Medarbejderaktier skaber et fælles engagement i Elis

I dag åbner Elis (tidl. Berendsen) for 3. gang for tilmelding til aktieprogrammet: Elis for All, hvor medarbejdere fra Elis’ landsdækkende afdelinger kan købe aktier i koncernen til favorable priser – og medarbejderne bakker stort op om aktieprogrammet.

Aktier med 30 % prisnedsættelse

For Elis er det vigtigt at anerkende og belønne medarbejderne for den forskel, som de gør for virksomheden. Derfor kan alle Elis’ medarbejdere i Danmark (med mindst 3 måneders anciennitet) i efteråret købe aktier i koncernen med en prisnedsættelse på 30 % – og for hver 10. tegnede aktie forærer Elis en ekstra aktie til medarbejderen. Investeringerne bliver bundet i 3 år, hvorefter det eventuelle udbytte udbetales til medarbejderaktionærerne. Elis’ HR-direktør Natja Aaberg Hornsbæk fortæller: 

”Vores virksomheds succes kan vi takke alle vores medarbejdere for – både vores værdifulde produktionsmedarbejdere, der hver dag vasker og pakker vores kunders tekstiler, samt vores dedikerede medarbejdere på hovedkontoret og dygtige sælgere. Med Elis for All kan vi række ud til samtlige medarbejdere på tværs af vores afdelinger og organisatoriske niveauer – og give dem alle mulighed for at blive medejere og få del i virksomhedens økonomiske fremgang, når det går os godt”, siger Natja Aaberg Hornsbæk og fortsætter:

”Jeg tror, at Elis for All og den øgede interne kommunikation om vores aktier allerede har ført til, at flere af vores medarbejdere føler sig mere involverede i virksomheden. Nogle medarbejdere har forhåbentlig fået en stærkere tilknytning til Elis og en oplevelse af, at vi er sammen om virksomhedens udvikling og fremtid. Vi oplever blandt andet, at flere medarbejdere er begyndt at interesse sig for og stille spørgsmål til, hvordan de læser vores regnskaber – og det engagement i Elis og vores fælles resultater og økonomi er vi selvfølgelig rigtigt glade for.”

Hos Elis bliver udvalgte produktionsmedarbejdere hvert år hyldet og belønnet for at være rollemodeller, der udlever virksomhedens værdier. Læs mere her

Stor tilslutning fra medarbejdere

Elis Danmark A/S er en del af koncernen Elis – den førende europæiske tekstil-, hygiejne- og facility services partner. Aktieprogrammet Elis for All kører i år på tværs af 17 forskellige lande, så mere end 40.000 medarbejdere kan deltage. Natja Aaberg Hornsbæk udtaler:

”Det er 3. gang, vores medarbejdere i Danmark får tilbuddet om at deltage i Elis for All – og faktisk har Danmark de tidligere år været blandt de deltagerlande, hvor flest medarbejdere procentuelt har valgt at tegne medarbejderaktier, når man ser på tværs af koncernen. Vi gør dog rigtig meget for at fortælle vores medarbejdere, at det er et frivilligt tilbud, og at de naturligvis kun skal investere i medarbejderaktier, hvis og som det passer med deres økonomi – for aktier følger jo markedernes udvikling og virksomhedens resultater, og ligesom Elis-aktiens kurs kan stige, så vil der også altid være en risiko for, at den falder. I år bliver Elis ligesom resten af erhvervslivet naturligt påvirket af konflikten i Ukraine og den voksende inflation, der har ført til store stigninger i energipriserne – og vi er selvfølgelig spændte på at se, om det vil påvirke, hvor mange der deltager i Elis for All her i efteråret”, siger Natja Aaberg Hornsbæk og fortsætter:

”Elis er en stor og robust virksomhed, og de services og produkter, som vi leverer, vil landets arbejdspladser også fremadrettet have et behov for. Vi har et solidt fundament, en stabil produktion og et fokus på at drive en cirkulær forretning med et reduceret ressourceforbrug, som kan hjælpe os til at styre godt igennem energikrisen. Vi håber, at det også vil afspejle sig positivt i kursværdien på vores medarbejderaktier.”

Årsrapporten for Elis Danmark A/S viser, at virksomheden i 2021 havde en nettoomsætning på 1,33 milliarder kr., og at mere end 92 % af virksomhedens omsætning var bundet op på cirkularitet. Læs mere her

Fakta om danskernes aktier:

  • Foruden pensionsopsparingerne var det lidt mere end hver 5. person i Danmark, som ejede aktier i 2019.
  • Andelen af mænd, der har aktier, er 23 % – det er lidt mere end andelen af kvinder, der har aktier, som er 20 %.
  • Det er især personer over 40 år, der ejer aktier, og de store aktieformuer er koncentreret hos få personer.

Kilde: Danmarks Statistik/Formuestatistikken


Vil du vide mere om fordelene ved at samarbejde med landets førende tekstilservicepartner? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: dk-info@elis.com

10.06.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Mindre kørsel og smartere leveringer hos Elis: Samdistribution gavner både kunder og miljøet

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup