Rapport: Er danske virksomheder klar til de nye rapporteringskrav?

Selv om en virksomhed er medlem af FN’s Global Compact, har den typisk ikke et dokumenteret overblik over sin risikoprofil i forhold til samfundsansvar. Det svækker ledelsen af virksomheden og gør det sværere at integrere CSR i forretningen.

Om mindre end et år skal de første virksomheder begynde at rapportere om samfundsansvar efter de nye krav i årsregnskabsloven. Er de klar til start? .

04.03.2016

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

En ny rapport, baseret på en undersøgelse gennemført af Carve Consulting, kortlægger, hvor parate de 279 danske medlemmer af UN Global Compact er til at leve op til de opdaterede krav i §99a og b i årsregnskabsloven. Hovedkonklusionen

i rapporten, som har fået titlen ”Er vi parate til de nye lovkrav? – Danske virksomheders CSR-rapportering”, er, at ud af den samlede gruppe virksomheder lever kun en begrænset andel op til alle kravene. Se figur med overblik over resultaterne under denne artikel. 

NYE KRAV TIL RAPPORTERING OM SAMFUNDSANSVAR

De nye krav er en udvidelse af de eksisterende krav fra 2009, og de beder de cirka 1.100 største danske virksomhederne om, at redgøre for deres politik og indsats på fire områder: miljø og reduktion af klimapåvirkninger, sociale og medarbejderforhold, menneskerettigheder samt anti-korruption og bestikkelse.

Det kræver at virksomheden:

  • har en politik der dækker hvert af de fire områder,
  • kan beskrive processer der sikrer, at virksomheden ved, hvordan den skal handle for at forebygge og afbøde dens negative effekt på omverdenen. Det kaldes due diligence, og  det er en skærpelse i forhold til de tidligere krav.
  • kan redegøre for dens væsentligste risici for negativ påvirkning inden for de fire politikområder, og
  • kan vise, hvilke resultater de opnår ved at definere og rapportere på resultatindikatorer for hvert af de fire områder – herunder den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Kravene gælder fra rapportering om året 2016, for alle børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber med over 500 ansatte. Fra 2018 skal øvrige virksomheder leve op til kravene, hvis to ud af tre kriterier er opfyldt, nemlig en nettoomsætning på over 313 millioner kroner, en balancesum på 156 millioner kroner eller derover og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250 personer eller derover.

Ikke overblik over risici
Det er især kravet om at oplyse om sine risici for negativ påvirkning, som får virksomhederne til at falde igennem nettet. Uanset hvordan man grupperer de 279 virksomheder, når man aldrig op på mere end omkring 30 procent, som kender og forklarer deres risikobillede.

”Det er en rigtig god idé at have styr på sine risici, simpelthen fordi det kan skade forretningen, når man ikke har det. I forhold til CSR er der mange eksempler på, hvordan det på flere måder har været dyrt for virksomheder ikke at have helt styr på, hvordan man undgår f.eks. korruption,” siger Sara Krüger Falk, CSR-ansvarlig i DI – Dansk Industri.

Birgitte Kofod Olsen fra Carve, som er en af rapportens hovedforfattere, ser derudover et ledelsespotentiale som går tabt.

”Hvis man ikke har styr på sine risici, så bliver det svært at drive en god forretning, med den øgede evne til at tage gode beslutninger, som vi ved, arbejdet med CSR typisk medfører. Det er præcis i arbejdet med risici, at CSR smelter sammen med forretningen, og det er ærgerligt at så få udnytter det potentiale,” siger hun

Rapporten påpeger, at det kan være et udtryk for, at virksomhederne ikke ønsker eller er vant til at fortælle offentligheden om, hvordan de påvirker deres omverden, når det er en knap så positiv historie. Men det kan også handle om, at selvom over tre fjerdedele af de rapporteringspligtige virksomhederne har due diligence processer, gælder det i langt de fleste tilfælde kun et enkelt eller to af de fire områder. Det er altså kun er ganske få virksomheder, der på tværs af alle fire områder (se faktaboks), jævnligt vurderer og tager stilling til, hvordan virksomheden påvirker sin omverden negativt, og hvordan de kan arbejde med at mindske den påvirkning.

Klar med politikker
Der, hvor virksomhederne er længst fremme, er ved at have politikker på de fire områder, som regnskabsloven dækker. Og så alligevel.

”De 10 principper i UN Global Compact, som man skal rapportere og redegøre for, og de fire områder dækket af årsregnskabsloven er stort set identiske. Så hvis man er medlem af Global Compact, burde man allerede have udarbejdet politikker for de fire områder. Alligevel har 17% af de 102 virksomheder, som omfattes af de nye rapporteringskrav, ikke politikker for alle fire områder. Det kan godt undre,” siger Birgitte Kofod Olsen.

