”Man kan komme til at bruge mange ressourcer på noget, der ikke virker”

Ansvarlige indkøb er en svær disciplin – ikke mindst fordi det er så omfattende en opgave. CSR.dk har talt med to af dem, der arbejder med at hjælpe virksomhederne både i gang og videre. Læs her, hvordan den gode løsning ser ud, og hvad man skal passe på med.

17.12.2019

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

De fleste virksomheder har deres største bæredygtighedsrisici i deres supply chain. Samtidig er det måske en af de sværeste discipliner i bæredygtighedsarbejdet. Det er svært at få lavet supply chain-løsninger, der virker.

Hvorfor er det det? For det første ved virksomhederne godt, at det er en elefant af en opgave. Der skal kortlægges, samles data, prioriteres, undersøges, følges op og rapporteres. For det andet får de ikke altid allokeret ressourcer nok til arbejdet, og så kommer man aldrig videre en måske sine direkte leverandører, som måske ikke er der, de store risici ligger, og så virker løsningen jo alligevel ikke.

Mikkel Stenbæk Hansen er direktør i Dansk Initiative for Etisk Handel, DIEH. .

Kom i gang og vær systematisk
”Man er nødt til at løfte blikket og gå systematisk til værks, når man skal arbejde med risici og muligheder i sin forsyningskæde. Man kan nemt komme til at bruge nærved alle sine ressourcer på brandslukning, og det er ikke særlig produktivt,” siger Mikkel Stenbæk Hansen, som er direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

”Det, der skal til, er samarbejde med andre. Træk på den viden og erfaring der er til rådighed i f.eks.  NGO’er, samarbejds- og netværksorganisationer, fagbevægelsen eller erhvervs- og brancheorganisationer. Det kan hjælpe dig med den vigtige opgave at prioritere din indsats,” siger han.

For nogle er der dog noget, der skal på plads, allerede før der kan samarbejdes.

”Det handler om at anerkende, at det er en forretningskritisk opgave og at man skal i gang. Det kan godt halte lidt i det store opland af virksomheder. Og i den gruppe er der også en reel mangel på viden, hvor mange efterspørger viden om, hvordan man gør rent praktisk. Hvordan kommer man i gang med en systematisk indsats uden at vælte sin forretning med opgaver og krav,” siger Dagny Nome, som er ansvarlig for det danske marked i den norske udbyder af digitale løsninger til opfølgning i leverandørkæder, Factlines.

Dagny Nome er leder af norske Faclines' danske afdeling. .

Mere professionalisme under udvikling
Til gengæld giver de begge udtryk for, at der er noget, der flytter sig i disse år.

”Vi går imod en mere professionel tilgang. Det går langsomt, men det sker. Det har tidligere ofte handlet om, at man kunne sætte kryds de rigtige steder, når man fik spørgsmål fra sine kunder. Sådan en model hvor man, når der kommer CSR-krav fra kunder, skriver under og krydser finger, siger Dagny Nome.

Den analyse er Mikkel Stenbæk for så vidt enig i.

”Før handlede det mest om at have en Code of Conduct og følge op med audits. De værktøjer bruger man stadig, men virksomhederne bevæger sig i retning af mere strukturerede og helhedsorienterede indsatser, hvor der er mere fokus på samarbejde og kapacitetsopbygning hos sine leverandører. Og så er der flere og flere der integrerer due diligence-processer,” fortæller Mikkel Stenbæk Hansen.

Det, due diligence kan
Hvad er det så due diligence processerne kan? Dem som både FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, og OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber bygger på. Det går ud på, at man udviser nødvendig omhu ved løbende at følge med i forholdene hos egne leverandører og samtidig beder dem om at gøre det samme på deres leverandører. Så man til sidst når helt ud i yderste led.

”For det første,” siger Mikkel Stenbæk Hansen, ”er due diligence et værktøj til at få et mere systematisk overblik og bedre kendskab til sin leverandørkæde. Og det giver et helt andet overblik og ro at gå systematisk til værks, som man godt kan have brug for eftersom fokus på og forventningerne til, at man skal have ”orden i eget hus”, tydeligt er vokset i de seneste par år. Både hos virksomheder, civilsamfundsorganisationer og offentlige myndigheder.”

Overblik og kendskab er også god grobund for at arbejde med at udbedre problemer hos leverandører, f.eks. gennem kapacitets- udvikling. Så har man både begrænset risici og skabt forandring. Og så kan due diligence også have en helt anden slags fordel. For hvis man sammen får kapacitetsopbygget hos sine direkte leverandører, kan man bedre sikre, at de gør det samme hos deres leverandører osv. Noget som kan gøre opgaven mere effektiv for din virksomhed, når du gradvist kan flytte opgaven ned gennem leverandørkæden.

