EU vil dreje bestyrelserne mod bæredygtighed

Der er ting, som end ikke de modigste bæredygtighedsfolk taler med deres ledelse om. Men van der Leyen-kommissionen i EU tør godt.

25.11.2020

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Et overdrevet fokus på kortsigtet indtjening og umiddelbar belønning af aktionærerne med incentivestrukturer for bestyrelsesmedlemmer, som forstærker dette. Medlemmer som i øvrigt ikke ved ret meget om bæredygtighed.

Alle tre er problematiske i forhold til bæredygtig omstilling. Det konstaterer EU Kommissionen, med baggrund i en undersøgelse af årsagerne til kortsigtethed (short termism) i selskabsledelse.

Hvorfor blander EU Kommissionen sig i det? Det gør de, fordi kortsigtet fokus på finansielle resultater ikke efterlader meget plads til langsigtet udvikling og bæredygtighed – som der står i beskrivelsen af EU’s Green Deal fra 2019. Skal en grøn omstilling lykkes, skal alle med råderet over midler nemlig investere – også de private virksomheder. Og det er der ikke plads til, hvis deres øverste beslutningsorganer kun tænker kortsigtet. Så bliver investeringer i omstillingsteknologier og kompetenceudvikling ofret for at sikre udbyttet til aktionærerne i morgen.

Det hele peger på at prioritere dividende
Rapporten peger på, at aktieselskaber i EU i årene 1992-2018 udviklede en tendens til at fokusere på kortsigtet belønning af aktionærer end virksomhedens langsigtede interesser. Beviset er, at dividenden udbetalt blev fire gange større i perioden – fra mindre end en procent af omsætningen til næsten fire procent i 2018. Modsat er investering i aktiver og forskning været faldende siden år 2000.

Spørgsmålet er, hvad der driver denne kortsigtethed? Rapporten forklarer, at det er fordi:

  • Ledelsens ansvar og virksomhedens interesser bliver fortolket meget snævert og på en måde der favoriserer det at maksimere aktionærernes udbytte på kort sigt
  • Investorer har i stigende grad handlet kortsigtet, hvilket øger bestyrelsens fokus på samme
  • Virksomheder mangler et strategisk perspektiv på bæredygtighed og nuværende praksis evner ikke at identificere og lede de relevante bæredygtighedsrisici og -påvirkninger
  • Aflønning af bestyrelser er designet så de belønner fokus på kortsigtet værdi for aktionærer snarere en langsigtet værdiskabelse for virksomheden
  • Den nuværende sammensætning af bestyrelserne fører ikke til fuld opbakning til et nyt fokus på bæredygtighed
  • Nuværende retningslinjer og praksis for god selskabsledelse lader ikke for alvor stakeholderes langsigtede interesser få betydning
  • Indsatsen for at sikre, at bestyrelser lever op til sin forpligtelse om at handle i virksomhedens langsigtede interesse, er begrænset.

Læs også: Bæredygtighed banker på døren til bestyrelseslokalet

Hvad EU vil og gerne vil have andre mening om
Kommissionen vil først og fremmest sikre sig, at der bliver omstillet til og investeret i bæredygtighed. Det kan kun lade sig gøre, hvis virksomhederne er med, og det kræver at bestyrelserne er med på det. Og det skal være bestyrelserne i alle medlemslandene, hvor der i dag er meget stor forskel på, hvad man definerer som god selskabsledelse.

Så derfor vil EU kommissionen intervenere, med de specifikke formål at:

  • Styrke bestyrelsesmedlemmernes rolle i at forfølge virksomhedernes langsigtede interesser, 
  • øge bestyrelsesmedlemmernes ansvar for at integrere bæredygtighed i virksomhedens beslutninger, og
  • udbrede praksis for god selskabsledelse der bidrager til virksomheders bæredygtighed.

Rapporten kommer også med mere specifikke ideer til, hvordan man kan gøre dette. F.eks. nævnes muligheder som at gøre det til en pligt for bestyrelsesmedlemmer at tage en bredere vifte af interesser i betragtning og at balancere disse uden forrang til aktionærer. Det kunne godt udvides til pligt til at identificere relevante stakeholdere og indføre processer, der sikrer at negativ påvirkning af miljø, menneskerettigheder og sociale forhold for disse bliver adresseret.

Det kan også være, at der skal etableres flere kontrolmekanismer end de interne og den årlige generalforsamling. Man spekulerer i rapporten i, om der her kunne være en rolle at spille for civilsamfundsgrupper som fagforeninger og miljøorganisationer.

Hvad angår de enkelte bestyrelsesmedlemmer, lufter rapporten muligheder som tvungne bæredygtighedsmål i forbindelse med fastsættelsen af deres honorar. Det er kommissionen i øvrigt ikke alene om, for et udkast til en vejledning fra den europæiske centralbank om virksomheders håndtering af klima-relaterede- og miljørisici peger også på be- og aflønningsmekanismer.

Det antydes i kommissionens rapport også, at manglen på viden om bæredygtighed på bestyrelsesniveau er et helt centralt problem. Derfor tales der om muligheden for krav til virksomhederne om at have en bestemt andel af deres bestyrelsesmedlemmer med miljø, social og/eller menneskerettighedsekspertise, eller løbende evaluering af bestyrelsens kompetenceniveau kombineret med uddannelsesaktiviteter.

Det kan blive frivilligt eller på den hårde måde
Kort fortalt betyder det, at også medlemmerne af Danmarks knap 35.000 aktieselskabsbestyrelser må regne med at blive stillet mere til ansvar for, at deres virksomhed tænker på og investerer i bæredygtighed.

Det, der nu skal diskuteres, er, om interventionen bliver med bløde tiltag som informationskampagner, et mellemstadie, hvor nationale anbefalinger, som f.eks. de danske retningslinjer for god selskabsledelse, skal orienteres mere mod bæredygtighed, eller på den hårde måde, hvor der kommer bindende EU-lovgivning med fælles minimumsstandarder.

Derfor er rapporten og dens konklusioner i slutningen af oktober sendt i høring i medlemslandene. Den løber indtil 8. februar 2021. Et egentligt forslag til intervention forventes offentliggjort i 2. kvartal af 2021.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

03.04.2024CSR.dk

For lidt plads kan løses med bedre lovgivning

02.04.2024CSR.dk

Mindre afskovning i Amazonas i 2023

21.03.2024CSR.dk

Ultra fast fashion kan få det svært i Frankrig

12.03.2024CSR.dk

Får EU-Parlamentet lukket de russiske gashaner?

21.02.2024CSR.dk

Lad skruelåget sidde på flasken og bidrag til genanvendelse af 140 ton plast om året

20.02.2024CSR.dk

Ny millionbevilling skal styrke reparationscafeerne i Danmark

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus