Lederne: Her er de fire nye, grønne kompetencer for ledere

Ledere mangler basal klimaviden, som er central for at få en organisation klædt på til en altomfavnende grøn omstilling, skriver Anders Nolting Magelund fra Lederne i dette debatindlæg.

Om vi lykkes med den grønne omstilling i Danmark afhænger i høj grad af, hvor godt danske ledere er klædt på til den nye dagsorden, så de kan tage de rette valg og beslutninger.
Der er meget politisk fokus på at sikre, at nuværende og kommende faglærte opnår grønne kompetencer, da den grønne omstilling vil skabe nye behov på arbejdsmarkedet. Behovet for faglærte med grønne kompetencer er naturligvis meget vigtigt at imødekomme og har foreløbigt udmøntet sig i, at regeringen har lanceret et forslag om tre klimaerhvervsskoler.

Men det er ikke kun de faglærte, der mangler opkvalificering og efteruddannelse.

Godt halvdelen af danske ledere angiver, at de mangler forståelse eller viden inden for en række grønne discipliner. Det viser en survey, Lederne har fået lavet i december 2021. Her svarer godt halvdelen af de adspurgte ledere, at de savner viden om CO2-regnskab, cirkulær økonomi og cirkulær produktion, energiledelse og ressourceoptimering og om grøn lovgivning.

Tallet er baseret på ledernes egne vurderinger. Det kan vise sig at være langt højere, hvis man foretager mere fintmaskede kompetenceprofiler af de enkelte ledere. En detaljeret undersøgelse af kompetenceprofiler i USA viste for nyligt, at kun 0,2 procent af bestyrelsesmedlemmer i de 500 største amerikanske virksomheder havde det man kunne betegne som klimakompetencer.

Selvom de danske tal nok er bedre end de amerikanske, er der altså behov for en drastisk opkvalificering af danske lederes grønne kompetencer, hvis den grønne omstilling skal være en vindersag for danske ledere.

De fire nødvendige grønne lederkompetencer
Skal man sammenfatte de kernekompetencer, der bliver nødvendige for ledere at kunne mestre fremover, drejer det sig om klima- og miljøviden; dataforståelse; grønne løsninger på kryds og tværs; samt at skabe bæredygtigt følgeskab internt og eksternt. Ledere skal sjældent have dyb teknisk forståelse eller kunne forstå FN’s naturvidenskabelige rapporter til bunds.

Derimod dækker de grønne lederkompetencer over mere generelle strategiske og organisatoriske kompetencer, der kan sikre en samlet grøn retning og indsats.

1: Klima- og miljøviden
Hvor meget er et ton CO2 egentlig? Hvad menes der med biodiversitet? Hvordan vil klimaforandringerne påvirke de forskellige dele af samfundet? Og hvor står de forskellige samfundsaktører i klima- og miljøspørgsmålet? Hvilken grøn lovgivning er på vej i Danmark, EU, og globalt? Det vil blive et krav for de fleste ledere at udvikle en fintunet ”klimaradar” som et redskab i den strategiske værktøjskasse.

2: Dataforståelse
At igangsætte en grøn eller bæredygtig omstilling vil før eller siden kræve indsamling af data om, hvordan man performer på forskellige bæredygtighedsparametre. Det er det, der indgår i ESG-regnskabet. Det er en lederopgave at igangsætte denne indsamlingsproces, følge op på den og integrere bæredygtigheds-KPI’er med finansielle KPI’er.

På den måde bliver bæredygtighed og klima en del af virksomhedens samlede værdiskabelse. Ligeledes er det lederen, der skal kunne bruge data strategisk, eksempelvis til møde med banker eller investorer, der i stigende grad tilgodeser klimaambitiøse virksomheder, eller i kommunikation og kampagner.

3: Grønne løsninger på kryds og tværs
Det er en generel kompetence at kunne arbejde på tværs, men ikke desto mindre bliver den udpræget vigtig, hvis man som leder skal lykkes med den grønne omstilling. For at kunne skabe store forandringer skal lederen kunne bevæge sig ud i de yderste led af værdikæden og samskabe løsninger både med partnere, kunder og selv konkurrenter.

Det vil kræve tættere partnerskaber mellem offentlige og private sektorer, hvor aktører fra meget forskellige verdener skal kunne arbejde tæt sammen om de nye grønne løsninger. Det kræver ledelse. Klimaudfordringen er så forgrenet ud i hele samfundet, at et ensidigt fokus på egen matrikel sjældent løser meget.

4: Bæredygtigt følgeskab
Endeligt skal man som leder kunne formulere en vision eller et purpose. Hvordan er man som virksomhed med til at løse samfundsudfordringer? Følgeskabet skal etableres både udad til og indad til, når medarbejdere skal være med til at drive omstillingen. Her er det selvfølgelig også lederen, der skal sikre, at medarbejdere er klædt på og kvalificerede til at tilgå de nye opgaver. Og her er vi tilbage til de grønne faglærte, som der netop først vil opstå efterspørgsel efter, når lederen har sat retning og har brug for de nye kompetencer blandt medarbejdere eller i rekrutteringen.

Alle ledere skal med
Lige meget hvilket niveau man er leder på, bliver det svært at undgå at skulle forholde sig til disse kompetencer. Alle ledere vil i en eller anden grad skulle forholde sig til klima og den grønne omstilling inden for deres respektive portefølje.

Om det så drejer sig om den administrerende direktør der skal kunne sætte en ny strategisk retning for virksomhedens grønne omstilling, økonomichefen der skal indsamle klima- og bæredygtighedsdata, HR-chefen der skal sikre at den grønne omstilling forankres som en fælles dagsorden i organisationen, eller indkøbschefen der skal igangsætte nye strategier for grønne indkøb.

Endeligt er det vigtigt at det ikke kun er ledere i de store virksomheder der får tilegnet sig de nye kompetencer. Også de mindre virksomheders ledere skal med. For de bliver i lige så høj grad en del af klimadagsordenen, hvis de er underleverandører til de større virksomheder, eller bliver udsat fra konkurrence fra andre virksomheder i deres egen sektor, som bevæger sig i front.

Men hvor er det politiske fokus på grønne lederkompetencer? Og kan man forestille sig en hel nations omstilling, uden at sikre sig at have alle landets forskellige beslutningstagere klædt godt nok på?

Skal de grønne lederkompetencer for alvor få fodfæste, skal vi sikre, at viden om klima og grønne kompetencer udfoldes i lederuddannelser på alle niveauer. Vi skal sikre, at uddannelsesinstitutionerne og underviserne har den rette indsigt. Viden om klima og grønne lederkompetencer skal derfor også indgå i efteruddannelse af underviserne.

Endelig er det vigtigt at det grønne element får en naturlig integration i de kurser og uddannelser der omhandler de mere traditionelle lederdiscipliner som personaleledelse, forandringsledelse, eller det personlige lederskab, fordi vi har brug for at få alle ledere med på den grønne rejser.

22.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Efter seks år med verdensmålene halter vi stadig bagud

13.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Grøn omstilling kræver også nye lederkompetencer

09.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Virksomheder sætter ambitiøse klima-mål, men ikke alle følger op

31.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Se mod Carlsberg og forstå potentialet

21.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Her er de fire nye, grønne kompetencer for ledere

29.11.2021Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Ingen grøn omstilling uden mere arbejdskraft