Carl Ras A/S

Carl Ras A/S er ikke partner på portalen, men er nævnt i nedenstående artikler. Repræsenterer du virksomheden er du velkommen til at kontakte os omkring et muligt partnerskab.

Artikler virksomheden er nævnt i

27.04.2022CSR.dk

Carl Ras vinder inklusionspris for at tage socialt udsatte i beskæftigelse

11.06.2019CSR.dk

Digitalisering af byggebranchen kan gavne miljøet

Flygtninge integreres gennem virksomhedspraktik

16.03.2016CSR.dk