Fra blød til hård øger behovet for klarhed

Grundlaget for CSR-compliance bevæger sig med hastige skridt fra frivillighed mod juridisk bindende lovgivning. Det får virksomhederne til at kræve klarhed og sikkerhed.

Når noget bliver juridisk bindende og ansvarspådragende, så antager klarhed og forudsigelighed i reglerne ny vigtigthed. .

29.04.2022

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Et af de mest omdiskuterede EU-direktiver i virksomhedskredse i øjeblikket har titlen "Corporate Sustainability Due Diligence", og er nok det fremmeste eksempel på en bevægelse fra "soft law" baseret på frivillighed og "hard law" som er juridisk forpligtende med  sanktionsmuligheder. 

Læs også: Compliance kræver nyt niveau af samarbejde

EU-kommissionens forslag til direktivet blev offentliggjort i februar i år og har to dele: hovedparten af forslaget handler om at gøre det obligatorisk for virksomheder at gennemføre due diligence på miljø og menneskerettigheder i hele deres værdikæde. Direktivets anden del handler om nye regler for bestyrelsesmedlemmers ansvar. Se tekstboks.

En bred gruppe af samarbejdspartnere fra det danske NGO-miljø* gav d. 27. april mulighed for at få diskussioner og holdninger til forslaget i samme rum. Det skete ved konferencen "Realising responsible business conduct - the EU proposal on mandatory due diligence".

Her var det, som i hidtige indlæg i diverse medier og på LinkedIn, tydeligt, at der er en verden til forskel på samtalen om de to dele af direktivet. For mens diskussionen af due diligence-kravet handler om hvordan et sådant bedst kan gennemføres, henligger diskussionen af ansvar og pligter for den øverste ledelse - inklusiv bestyrelsen - stadig i et terræn, hvor uenighederne er så grundliggende, at der til tider indgår noget, der grænser til hån og herskerteknikker i diskussionerne. 

EU-Kommissæren med ansvar for forslaget, Didier Reynders, slog dog fast i en videokommentar, at behovet for at bevæge sig fra frivillighed til forpligtende i spørgsmålet om at beskytte miljø og menneskerettigheder ikke er til diskussion. Og at den beslutning og indholdet af direktivet bygger på, hvad han kaldte "the values shared by EU members", ligesom han ser direktivet som en klar mulighed for, at EU kan "tage lederskabet på dette område". 

Direktivets pligter og håndhævelse

Direktivet vil være umiddelbart gældende for 9.400 EU-virksomheder og 4.000 virksomheder hjemmehørende uden for EU, men med omfangsrige aktiviteter i EU. På et senere tidspunkt vil SMV'er i udvalgte højrisiko-sektorer blive mødt af kravene i direktivet, dog i en version tilpasset deres størrelse. Det forventes at være yderligere 3.400 virksomheder. Det samlede tal svarer i følge Kommissionen til omkring 50 procent af den samlede omsætning for virksomheder i EU.

PwC forklarer på deres hjemmeside direktivet ganske kort:

Direktivets forpligtelser
Direktivet forpligter virksomheder til at udføre behørig due diligence. Det indbefatter at identificere, bringe til ophør, forebygge, mindske og redegøre for negative virkninger på menneskerettigheder og miljø. Forpligtelsen omfatter virksomheders egen drift, deres datterselskaber og deres værdikæder. Derudover skal visse store virksomheder have en plan for at sikre, at deres strategi er forenelig med at begrænse global opvarmning til 1,5°C jævnfør Paris-aftalen.

Direktivet introducerer også nye forpligter til virksomhedernes direktion, hvor denne tilskyndes til at bidrage til mål for bæredygtighed og klimaændringer. Forpligtelserne inkluderer opsætning af due diligence processer samt at føre tilsyn med implementeringen af disse i virksomhedens strategi. Endeligt skal direktionen, i forbindelse med varetagelse af virksomhedens interesser, tage hensyn til menneskerettigheder, klimaændringerne og de miljømæssige konsekvenser af deres beslutninger.

Direktivets håndhævelse
Reglerne i direktivet skal håndhæves gennem de tre følgende foranstaltninger:

Administrativt tilsyn: Medlemsstaterne skal udpege en passende myndighed til at føre tilsyn og til at pålægge effektive og proportionale sanktioner. På europæisk plan vil kommissionen oprette et netværk af europæiske tilsynsmyndigheder, som har til ansvar at samle de nødvendige repræsentanter for at sikre en koordineret tilgang.
Civilretsligt ansvar: Medlemsstaterne skal sikre, at omfattede virksomheder står til ansvar for ødelæggelser som følge af manglende opfyldelse af direktivets forpligtelser samt at berørte ofre får den nødvendige erstatning.
Eksisterende lovgivning: Direktivet indeholder ikke yderligere regulering, som sikrer at virksomhedsdirektioner overholder deres forpligtelser. Disse skal håndhæves ved eksisterende lovgivning i medlemslandene.

