Genanvendelse af udtjente dæk

Genan viser vejen i genanvendelsen af millioner af udtjente dæk globalt

Foto: Genan

I en verden, hvor millioner af køretøjer dagligt er afhængige af deres dæk, står vi over for en overset miljø- og sikkerhedsudfordring: udtjente dæk. Dette globale problem har alvorlige konsekvenser for vores miljø, sikkerhed og økonomi. "Drowningintyres.org" er et initiativ skabt for at øge opmærksomheden omkring dette voksende problem.

Ifølge Forbes og National Geographic er udtjente dæk en væsentlig kilde til plastforurening. Studier peger på, at dækbidder udgør en betydelig andel af de mikroplastikker, der ender i verdenshavene, og bidrager med omkring 10 til 28 % af den samlede mikroplastaffald. Dette er ikke kun en miljømæssig bekymring, men også en trussel mod marint liv.

Bag initiativet står Genan, verdens største dækgenanvender. Genan fremhæver gennem informative videoer, hvordan de genanvender nedslidte dæk. I 2020 blev 5 millioner dæk kasseret, og dette tal er siden steget til 7 millioner. Genan illustrerer vigtigheden af genanvendelse og hvordan det kan bidrage til vores planets helbred.

Når det kommer til håndteringen af affaldsstrømme, herunder også udtjente dæk, er der forskellige tilgange. Dette illustreres i et ”affaldshieraki”, som viser de fem metoder til affaldshåndtering lige fra den mest fordelagtige løsningsmodel i toppen af pyramiden, som bygger på en reduktion i ressourceforbruget, og til den mindst interessante strategi nederst med deponi. I midten findes alternativerne med regummiering, hvor udtjente dæk får nye slidbaner, genanvendelse, som Genan gør på sine fabrikker, samt energiudvinding, hvor dækket afbrændes for at skabe energi. 

"Drowningintyres"-kampagnen understreger behovet for en cirkulær økonomi, hvor ressourcer genanvendes effektivt. Det er en opfordring til at tage ansvar og træffe bæredygtige valg for fremtidens skyld.

Foto: Genan

08.05.2024Genan A/S

Sponseret

At være en af Genans grønne pionerer

19.12.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af udtjente dæk

21.11.2023Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

30.10.2023Genan A/S

Sponseret

Genanvendelse af bildæk i asfalt: En bæredygtig vej frem

24.10.2023Genan A/S

Sponseret

Affaldshierarkiet: En Vejledning til Bæredygtig Affaldshåndtering

18.09.2023Genan A/S

Sponseret

SÆNK CO2-AFTRYKKET MED GENANVENDT GUMMI