Fra kapital til resiliens

Know how og netværk styrker omdannelsen af madspil til måltid og hjælper udsatte borgere.

Så enkelt kan det siges, når vi i Jyske Bank koncernen beskriver samarbejdet mellem Jyske Bank, fødevareBanken og værestedet Muhabet. Det er måske ikke et klassisk eksempel på cirkulær økonomi, hvor man taler om genanvendelse i et teknisk eller biologisk kredsløb. Ikke desto mindre ser vi samarbejdet, som et godt eksempel på en cirkulær økonomi. En væsentlig ressource i denne cirkeløkonomi er viden og netværk.

FødevareBankens mission er at minimere madspild og samtidig bekæmpe madfattigdom. Dermed adresserer virksomheden to væsentlige samfundsproblemer. På den ene side smides der hver dag store mængder mad ud, f.eks. fordi det nærmer sig sidste salgsdato eller er blevet fejlemballeret. På den anden side oplever en stor gruppe socialt udsatte borgere dårlig ernæring og til tider sult. Siden 2009 har fødevareBanken modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister og fordelt det blandt organisationer, der arbejder for og med samfundets socialt udsatte. I 2016 blev 813 tons madspil således til 1,9 mio. måltider. Kort sagt – fra madspild til måltid.

Jyske Bank Koncernen* indgik i 2013 et partnerskab med fødevareBanken. Det gjorde vi fordi, vi mener, at fødevareBanken løser et meget væsentligt samfundsproblem og fordi, vi har noget at bidrage med. Vi har mange kompetencer i huset, som en mindre socialøkonomisk virksomhed mangler, og derfor kan have stor glæde af. Det kan f.eks. være hjælp til HR-opgaver og administration, økonomi og revision, grafik, webudvikling og kommunikation eller konsulenthjælp ift. sparring og forretningsudvikling – ydelser som de socialøkonomiske virksomhed ellers skal købe i dyre domme andre steder.

Et af de væresteder, som fødevareBanken hver uge leverer mad til er Muhabet - et værested for psykisk syge indvandrere og flygtninge, hvor udsatte kan få rådgivning og varm mad. Jyske Bank Koncernen har siden 2009 hjulpet Muhabet med professionel vejledning og netværk for derigennem at styrke organisationen og dens aktiviteter. Jyske Bank har mange kompetencer, som en frivilligbåret organisation som Muhabet ikke har. Derfor giver det stor værdi, når medarbejdere fra banken hjælper med bl.a. juridisk bistand, fundraising, rekruttering, kommunikation og afvikling af events.

Kort sagt bidrager Jyske Bank koncernen med immaterielle ydelser til at opbygge og professionalisere fødevareBanken og Muhabet så de hver især kommer til at stå stærkere i deres aktiviteter. FødevareBanken vækster - omdistribuerer større mængder mad og udvider distributionsnetværket, så de når flere borgere. Muhabet får mere og bedre mad og kan derigennem bidrage til at opbygge resiliens hos de mest udsatte borgere.

I de senere år er vi også begyndt at samarbejde omkring større events og møder. FødevareBanken og Muhabet har eksempelvis lavet middage af overskudsmad på Århus festuge og ifm. Danmark Spiser Sammen. Arrangementer som alle tre parter får noget ud af. Kendskabet til de to social økonomiske virksomheder øges og Jyske Bank får muligheden for at lave utraditionelle arrangementer for kunder og samarbejdspartnere.

Og hvad får Jyske Bank så ud af det? Ud over at vi i koncernen helt generelt gerne vil bidrage til at løse væsentlige samfundsudfordringer, gør vi det, fordi vi gerne vil signalere til medarbejderne og omverdenen, at ressource-bevidsthed er vigtig for alle. En bank er økonomisk og derfor bør en bank økonomisere ud over egen snævre interesse. Og går vi lidt højre op i helikopteren, er samarbejdet netop udtryk for, at vi tænker cirkulært og viser at det er en vej, vi også ønsker at gå.

*Jyske Bank og BRF kredit fusionerede i 2014. Samarbejdet med fødevareBanken og Muhabet startede i BRF Kredit, og er videreført i Jyske Bank koncernen.

Læs mere om
Fødevarebanken på: www.foedevarebanken.dk
Muhabet på: www.muhabet.dk
Jyske Banks koncernens CSR-arbejde på: www.jyskebank.dk/csr   

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi

09.01.2021Jyske bank

Sponseret

Ny analyse estimerer Jyske Banks indirekte CO2e-udledning

06.03.2020Jyske bank

Sponseret

Bæredygtige mødesteder skaber fællesskaber

10.12.2018Jyske bank

Sponseret

CSR kan bruges til at forbedre tilliden

19.09.2018Jyske bank

Sponseret

Billige cykler til studerende i Lyngby-Taarbæk

25.04.2018Jyske bank

Sponseret

Jyske Bank-koncernens bæredygtighedsindsats og redegørelse for samfundsansvar 2017

24.04.2018Jyske bank

Sponseret

Grønlandske MurMalerier skal motivere unge til at tage en uddannelse