Forebyggelse af stress: Carl Ras går forrest i forskningsbaseret pilotprojekt for at styrke trivsel på arbejdspladsen

Nyt pilotprojekt har undersøgt sammenhængen mellem mental træning og aktivitet i hjernen.

Foto af PhD og grundlægger af MINDstrain, Stig Sølvhøj, CEO i CURVEX, Henrik Horst og HR-Chef i Carl Ras, Tina Ziegler. .

Carl Ras har kontinuerligt testet udvalgte medarbejdere i et forskningsbaseret træningsprogram om mental sundhed ledsaget af et neuro-headset, der scanner hjernens aktivitet. Fremover vil vi bruge det som fast værktøj til at forebygge stress på arbejdspladsen.

Carl Ras har en vision om at være branchens bedste arbejdsplads og har konstant fokus på medarbejdernes trivsel. I en tid efter corona-krisen, inflation, energikrise mm. har vi sat os for at sætte endnu større fokus på at styrke medarbejdernes mentale robusthed på arbejdspladsen. Derfor sagde Carl Ras ja til at være den første virksomhed i et pilotprojekt med mental- og sundhedsvirksomheden MINDstrain og Health- og Tech virksomheden CURVEX, hvor vi sammen har undersøgt, hvordan vi mest effektivt forebygger stress på arbejdspladsen.

”Vi har altid lagt vægt på, at medarbejderne skal have det godt, og vi ved af erfaring, at de leverer de bedste resultater, hvis de trives på arbejdspladsen. Samtidig tror vi på, at mental robusthed blandt medarbejderne er en succesfaktor for, at vores virksomhed er mere rustet til den verden, vi i dag lever i,” uddyber HR-chef i Carl Ras, Tina Ziegler, og tilføjer:

”Vi er hverken mere eller mindre ramte af stress end andre virksomheder, men det er et faktum, at stress kan ramme os alle. Dog er der stor usikkerhed omkring, hvad der får den enkelte til at føle sig stresset. Den usikkerhed ønskede vi at få belyst gennem pilotprojektet.”

Understøttes af neurologisk dokumentation

18 medarbejdere i Carl Ras, fra forskellige afdelinger, har nu gennemført pilotprojektet.

Ved hjælp af et neuro-headset foretog de i begyndelsen hver især en måling af deres aktivitet i hjernen på 10 minutter, inden dagens arbejde. Herefter startede de på MINDstrains digitalt træningsprogram, der i en kombination af spørgsmål og øvelser skulle give dem bedre indsigt i deres egen mentale sundhed. Halvvejs i træningsprogrammet foretog medarbejderne en ny måling med neuro-headsettet på ca. 40 minutter, imens de arbejdede, som de igen skulle gentage, når de havde færdiggjort træningsprogrammets 20 moduler.

”Da medarbejderne havde gennemført træningsprogrammet og sidste måling, viste resultaterne med al tydelighed via deres hjernebølge aktivitet, at der var markante forbedringer i forhold til at opleve reduceret stress og større ro. Og det krævede mindre for dem at koncentrere sig i arbejdet, da det kom mere naturligt for dem,” fortæller PhD i stress og stresshåndtering og grundlægger af MINDstrain, Stig Sølvhøj, der samtidig står bag MINDstrain-metoden.

Han forklarer videre, at MINDstrain er et forskningsbaseret digitalt program, de har udviklet til at forebygge og håndtere stress:

”Med MINDstrain lærer man, hvordan man kan forebygge stress, forbedre søvnkvaliteten, skabe bedre motivation og forbedre sin mentale sundhed. Vi har udviklet programmet til et mentalt fitnesscenter, så medarbejderne altid kan vende tilbage, hvis de ønsker at genopfriske øvelser.”

Med CURVEX som en del af pilotprojektet bliver medarbejdernes egen fortolkning af deres mentale velvære understøttet af neurologisk dokumentation:

“Vi lever i et konkurrencepræget samfund, hvor nøgleord som effektivisering, optimering og produktivitet fylder en hel del - endda i så høj grad, at mennesket oftest falder til jorden, eller bliver glemt. I CURVEX så vi derfor en mulighed i at levere en databaseret løsning til Carl Ras, hvor de kunne måle deres egne medarbejderes mentale præstationer og velvære,” uddyber Henrik Horst, CEO i CURVEX, der har stået i spidsen for neuro-headsettet, som medarbejderne anvender i pilotprojektet. Han tilføjer:

”Folk er vant til at udtrykke, hvordan de har det gennem spørgeskemaer og interviews, men med vores metode har vi givet Carl Ras en databaseret-løsning, der er 100% upartisk og kan give indikationer på velvære og mistrivsel.”