En indsats der virker
Kan man det, så kommer man langt i at få bygget en supply chain-indsats, der virker. Den beskriver Mikkel Stenbæk Hansen sådan her:

”Den er ambitiøs, men realistisk, dynamisk, systematisk og omkostningseffektiv. Det sidste bliver den bl.a., hvis du ikke gør det alene. Du skal også indstille dig på, at der ikke findes en ’silver bullet’, der kan løse det hele. Når vi spørger vores medlemmer, hvilke værktøjer de arbejder med, så nævner de – bl.a. – både samarbejde og partnerskaber, deres indkøbspraksis, certificerings-og mærkningsordninger og kapacitetsopbygning hos leverandører. Så det er ikke en enstrenget indsats,” siger han.

For Dagny Nome handler det om at fokusere og komme ordentligt fra start:

”Man skal lave en indsats, der fokuserer på det, der er vigtigt for netop din virksomhed. At blive konkret på det kan godt være en udfordring. Man laver måske en Code of Conduct, som refererer til f.eks. Global Compacts principper, og når den så skal i brug, er det svært at se forbindelsen mellem den og virksomhedens konkrete aktiviteter,” siger hun.

GODE RÅD FRA MIKKEL STENBÆK HANSEN OG DAGNY NOME

  1. Kom i gang! Pas på en og samme tid på ikke at lade dig overvælde af hvor stor opgaven er, og heller ikke lægge ambitionsniveauet så lavt at man ved, man kan leve op til det.
  2. Få god viden: for det første ved at samle gode data og arbejde ud fra det, og ved at involvere indkøbsfunktionen. Det er dem, der kender leverandørerne.
  3. Løft blikket fra brandslukning og gå systematisk til værks for at få overblik.
  4. Samarbejd med andre. De har viden, du ikke har, de kan inspirere, og man behøver ikke opfinde det hele selv.
  5. Arbejd med at opbygge kapacitet hos leverandører og endda hos leverandørers leverandører. Så kan du gradvist lægge noget af opgaven ned i kæden.
  6. Se på risici for mennesker og miljø i bred forstand - og ikke kun dem, som i første omgang udgør en risiko for dit brand. Det er det rigtige at gøre, og det et gør din indsats mere robust – for de risici kan hurtigt blive dine en dag.
  7. Led ikke kun efter risici, men også muligheder for udvikling. Led efter fælles interesser. Det giver ny, god viden og nogle gange lærer man meget selv.

Et andet hul, man kan falde i, er at man kommer til at bruge sin tid på opgaver, der ikke skaber værdi.

”Mange ender med at bruge enormt meget tid på at indsamle leverandørevalueringer, lægge dem ind i egne systemer – som måske er et excelark – og holde styr på de processer. Det skaber bare ikke værdi. Det gør til gengæld at bruge indholdet til at prioritere sin indsats, arbejde sammen med sin indkøbsfunktion om at stille krav og følge op, måske med eksterne samarbejdspartnere om at stille fælles krav osv.,” fortæller Dagny Nome.

Selvevalueringer er vigtige
Måske er det en af grundene til, at processen med self-assessments har fået så dårligt et ry. Den affærdiges jævnligt som en ”tick box exercise”, som ikke gør andet end at stjæle leverandørernes tid og gøre det muligt for virksomheden at sige, at de har gjort noget.

”Sådan ser vi det slet ikke. Det kan det være, men når man går seriøst til opgaven og behandler den som en forretningskritisk proces, så er det et virkeligt kraftfuldt værktøj, som man skal passe på med ikke bare at smide ud. Det kan godt opleves som om, det eneste saliggørende er den tætte udviklende dialog. Men det kan man jo ikke nå med alle sine leverandører. Det vigtige er, at man laver selvevalueringer på en måde, hvor man får gode informationer ind om sine leverandører, og forholder sig aktivt til den information,” siger Dagny Nome.

Gå sammen med andre
For Mikkel Stenbæk Hansen er det vigtigste budskab, at man ikke skal prøve at gøre det alene. Man skal finde de rigtige partnere.

”Det er svært, selv for store virksomheder at løse de komplekse udfordringer i værdikæderne. Der er nogle dynamikker og magtforhold, der indimellem kan gøre det svært. Så arbejd sammen med andre. Det kan være i branchefællesskaber, men vi ser også enorme potentialer i at arbejde sammen med f.eks. fagbevægelse og NGO’er. De ligger inde med stor ekspertise, og de har ofte kendskab til lokale forhold i produktionslandene,” opfordrer Mikkel Stenbæk Hansen.

”Det er også den mest omkostningseffektive måde at arbejde på. Vi siger altid, at man er nødt til at allokere ressourcer, hvis man vil arbejde seriøst med sin supply chain, men at man nemt kan komme til at bruge for mange ressourcer på noget, der ikke virker. Derforskal man ikke gøre det alene,” siger han.

Måden at gøre noget sammen med andre er selvfølgelig ikke ligegyldig. Det er f.eks. ikke nok at gå til konferencer og åbne netværksmøder.

