Se mod Carlsberg og forstå potentialet

Danske virksomheder kan gøre meget mere for det globale klima, end de fleste nok tror. Det er Carlsberg et godt eksempel på.

31.01.2022

Sponseret

Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent, Lederne. Bragt i Børsen 8. december 2021, Ledernes Hovedorganisation

Det fremhæves ofte i klimadebatten, at Danmark kun står for 0,1 pct. af de globale CO2-udledninger. Og da det er en dråbe i havet, hvorfor nytter det så i det store og hele, at vi i Danmark arbejder for at nedbringe vores CO2-udledninger?

Én ting er vores nationale udledninger, som ganske rigtigt ikke udgør meget, men som vi dog er forpligtet til at reducere som alle andre medunderskrivere af Parisaftalen i 2015. Men noget andet er den store forskel, virksomheder kan gøre, hvis de orienterer sig mod reduktion af udledninger i deres globale værdikæder.

Tag Carlsberg som eksempel.
Carlsberg er godt i gang med både at måle og reducere udledninger i værdikæderne og ikke blot i egne fabrikker. Carlsberg fandt frem til, at størstedelen af deres udledninger sker i globale værdikæder. Og 41 pct. af disse kom fra emballageleverandører.

Efter Carlsberg stillede krav til disse leverandører om at bruge mere vedvarende energi, faldt værdikædeudledningerne markant. I samarbejde innoverede man sig også til den prisbelønnede løsning med at lime øldåser sammen - snap pack - og derigennem også opnå økonomiske besparelser gennem mindre materialebrug.

En nylig undersøgelse fra Lederne viser, at virksomheder i stigende grad er optagede af at måle og reducere i deres globale værdikæder, og således er 37 pct. ud af de virksomheder, der måler CO2, i gang med dette - også kendt som Scope 3-udledninger. Hvor Scope 1 og 2 dækker over virksomhedens direkte udledninger, dækker Scope 3 hele værdikæden fra udvinding af materialer, transport til og fra virksomheden til den måde, forbrugerne skiller sig af med produktet på.

Det er svimlende, hvor meget danske virksomheder vil kunne påvirke positivt i verden, hvis de som Carlsberg og andre går den vej. Og det kræver ledelse at kunne tænke på tværs i nye innovative partnerskaber med både gamle og nye samarbejdspartnere og i det hele taget nysgerrig omkring de uanede reduktionsmuligheder, der ligger ved at tænke udover virksomhedens egen lille afgrænsede del.

Det er svimlende, hvor meget danske virksomheder vil kunne påvirke positivt i verden.

22.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Efter seks år med verdensmålene halter vi stadig bagud

13.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Grøn omstilling kræver også nye lederkompetencer

09.02.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Virksomheder sætter ambitiøse klima-mål, men ikke alle følger op

31.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Se mod Carlsberg og forstå potentialet

21.01.2022Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Her er de fire nye, grønne kompetencer for ledere

29.11.2021Ledernes Hovedorganisation

Sponseret

Lederne: Ingen grøn omstilling uden mere arbejdskraft