læs mere her

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste

21.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis lancerer nu deres mest miljøvenlige måtte til dato