Flere kvinder om bestyrelsesbordet

I løbet af de seneste fire år er flere bestyrelsesposter og lederstillinger gået til kvinder. Den danske lov om lige mange mænd og kvinder i ledelsen har været en god ramme for udviklingen, siger Dansk Industri.

For de store børsnoterede selskaber, såkaldte Large Cap-selskaber, udgør 26,4 pct. af bestyrelsesmedlemmerne i dag kvinder..

Længe før det blev lovpligtigt i Danmark, har Radiometer, der laver måleudstyr til sundhedssektoren, arbejdet bevidst for at få topstillingerne besat af lige dele mænd og kvinder. 

- Vi er bevidste om, at vi kan lide diversitet. For os handler diversitet ikke kun om køn, men det er et godt sted at starte. For jo mere forskellige vi er, jo bedre fungerer vi som team, siger Henrik Schimmell, som er administrerende direktør hos Radiometer. 

Virksomheden er et eksempel på, at det går den rigtige vej, når det kommer til at fordele danske topposter mere ligeligt mellem kønnene. 

Flere kvinder træder nemlig ind i danske virksomheders bestyrelser og ledelser. Det viser en ny analyse fra af Dansk Industri.

70 procent flere kvinder

Tilbage i 2013 trådte en ny lov i kraft. Den pålægger de 1.400 største danske virksomheder at opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelseslag. 

4 år er gået, og regeringen har nu iværksat en evaluering, der skal se på, om lovgivningen har ført til en mere ligelig kønssammensætning i virksomhedernes ledelse og bestyrelser. 

DI har forud for evalueringen kortlagt udviklingen for kvinder i danske topstillinger siden 2012. Kortlægningen viser en tydelig positiv udvikling. 

Andelen af kvinder valgt til bestyrelserne i børsnoterede selskaber er steget med 70 procent siden 2012. Dengang var knap 10 procent af bestyrelsesmedlemmerne kvinder, mens tallet i dag ligger på omkring 16-17 procent. 

Ser man på alle lederposterne i den private sektor, er 23 procent besat af kvinder, mens kvinder i alt udgør 33 procent af medarbejderskaren. Og for de store børsnoterede selskaber, såkaldte Large Cap-selskaber, udgør kvinder i dag 26,4 procent af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Stigningen glæder Charlotte Rønhof, som er underdirektør i DI. Hun fremhæver, at den danske lovgivning på området giver grobund for at sætte gang i udviklingen. 

- Det er værd at bemærke, at de norske selskaber, som i ti år har haft lovpligtige kvoter for kvinder i bestyrelsen, ikke har fået flere kvindelige topchefer. Mens vi i Danmark kan glæde os over, at andelen af kvinder er steget – både i virksomhedernes ledelse og i deres bestyrelser, siger Charlotte Rønhof. 

Læs også DI analyse: Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelse

Gør karriere i den private sektor, kvinder!

Selvom flere kvinder er kommet til både i bestyrelser og lederstillinger, er vi ikke i mål, mener man hos DI. Charlotte Rønhof fremhæver, at der fremadrettet er andre aspekter som gør sig gældende for at få flere kvinder til at forfølge en lederkarriere. 

- Det er og bliver vigtigt at få flere kvinder til at vælge en uddannelse rettet imod en karriere i den private sektor, og at kvinder overlader mere barselsorlov og tidsbundne opgaver i hjemmet til deres partnere, siger Charlotte Rønhof. 

Læs også: Women on Board-database får flere kvinder i bestyrelserne

Kvindelige talenter bliver til ledere

Hos Radiometer synes administrerende direktør Henrik Schimmell, at loven om målsætning til flere kvinder i danske bestyrelser er et godt værktøj, og at den sender et godt signal.

Han er dog ikke tilhænger af kvoter, som tvinger virksomhederne til at rette ind. Kompetencer bør altid komme forud for eks. køn. Det var ellers det, den tidligere regering havde på tegnebrættet, inden den nuværende lov blev indført.

Henrik Schimmell forklarer, at ligestilling for ham er en længere proces, som starter ved ansættelsen og fortsætter i udviklingen af talenter, hvor lige dele mænd og kvinder skal identificeres og modnes til kommende lederstillinger.

- Når vi ser på den totale talentmasse i virksomheden, er det vigtigt, at vi konsekvent ser på mixet af køn og på den måde sikrer os, at vi hele tiden har en mangfoldig masse, når vi skal rekruttere internt til topposterne, siger Henrik Schimmel.

Radiometer rekrutterer cirka 75 procent internt, når der skal findes nye ledere. Virksomheden har omkring 1000 medarbejdere i Danmark.

Se mere om lovkrav til virksomheders kønssammensætning

07.02.2024Dansk Industri

Sponseret

Har du styr på ESG, CSRD og ESRS?

12.01.2024Dansk Industri

Sponseret

Ny ESG & Bæredygtighedsportal hos Dansk Industri (DI)

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

Danske produktionsvirksomheder skaber konkurrencefordele gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed

04.09.2023Dansk Industri

Sponseret

CO2-regnskab, bæredygtig produktion, klimaklar.

21.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Organisering af Bæredygtighed og ESG er et ledelsesansvar

15.06.2023Dansk Industri

Sponseret

Rådgiverne er afgørende for deres kunders bæredygtige og ansvarlige forretning