Grønlandske MurMalerier skal motivere unge til at tage en uddannelse

Projekt Grønlandske MurMalerier er startet i april 2018 i Qaqortoq på Sydgrønland, og skal introducere cirka 30 unge grønlændere til forskellige håndværkerfag. De unge kommer især til at arbejde inden for malerfaget, men vil også komme i berøring med træ, fotos, journalistisk og kokkefaget. Formålet er at få de unge til at starte på en håndværkeruddannelse.

Kunstværk på havnen
Jyske Bank har taget initiativ til projektet, og trækker på erfaringer fra de mange MurMalerier, der allerede er arbejdet med. Når projektet i Grønland er færdigt, vil de unge have skabt et kunstværk på havnen på en stor gavl, som ejes af Royal Artic Line. MurMaleriet vil naturligvis bidrage til at gøre området attraktivt for byens borgere. 

Lene Hjorth, som er afdelingsdirektør for Jyske Banks CSR og har erfaringer fra lignende projekter, siger:

Når man har oplevet glæden i unge menneskers øjne, når engagementet og gnisten bliver tændt, og det fører dem videre ud i livet til en uddannelse, de er glade for, kan man ikke forestille sig noget bedre”.

Og det er det, vi har set, metoden kan. Nemlig ruste de unge til at begynde på og gennemføre fx. et grundforløb på en erhvervsskole. Jeg tror, det er fordi lysten til uddannelse vækkes, når de unge er med til at skabe noget meningsfyldt sammen med andre”, udtaler Lene Hjorth.

De vigtige partnerskaber
Projekt Grønlandske Murmalerier er også et eksempel på, at partnerskaber mellem erhvervslivet, fonde og det offentlige er i stand til at løfte opgaver, som partnerne vil have svært ved at løfte enkeltvis. Bag projekt Grønlandske MurMalerier står Oak Foundation, Kommune Kujalleq, Flügger, Air Greenland og Jyske Bank. I dette projekt er særligt kommunen en særdeles aktiv medspiller:

Kommunen Kujalleq og erhvervslivet i Qaqortoq bakker massivt op omkring projektet, da der i høj grad er brug for at sætte fokus på håndværk, kvalificeret arbejdskraft og erhvervsuddannelse i Grønland. Samtidig er det en oplagt mulighed for at få byens unge til at skabe et lokalt forankret varertegn", udtaler Simon Simonsen, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq.

Den store styrke i projektet er netop, at det tager udgangspunkt i lokalmiljøet og engagerer byens unge i et erhvervs- og uddannelsesrettet samarbejde med borgere, kunstnere, erhvervsliv og ressourcepersoner”.

Det er oplagt at bakke op omkring de unges talenter, der spirer frem. Det skaber sammenhold og stolthed," slutter Simon Simonsen.

Uddannelsesniveauet bør løftes
Hos Air Greenland er administrerende direktør, Jacob Nitter Sørensen, glad for at se projekt Grønlandske Murmalerier blive en realitet.

Dette projekt går hånd i hånd med Air Greenlands CSR politik, hvor vores mål er at løfte uddannelsesniveauet. Derfor er det helt naturligt at støtte dette projekt, som sætter fokus på uddannelse og udvikling af kompetencer blandt unge grønlændere”.

09.01.2021Jyske bank

Sponseret

Ny analyse estimerer Jyske Banks indirekte CO2e-udledning

06.03.2020Jyske bank

Sponseret

Bæredygtige mødesteder skaber fællesskaber

10.12.2018Jyske bank

Sponseret

CSR kan bruges til at forbedre tilliden

19.09.2018Jyske bank

Sponseret

Billige cykler til studerende i Lyngby-Taarbæk

25.04.2018Jyske bank

Sponseret

Jyske Bank-koncernens bæredygtighedsindsats og redegørelse for samfundsansvar 2017

24.04.2018Jyske bank

Sponseret

Grønlandske MurMalerier skal motivere unge til at tage en uddannelse