Lederne: Ingen grøn omstilling uden mere arbejdskraft

Lederne efterlyser svar på det akutte problem med mangel på arbejdskraft i statsministerens åbningstale. Positivt med stærkt fokus på klimaudfordringerne, men grøn omstilling er betinget af flere hænder på virksomhederne.

Det er over en måned siden, at regeringen indkaldte arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser for at tage fat på problemerne med mangel på arbejdskraft. Kort efter kom regeringen med sit udspil "Danmark kan mere 1", der også tog fat om problemet.

Siden er der intet sket, og statsministeren berørte i sin åbningstale kun virksomhedernes mangel på kvalificerede medarbejdere ganske kort.

"Lederne på landets virksomheder mærker hver dag konsekvenserne af det opsving, vi står midt i. Der er så travlt, at mangel på arbejdskraft er det største problem for lederne på de danske virksomheder. Det er et akut samfundsproblem, som regeringen bør prioritere her og nu, hvis ikke opsvinget skal gå i sig selv. På sigt er løsningen at få flere ledige i arbejde, men her og nu haster det med forslag, der kan løse problemet hurtigt eksempelvis ved at gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft hertil. Det er i dag meget besværligt og bureaukratisk", siger administrerende direktør hos Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Der er så travlt, at mangel på arbejdskraft er det største problem for lederne på de danske virksomheder. Det er et akut samfundsproblem, som regeringen bør prioritere her og nu, hvis ikke opsvinget skal gå i sig selv.

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne.

Hun er enig med regeringen i, at løsningen på lidt længere sigt er at få sørge for bedre, erhvervsrettede uddannelser på alle niveauer. Det er ikke mindst nødvendigt for at gennemføre den grønne omstilling, som fyldte en god del af statsministerens åbningstale.

"Hvis vi skal opretholde den vækst og velstand, vi har levet med i årtier, er vi nødt til at uddanne flere mennesker inden for it, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne har desperat brug for ansatte med den type kompetencer. Og vi skal ikke glemme, at det langt hen ad vejen er ledere og medarbejdere på virksomhederne, der skal drive den grønne omstilling. Det er på virksomhederne, de klimateknologiske nybrud finder sted og nye grønne løsninger, der kan eksporteres til hele verden, bliver udviklet", siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

22.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Efter seks år med verdensmålene halter vi stadig bagud

13.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Grøn omstilling kræver også nye lederkompetencer

09.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Virksomheder sætter ambitiøse klima-mål, men ikke alle følger op

31.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Se mod Carlsberg og forstå potentialet

21.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Her er de fire nye, grønne kompetencer for ledere

29.11.2021Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Ingen grøn omstilling uden mere arbejdskraft