Det vigtigste er klarhed
Programmet d. 27. april gav plads til input fra ikke mindre end 27 stakeholdere dækkende alt fra NGO'er, fagbevægelsen, politikere, konsulenter og virksomhedsrepræsentanter. Og så længe diskussionen handlede om due diligence-kravet alene, så var linjen forholdsvis klar. 

Med forskellige niveauer af begejstring og bekymring bakker alle grupper op om forslaget om obligatorisk due diligence, frem for alt af den årsag, at det - udover forhåbentligt at øge beskyttelse mod overgreb på rettigheder og ødelæggelse af natur - giver mulighed for, at der opstår klarhed om forventninger og forpligtelser. 

For når man overgår fra soft til hard law, dvs. fra frivillighed til forpligtelse med deraf følgende muligheder for jurisdisk bindende sanktioner, så er man som virksomhed nødt til at vide, ret præcist, hvad det er for nogle regler, man skal leve op til. Og her er der som debatten skred frem lidt at arbejde med endnu. 

Som f.eks. Morten Damkjær Nielsen fra Landbrug og Fødevarer forklarede det: 

"Vi er for fælles EU-regler. Men vi er bekymret for, at forslaget åbner for et nyt kludetæppe af krav fordi der ikke er lagt op til tydelig ensretning af implementering og håndhævelse i de nationale retssystemer. Det gør det svært at vide, præcis hvor langt virksomheden er juridisk forpligtet," sagde han. 

Emily Laura Crawford fra A.P. Møller-Mærsk lå i samme spor: 

"Generelt bakker vi op om forslaget, men vi har brug for at se, at det bidrager til at skabe det "level playing field", som vi efter at have arbejdet med f.eks. FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i 10 år efterspørger, og at der bliver gjort op med noget af den usikkerhed der er forbundet med, at forslaget introducerer nye begreber, i stedet for at fortsætte med dem, vi allerede kender fra retningslinjerne fra FN og OECD," sagde hun. 

Kritikken af introduktionen af f.eks. begrebet "existing business relationships", som er den afgrænsning, direktivforslaget benytter til at tale om, hvem den obligatoriske due diligence skal dække, blev kritiseret fra flere sider. Som f.eks. af Kirstine Lund Christiansen fra Pensionsselskabet P+: 

"Vi så gerne, at man i stedet for en ny definition, som desuden gør scopet for due diligence-forpligtelsen for snævert, integrerede begreber som "severity" og "likelihood", som vi allerede arbejder med og kender fra de frivillige retningslinjer. Vores arbejde vil bliver lettere, hvis vi ender med et direktiv, som skaber klarhed, men det må ikke reducere indsatsen til en "tick box"-øvelse. 

Vil ikke to skridt tilbage
En anden bekymring, som blev udtrykt bredt, var at det nuværende forslag risikerer at ende som netop en tick box-opgave uden fokus på faktisk at skabe forbedringer. 

"Kommer direktivet til at bidrage til sit formål - mere respekt for menneskerettigheder og miljø? Lige nu er det designet for meget som en compliance-aktivitet, som vi i virksomhederne er udemærket bekendt med, men som vi ikke har set gøre nogen reel forskel for dem, hvis rettigheder kan blive krænket," sagde Emily Laura Crawford. 

"Hvis der var en ting, vi kunne sørge for blev ændret, så var det at sikre, at arbejdet med menneskerettigheder ikke bliver skubbet tilbage til en "tick box"-øvelse, i stedet for at bygge på nogel af de mere avancerede partnerskabsmodeller, virksomheder, regeringer og repræsentanter for udsatte grupper er begyndt at udvikle," sagde Susanne Andersen fra Arla.

Europaparlamentets ansvarlige for at behandle og melde tilbage på forslaget fra EU Kommissionen, Lara Wolters, gik så vidt at kalde denne risiko en "design flaw" i kommisionsforslaget:

Læs også: Tilfreds, skeptisk og edderspændt rasende

"Der er helt enkelt for udbredt brug af compliancekoncepter i forslaget, som vi gentagne gange har hørt virksomheder med erfaring inden for denne type arbejde decideret advare mod," sagde Lara Wolters. EU-Parlamentets rapport om forslaget kan findes her.

Lær mere her
Der er langt flere kommentarer til forslaget, som f.eks. at rettighedshavere stadig har for svært ved at få adgang til retssystemer, at hele ansvaret ikke må lægges på virksomhederne, at SMV'erne skal med fra starten, at man i den nuværende udformning rsikerer at måtte vælge leverandører i risiko-lande fra, selvom det er der, problemerne skal løses og meget mere.

