Affaldshierarkiet: En Vejledning til Bæredygtig Affaldshåndtering

Affaldshåndtering er en stadig mere presserende udfordring i vores moderne samfund. Spørgsmålet om, hvordan man mest bæredygtigt håndterer affaldsstrømme som plast, elektronik, organisk materiale og dæk, er centralt i denne debat.

Foto: Genan

De Fem Metoder i Affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet præsenterer en skala af metoder til affaldshåndtering, fra mest til mindst fordelagtigt:

Forebyggelse: Det bedste er at minimere affaldsproduktionen. I forhold til dæk kunne det betyde en reduktion i trafik. Men givet den aktuelle globale økonomiske vækst, særligt uden for EU og USA, virker denne løsning urealistisk i den nærmeste fremtid.

Regummiering: Det næstbedste er genbrug, som vi gør med glasflasker. I dækterminologi kalder man dette for regummiering, hvor en ny slidbane lægges på dækkets inderkonstruktion. Dette forlænger dækkets levetid betydeligt, men kan kun gøres et begrænset antal gange.

Materialegenvinding: Den tredjebedste løsning er at neddele materialet til dets oprindelige bestanddele for genanvendelse. For dæk omfatter dette materialerne gummi, stål og tekstilfibre. Dette er metoden, der benyttes af Genan.

Energiudvinding: Fjerde på listen er energiudvinding fra det bortskaffede materiale. Denne løsning er mindre bæredygtig end materialegenvinding, da produktet ødelægges.

Deponi: Den værst tænkelige løsning er at sende affaldet til lossepladser. Dette er stadig praksis i mange dele af verden og er særligt problematisk med dæk, da de ikke er biologisk nedbrydelige og kan udgøre en risiko for miljøet.

EU's Initiativer
I EU har deponering af dæk været forbudt siden 2003, hvilket viser et kontinuerligt fokus på mere bæredygtige affaldsløsninger.

Dæk-recycling på Genans 6 fabrikker kan årligt nedbringe Co2-udslippet til atmosfæren med 280.000 tons.

Det svarer til Co2-belatningen ved produktion af 34.000 nye personbiler.

19.12.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af udtjente dæk

21.11.2023Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

30.10.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af bildæk i asfalt: En bæredygtig vej frem

24.10.2023Genan A/S

Sponseret

Affaldshierarkiet: En Vejledning til Bæredygtig Affaldshåndtering

18.09.2023Genan A/S

Sponseret

SÆNK CO2-AFTRYKKET MED GENANVENDT GUMMI