En stor del af virksomhederne anvender også ikke-finansielle indikatorer til at måle på resultaterne af deres indsats.

Går glip af systematik
Undersøgelsen har også set på, om virksomhederne refererer til internationale retningslinjer og standarder i deres CSR-arbejde, som f.eks. OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, eller Global Reporting Initiative (GRI). Det gør mindre end 15 procent af virksomhederne, og det er ærgerligt, mener Birgitte Kofod Olsen.

”Læner man sig op af de internationale værktøjer, som allerede findes, får man rigtig meget systematik og mange definitioner foræret og det kan være en rigtig god hjælp for mange i deres interne arbejde. Samtidig gør det CSR-arbejdet mere troværdigt, fordi man kommer ud over den kritik, man ofte hører, at virksomhederne vilkårligt vælger, om de vil arbejde med det ene eller det andet emne og kalde det CSR, og om de vil fortælle om resultaterne af deres arbejde.”

Integrer og brug kendte værktøjer
Rapporten anbefaler, at virksomhederne bliver klar til at leve op til kravene i årsregnskabsloven, f.eks. ved at basere deres arbejde på de eksisterende internationale retningslinjer. Og at man, hvor det er muligt, integrerer processerne for arbejdet med CSR-spørgsmål med eksisterende systemer i virksomhederne. Det gælder især arbejdet med at vurdere risiko.

”Det vil være mest hensigtsmæssigt at indarbejde CSR-risici i virksomhedens generelle risikovurdering,” siger Birgitte Kofod Olsen. ”Det gavner hverken virksomheden eller CSR-indsatsen at holde CSR ude af de eksisterende systemer. Til gengæld kan integration og dokumenterbare processer gøre virksomhederne mere robuste i deres ledelsesarbejde og gøre dem bedre til at møde forventninger fra kunder, medarbejdere, lovgivere etc. Det bliver simpelthen bedre drevne virksomheder,” konkluderer hun.

Rapporten kan downloades her: www.csrrapport.dk

Figur: Overblik over virksomhedernes parathed 

Undersøgelsen viser, at virksomhederne med rapporteringspligt fra 2016 er bedst forberedt -. omend de som alle andre skal arbejde med risikovurdering af samfundsansvar. .

Bæredygtige Værdikæder

Sponseret

Opråb: Cocktail-effekten kvæler mindre virksomheder i bureaukrati

Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

Relateret indhold

04.03.2024CSR.dk

En både-og dom i Danish Crowns greenwashing sag

04.03.2024CSR.dk

Hotel- og mødebranchen har unikt potentiale i den grønne omstilling

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

29.02.2024Bæredygtige Værdikæder

Sponseret

Opråb: Cocktail-effekten kvæler mindre virksomheder i bureaukrati

29.02.2024CSR.dk

Tæppegigant får grønt lys til seriøse klimamål

28.02.2024CSR.dk

Mange virksomheder frygter CSRD-data

22.02.2024Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Climaider og Sustainable Business Solutions indgår partnerskab til gode for virksomhedernes kunder

Jobmarked

Se alle

Scanlux Packaging

ESG Manager til Scanlux Packaging

Som førende leverandør af branded emballage til europæisk detailhandel og e-handel, ønsker vi at intensivere vores ESG-indsatser. Derfor søger vi en engageret og erfaren ESG Manager, som vil spille en central rolle i den fortsatte udvikling og implementering af vores ESG-strategi.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Sustainable Business Solutions ApS

Kickstart din karriere indenfor bæredygtighed allerede i praktikperioden

Drømmer du om at arbejde med bæredygtighed og skal du eller nogen du kender i praktik i foråret eller efteråret 2024? Så kan en praktik hos Sustainable Business Solutions måske lige være sagen.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

14.03.2024

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv søger CSR-konsulent

Dansk Erhverv søger en ny CSR-konsulent til vores CSR-team til at varetage og videreudvikle vores engagement på CSR- og ESG-området inden for medlemsservices, politisk interessevaretagelse, kommunikation, projekter og partnerskaber.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.01.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Klimahandling og Klimaregnskab i Praksis

Har du det operationelle ansvar for klimaregnskab og handlingsplaner? Så er dette hands-on kursus ideelt til at skabe overblik over klimadagsordenen, arbejde metodisk med klimadata, og udarbejde effektive klimahandlingsplaner baseret på anerkendte standarder.

Dato

29.02.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Bureau Veritas Certification
Kursus
ISO 14001 Inspirationsseminar

I løbet af ISO 14001 Inspirationsseminarets 2 dage får du forståelse for ISO 14001 standarden og bliver i stand til at vurdere den miljømæssige bæredygtighed i din virksomheds miljøledelsessystem i forhold til de strategiske og operationelle kravelementer i ISO 14001 standarden.

Dato

04.03.2024

Tid

08:30

Sted

Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart, Danmark