Et virkelig godt overblikspapir over selve forslaget til direktiv og de forskellige typer indvendiger kan downloades fra linket nederst på denne side. 

* Arrangørerne var: Global Compact Network Danmark, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), Folkekirkens Nødhjælp, Amnesty International, 92-Gruppen og Institut for Menneskerettigheder.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: compliance

Store dele af CSR-arbejdet har historisk været baseret på soft law i form af f.eks. frivillige guidelines, bliver i disse år til hard law gennem især lovgivning fra EU om obligatorisk due diligence og dokumentations- og datakrav afledt af taksonomien for bæredygtig finans. Hvordan kommer virksomheders compliancefunktion til at se ud i årene der kommer og hvad betyder det for CSR-funktionen?

Relateret indhold

Flere mikrobryggerier forvandler CO₂ til øl-skum

10.07.2024CSR.dk

09.07.2024CSR.dk

Danske Bank giver rådgivning om klimasikring til boliger

05.07.2024CSR.dk

Rapport: Et fokus på medarbejdertrivsel er alfa og omega

02.07.2024Schneider Electric

Sponseret

Tilmelding til webinar om det kommende NIS 2-direktiv omkring cybersecurity

01.07.2024CSR.dk

Novo Holdings og DLG-koncernen indgår samarbejde om fremme af bæredygtig planteproduktion

28.06.2024CSR.dk

Nyt inspirationskatalog skal hjælpe danske virksomheder i arbejdet med biodiversitet

28.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

27.06.2024CSR.dk

Regeringen og Novo Nordisk Fonden indgår samarbejde om historisk nytænkning af det danske areal

Jobmarked

Se alle

Roblon A/S

ESG-koordinator

Brænder du for at arbejde med bæredygtighed? Få et spændende job som ESG-koordinator hos Roblon A/S og bliv fagligt ansvarlig for ESG-rapportering i en international virksomhed i vækst

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

29.08.2024

Beierholm

ESG-Seniorkonsulent til Beierholm Bæredygtighed

Til vores nyopstartede afdeling for Bæredygtighed søger vi erfarne konsulenter, der kan være med til at sætte deres præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hofor

Seniorprojektleder og talsperson for regn- og spildevandsprojekter i Hovedstadsområdet

Vil du være med til at klimasikre hovedstadsområdet og kommunikere de udfordringer, vi oplever som spildevandsforsyning? Så har du mulighed for at blive en del af holdet i Spildevand Plan HOFOR.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

22.07.2024

Hofor

Biomass Sustainability Officer til HOFOR – hovedkontoret i Ørestad

Vil du være med til at sikre bæredygtigt biomasse til København?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.07.2024

Sparekassen Danmark

ESG-controller

Brænder du for ESG og rapportering? Så er du måske vores nye kollega til en spændende, nyoprettet stilling som ESG-controller.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Andel

Sustainability Supply Chain Specialist – Skab en bæredygtig fremtid i vores indkøbsafdeling!

Vil du være med til at prioritere grønne indkøb og arbejde med ansvarlig leverandørstyring? Vær med til at sætte dit præg på bæredygtighedsrejsen i vores indkøb og leverandørkæde. Vi er en ny funktion i indkøbsafdelingen, det betyder at dit ansvarsområde og dine opgaver løbende tilføres og tilpasses, i forhold til din og forretningens udvikling.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

14.07.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Klimakampen ApS
Workshop
Klimakampen - Marts 2024

Er du kontorets klimahelt? Saml dit hold og dyst mod dine kollegaer i at udføre klimavenlige handlinger i 4 uger. Tilmeld jer Klimakampen nu!

Dato

04.03.2024

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - København

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

25.06.2024

Tid

09:00

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1530 København V

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Spørgetime om ESG

- Med CEO og Partner i SustainX, Line Amtorp

Dato

26.06.2024

Tid

11:00

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Downstream-udledninger

Bliv klogere på de 7 downstream-udledninger i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én efter én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er en del af Sustainable Business Solutions gratis webinarrække "ESG to the point".

Dato

02.07.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Webinar
Åben tilmelding: ESG Sommerskole

Få viden og værktøjer til at forbedre din virksomheds bæredygtige forretningsindsats med sommersmagsprøver fra den praktiske Sustainable Business Change Manager uddannelse.

Dato

07.07.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis Webinar - CSRD: Hvad skal der rapporteres på?

Bliv fortrolig med de nye CSRD-krav og forstå, hvad der er obligatorisk, og hvad der afhænger af dobbeltvæsentlighedsanalysen. I dette gratis webinar fra Sustainable Business Solutions vil vores seniorrådgivere give dig et detaljeret indblik i implementeringstidslinjen, ESRS-hierarkiet, og hvordan en CSRD-rapport ser ud. Webinaret er en del af vores "ESG to the point" webinarserie.

Dato

06.08.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)