Grøn omstilling kræver også nye lederkompetencer

Hos Lederne er vi enige i regeringens pointe om at uddanne flere faglærte til den grønne omstilling. Men de overser en hel central del af den bæredygtige udvikling – nemlig ledernes grønne kompetencer. Mange vurderer selv, at de mangler de fornødne kompetencer til at gennemføre en grøn omstilling, og derfor er det helt afgørende, at de danske ledere får et grønt kompetenceløft.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skrev i sidste uge i Avisen Danmark, at det er helt afgørende for den grønne omstilling, at vi uddanner flere faglærte.

Det er vi hos Lederne helt enig i. Vi ved nemlig, hvilken kamp det er for lederne rundt på landets virksomheder at rekruttere faglærte, og i øvrigt også andre typer medarbejdere. Det hører vi nærmest dagligt fra vores medlemmer.

Men vi må ikke stirre os blinde på manglen på faglærte, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Vi har spurgt lederne, om de selv mener at have de grønne kompetencer, der skal til for at gennemføre den grønne omstilling. Her er svarene tankevækkende. En femtedel af de ledere, der er i gang med eller står over for en grøn omstilling af virksomheden, vurderer selv, at de kun i mindre grad, eller slet ikke, har de grønne kompetencer, der skal til for at gennemføre den planlagte grønne omstilling.

Det er i den grad bekymrende. For hvad hjælper det, hvis vi i Danmark de kommende år uddanner titusinder af faglærte, der kan sætte ladestandere op, lave vindmøller eller montere solceller, men stadig ikke har ledere med den fornødne indsigt til at lede den grønne omstilling ude på virksomhederne? Forudsætningen for at skabe en efterspørgsel efter de grønne faglærte er immervæk, at lederne lykkes med at igangsætte omstillingen på tværs af alle brancher og sektorer.

Derfor er der brug for et grønt kompetenceløft af de danske ledere, hvis vi skal nå i mål med vores ambitiøse klimamålsætninger.

Regeringen bør være meget mere optaget af de danske ledere, som har en nøglerolle i den grønne omstilling. Vi skal sørge for, at vi får tænkt klima og bæredygtighed helt ind i kernen af uddannelsestilbuddene til fremtidens ledere. Og politikerne bør satse på en national strategi for grøn efteruddannelse af både ledere og medarbejdere – lige såvel som det er tilfældet med de faglærte.

De danske ledere er klar. Seks ud af ti ledere ser en grøn omstilling, som afgørende for deres virksomheds overlevelse. Det haster med andre ord med at få løftet ledernes kompetencer til omstille virksomhederne, så håbet om den grønne fremtid bliver til virkelige handlinger på de danske virksomheder.

22.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Efter seks år med verdensmålene halter vi stadig bagud

13.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Grøn omstilling kræver også nye lederkompetencer

09.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Virksomheder sætter ambitiøse klima-mål, men ikke alle følger op

31.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Se mod Carlsberg og forstå potentialet

21.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Her er de fire nye, grønne kompetencer for ledere

29.11.2021Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Ingen grøn omstilling uden mere arbejdskraft