SÆNK CO2-AFTRYKKET MED GENANVENDT GUMMI

Som virksomhedsejere og -ledere er vi alle enige om, at det er vores ansvar at tage aktive skridt i retning af en mere bæredygtig fremtid. Men hvor skal man lige starte? Et effektivt tiltag, som virksomheder kan tage for at reducere deres CO2-aftryk, er at anvende miljøvenlige og genanvendelige materialer i deres produkter og processer. Det kunne være f.eks. være genanvendt gummi fra udtjente dæk.

Udtjente dæk bliver oparbejdet hos Genan til mange forskellige gummiprodukter som både pulver, granulat og piller.

CO2-aftrykket af nyt gummi
Gummi er et uundværligt materiale i mange produkter og industrier, men produktionen af nyt gummi – både naturligt og syntetisk – har en betydelig negativ indvirkning på både miljø og klima. Ift. naturligt gummi stammer den primære kilde til CO2-udledning fra skovrydning og omdannelse af naturlige skovområder til gummiplantager. Konsekvensen er både frigivelse af store mængder CO2 samt reduceret optagelse af CO2 gennem fotosyntese. Når det kommer til nyt syntetisk gummi, er det udvindingen af den feedstock olie, som er basis for produktionen af syntetisk gummi, der påvirker CO2-regnskabet.

Genanvendelse af udtjente dæk kan skåne miljøet for en stor co2-udledning.

Genanvendt gummi: en bæredygtig løsning
Når man benytter genanvendt gummi, reduceres behovet for nye gummiressourcer, og man begrænser på den måde den miljømæssige påvirkning. Virksomheder kan altså på den måde effektivt sænke deres CO2-aftryk og skabe en positiv miljøpåvirkning allerede på kort sigt. Udover den mindskede produktion af nyt gummi bidrager denne løsning til det voksende problem med nedslidte dæk. Hver dag kasseres mere end 7 mio. dæk på verdensplan, og i mange lande udgør de et affaldsproblem og bortskaffes enten ved deponi på lossepladser – eller ved forbrænding med store mængder CO2-udledning til følge.

”Hos Genan recirkulerer vi udtjente dæk, så de kan genbruges til mange forskellige formål. Vi har på den måde forvandlet et affaldsproblem til et grønt potentiale, som bidrager til CO2-regnskabet på flere måder: dels fordi mængden af nyt gummi reduceres, og dels fordi den eksisterende gummiressource bliver genanvendt i stedet for at blive brændt,” fortæller Thomas Ballegaard, Group CCO hos Genan, og fortsætter:
”Som producent af genanvendt gummi er vores primære mål at tilbyde bæredygtige løsninger af høj kvalitet til vores kunder. Vi arbejder løbende på at forbedre vores processer og produkter for hele tiden at sikre, at vores produkter opfylder de nyeste standarder for bæredygtighed og kvalitet.”

Thomas Ballegaard, Group CCO hos Genan.

Hvor kan man bruge genanvendt gummi?
Der er mange forskellige anvendelsesmuligheder for dæk og recirkuleret gummi fra Genan. Måtter, gulvbelægning, gummifliser, støjdæmpende foranstaltninger, asfalt, beton, tagbeklædning, jernbanesveller, løbebaner, legepladser – og listen kunne fortsætte længe endnu.

”Kun fantasien sætter grænser. Vores innovationsafdeling samarbejder med både eksisterende og nye kunder på daglig basis i udviklingsarbejdet for at kombinere vores produktkendskab med de enkelte virksomheders behov for recirkuleret gummi i deres produktion. Sammen kan vi gøre en reel forskel og inspirere andre mod cirkulær økonomi og en grønnere verden,” afslutter Thomas Ballegaard.

Ved at vælge Genans genanvendte gummi som en erstatning for nyt gummi kan I som virksomhed tage et afgørende skridt mod at reducere jeres CO2-aftryk og forbedre jeres klimapræstationer. Genan står som en dedikeret og pålidelig partner for alle virksomheder, der ønsker at skabe en positiv indvirkning på miljøet og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Sammen kan vi gøre en forskel!

www.genan.dk

Genan, som har 6 fabrikker på verdensplan, har hovedkontor i Viborg..

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Cirkulære løsninger

Omstillingen til cirkulær økonomi er en af hovednøglerne til både reduktion af CO2-udledninger og knaphed på materialer. Temaet ser på overordnede udfordringer og erfaringer med cirkularitet og bringer eksempler på løsninger, der allerede er på markedet i dag.

19.12.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af udtjente dæk

21.11.2023Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

30.10.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af bildæk i asfalt: En bæredygtig vej frem

24.10.2023Genan A/S

Sponseret

Affaldshierarkiet: En Vejledning til Bæredygtig Affaldshåndtering

18.09.2023Genan A/S

Sponseret

SÆNK CO2-AFTRYKKET MED GENANVENDT GUMMI