Mindre bekymringstanker og forbedret fokus på arbejdet

Efter gennemførelsen af pilotprojektet har MINDstrain og CURVEX evalueret resultaterne for alle 18 medarbejdere i Carl Ras, der overordnet set viser en markant forbedring af stressniveauet.

Medarbejderne har også fået muligheden for at se aktivitetsmålinger af deres egen hjerne for at få et indblik i, hvordan deres mentale progression og performance har været undervejs i forløbet.

Jeanine Flindt Lind, der er kategorikoordinator i Carl Ras’ indkøbsafdeling, er en af de medarbejdere, der har deltaget i pilotprojektet efter anbefaling fra sin leder. Som kategorikoordinator er hun ansvarlig for oprettelse af nye varenumre og varetager også helpdesk, samhandel aftaler, billedbasen og andre ad hoc-opgaver.

”Jeg havde stresssymptomer og oplevede udfordringer med mit humør og bekymringstanker om opgaver, jeg ikke nåede i mål med på arbejdet. Det gjorde det svært for mig ikke at tage arbejdet med hjem i privatlivet,” fortæller Jeanine Flindt Lind og tilføjer, at hun efter gennemførelsen af pilotprojektet mærker en klar forbedring, når hun er på arbejde:

”Det er tankevækkende, hvor få og simple redskaber, der skal til for at ændre sin indstilling i hovedet. Jeg har fået værktøjer til at arbejde med mit fokus og indre ro, så jeg slapper mere af i arbejdet. Det gør, at jeg ikke mærker den samme mængde af bekymringstanker i min travle hverdag, så jeg bedre kan planlægge min dag og arbejde fokuseret og effektivt.”

Thor Damsgaard, der er butikschef for Carl Ras’ engroscentre i Næstved, Ringsted og Slagelse, har også deltaget i pilotprojektet. Med ansvar for tre af virksomhedens engroscentre er han vant til en travl hverdag med både ledelses- og driftsopgaver, og han så derfor fordele i at få redskaber til at forebygge stress:

”Selvom jeg ikke oplevede stresssymptomer, ville jeg gerne være på forkant for at sikre mit eget vel og ve, da jeg frygtede, at ansvaret for tre engroscentre kunne blive for stort,” fortæller Thor Damsgaard og tilføjer:

”Efter gennemførelsen af pilotprojektet mærker jeg især en bedre søvnkvalitet og et større overskud derhjemme, da jeg er blevet bedre til at skubbe bekymringstanker fra mig. Det gør, at jeg har bedre ro til at have det store overblik og sikre performance, imens jeg er på arbejde.”

Skal implementeres som fast kursus i Carl Ras

CURVEX’ neuro-headset viste undervejs i pilotprojektet, at det var muligt at dokumentere en sammenhæng mellem medarbejdernes egen subjektive oplevelse af stressniveauet og deres hjerneaktivitet. Efter endt forløb står Carl Ras derfor tilbage med et fast værktøj til både at måle, forebygge og behandle stress.

Selvom pilotprojektet til slut viste et samlet lavt stressniveau blandt de 18 medarbejdere, er Tina Ziegler dog opmærksom på, at der kan være medarbejdere i virksomheden med højere stresssymptomer:

”Vi ved af erfaring, at dem, der oftest er hårdest ramt, sjældent er dem, der melder sig frivilligt til et pilotprojekt. Netop derfor er det vigtigt for os at få det implementeret som et fast værktøj, alle ledere og medarbejdere fremover kan gøre brug af,” siger Tina Ziegler og tilføjer:

”Det vil blive udbudt som et valgfrit kursus til alle ledere og medarbejdere gennem vores Carl Ras Akademi, og lederne får mulighed for at implementere det som et fælles værktøj i de enkelte afdelinger. Det kan være effektivt på afdelingsniveau, så medarbejderne får en fælles reference og sprog i forhold til de opgaver, de løser sammen.”

Se mere om resultaterne fra pilotprojektet her 

24.10.2023Carl Ras A/S

Sponseret

Carl Ras styrker indsatser for kønsdiversitet og inklusion på tværs af organisationen

08.05.2023Carl Ras A/S

Sponseret

25 år i Carl Ras: Tre medarbejdere fejrer jubilæum

25.02.2023Carl Ras A/S

Sponseret

Carl Ras opruster med bæredygtighedschef for at skubbe til den grønne omstilling

01.12.2022Carl Ras A/S

Sponseret

Forebyggelse af stress: Carl Ras går forrest i forskningsbaseret pilotprojekt for at styrke trivsel på arbejdspladsen

01.11.2022Carl Ras A/S

Sponseret

Grønt opkøb: To store byggevirksomheder køber sig ind i genbrugsbyggemarked

01.09.2022Carl Ras A/S

Sponseret

Familieejet virksomhed fylder 90 år: ”fortsat fokus på fremtiden med rødder i fortiden”