Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

I miljøvidenskabens og bæredygtighedens verden står livscyklusanalyser (LCA) som et moderne og avanceret værktøj til at vurdere et produkts miljø- og klimapåvirkning gennem hele dets levetid, fra vugge til grav.

Foto: Genan

I modsætning til affaldshierarkiet, der tilbyder generelle anbefalinger, giver LCA en detaljeret og solid videnskabelig dokumentation, der sætter tal på de miljømæssige og klimarelaterede konsekvenser af et bestemt valg.

LCA-studier anvendes i høj grad af politikere og miljøforkæmpere for at sikre, at de bedst mulige informationer lægges til grund for miljø- og skattelovgivning. Det er vigtigt, at disse detaljerede studier lever op til strenge internationale standarder, som ISO 14040 og ISO 14044, for at undgå manipulation og "greenwashing" på grund af kommercielle og politiske interesser. Inden for EU arbejdes der desuden med principperne i ILCD (the International Reference Life Cycle Data System), som et LCA-studie bør efterleve.

Et vigtigt aspekt ved LCA-studier er fagfællebedømmelsen, hvor uafhængige forskere gennemgår arbejdet – et såkaldt peer review – for at sikre objektivitet og troværdighed.

Genan har investeret betragtelige summer i udarbejdelsen af denne type videnskabelig dokumentation. Arbejdet med disse studier er overdraget til de anerkendte, internationale institutter: FORCE i Danmark og IFEU i Tyskland.

Genans LCA-Studier

Siden 2009 har Genan fået udarbejdet fire store LCA-studier, der sammenligner forskellige bortskaffelsesmetoder for udtjente dæk. Studierne har primært fokuseret på at sammenligne Genans materialegenvindingskoncept med forbrænding i cementovne og anvendelsen af udtjente dæk som erstatning for nye råvarer. Resultaterne af disse studier er afgørende: metoden med materialegenvinding viser sig at give betydelige miljø- og klimamæssige fordele sammenlignet med andre bortskaffelsesmetoder. Det er blevet påvist, at denne metode sparer betydelige mængder drivhusgasser, idet klimaet skånes for udledning af minimum 700 kg CO2 pr. ton udtjente dæk, der genanvendes i stedet for at blive brændt af.

Disse studier fremhæver vigtigheden af LCA som et værktøj ikke kun til at vurdere, men også til at guide bæredygtige beslutninger i industrien. Ved at anvende LCA kan virksomheder ikke blot dokumentere deres miljøpåvirkning, men også lede vejen mod mere bæredygtige praksisser.

Foto: Genan

19.12.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af udtjente dæk

21.11.2023Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

30.10.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af bildæk i asfalt: En bæredygtig vej frem

24.10.2023Genan A/S

Sponseret

Affaldshierarkiet: En Vejledning til Bæredygtig Affaldshåndtering

18.09.2023Genan A/S

Sponseret

SÆNK CO2-AFTRYKKET MED GENANVENDT GUMMI