”Jeg oplever, at man her ofte taler om ret specifikke emner eller hvordan man implementerer verdensmål. Det er ofte en ret positiv dialog om, at vi er i gang, hvor alle er interesserede og enige i, at det, vi taler om, er rigtigt og vigtigt. Det kan man finde meget optimisme og motivation i. Men i en del virksomheder er man stadig i tvivl om, om man overhovedet har brug for at investere i sin leverandørkæde. Eller arbejder stadig på at finde en måde at lave leverandørstyring, som matcher de ressourcer man har,” fortæller Dagny Nome.

Det åbne og det fælles kan til gengæld noget andet. For når opgavens omfang er på størrelse med en elefant, kan man godt blive lidt overvældet. Og så er et fællesskab med andre om netop det, en rigtig god idé.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: risiko i leverandørkæden

Hvor kommer en virksomheds varer egentlig fra, og hvilke forhold er de produceret under? CSR.dk ser på, hvordan man kan arbejde med en risikobaseret tilgang til ansvarlige indkøb.

Relateret indhold

25.07.2024CSR.dk

Trods virksomhedsmodstand er inklusion vigtig for amerikanerne

24.07.2024CSR.dk

Power to X-brændstoffer kan nu blive certificeret som grønne i Danmark

03.07.2024Valified

Sponseret

Partnercase: Nykredit x Valified

01.07.2024CSR.dk

Køkkenkæde genopliver gamle køkkenelementer med cirkulært koncept

19.06.2024CSR.dk

Korte værdikæde-tjek skal bidrage til mere cirkulære forsyningskæder

17.06.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Mommark Marina Seaside Bistro modtager Årets Medlem-pris fra REFOOD-mærket

17.06.2024CSR.dk

Bæredygtighed er den nye trend i danske B2B-indkøb

13.06.2024BESTSELLER

Sponseret

Med stort brancheinitiativ vil BESTSELLER fremme grønne landvindinger gennem finansiel hjælp

Jobmarked

Se alle

Visma e-conomic A/S

Sustainability Manager

Har du erfaring med ESG, og vil du gøre en forskel i en virksomhed i rivende udvikling? Så er det måske dig, vi leder efter.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Roblon A/S

ESG-koordinator

Brænder du for at arbejde med bæredygtighed? Få et spændende job som ESG-koordinator hos Roblon A/S og bliv fagligt ansvarlig for ESG-rapportering i en international virksomhed i vækst

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

29.08.2024

Beierholm

ESG-Seniorkonsulent til Beierholm Bæredygtighed

Til vores nyopstartede afdeling for Bæredygtighed søger vi erfarne konsulenter, der kan være med til at sætte deres præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Andel

Sustainability Supply Chain Specialist – Skab en bæredygtig fremtid i vores indkøbsafdeling!

Vil du være med til at prioritere grønne indkøb og arbejde med ansvarlig leverandørstyring? Vær med til at sætte dit præg på bæredygtighedsrejsen i vores indkøb og leverandørkæde. Vi er en ny funktion i indkøbsafdelingen, det betyder at dit ansvarsområde og dine opgaver løbende tilføres og tilpasses, i forhold til din og forretningens udvikling.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

14.07.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Klimakampen ApS
Workshop
Klimakampen - Marts 2024

Er du kontorets klimahelt? Saml dit hold og dyst mod dine kollegaer i at udføre klimavenlige handlinger i 4 uger. Tilmeld jer Klimakampen nu!

Dato

04.03.2024

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - København

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

25.06.2024

Tid

09:00

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1530 København V

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Spørgetime om ESG

- Med CEO og Partner i SustainX, Line Amtorp

Dato

26.06.2024

Tid

11:00

Sted

Online

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Webinar
Åben tilmelding: ESG Sommerskole

Få viden og værktøjer til at forbedre din virksomheds bæredygtige forretningsindsats med sommersmagsprøver fra den praktiske Sustainable Business Change Manager uddannelse.

Dato

07.07.2024

Tid

09:00

Sted

Online

2030 Builders
Møde
Sustainability Engagement Consultative call

Participate in an open discussion hosted by Mia Negru, co-founder of 2030 Builders. Engage in a dynamic dialogue focusing on the unique challenges and best practices in sustainability engagement. This session aims to foster a collaborative environment where you can exchange insights with fellow professionals, explore innovative solutions, and learn how to leverage technology to enhance human interactions within your company.

Dato

02.08.2024

Tid

12:00

Sted

Google Meet

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis Webinar - CSRD: Hvad skal der rapporteres på?

Bliv fortrolig med de nye CSRD-krav og forstå, hvad der er obligatorisk, og hvad der afhænger af dobbeltvæsentlighedsanalysen. I dette gratis webinar fra Sustainable Business Solutions vil vores seniorrådgivere give dig et detaljeret indblik i implementeringstidslinjen, ESRS-hierarkiet, og hvordan en CSRD-rapport ser ud. Webinaret er en del af vores "ESG to the point" webinarserie.

Dato

06.08.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)