Der er plads til mange flere kvinder i KMD

Hver tredje medarbejder i KMD er en kvinde, men både medarbejdere og ledelse ser meget gerne flere kvinder i virksomheden. En række initiativer skal øge den samlede mangfoldighed, fordi det bl.a. giver bedre it-løsninger og et bedre arbejdsmiljø.

08.03.2020

Sponseret

KMD

Der er mange myter om it-branchen, og nogle af dem lever i bedste velgående, fordi de bygger på en solid kerne af sandhed. Således er det desværre stadig sådan, at it-branchen i høj grad er befolket med mænd. I den danske it-branche er kun hver fjerde medarbejder en kvinde, og andelen er endnu mindre, hvis man ikke tæller HR og administration med.

I KMD ser tallene bedre ud, for hver tredje medarbejder er en kvinde – men selv om den øverste KMD-boss Eva Berneke også er en kvinde, er der plads til forbedring både blandt medarbejdere og ledere, når det gælder andelen af kvinder i KMD. Derfor har KMD også sat en række initiativer i værk for at øge andelen af kvindelige medarbejdere og ledere.

”Kvindernes internationale kampdag er en fortræffelig anledning til at understrege, at vi meget gerne ser flere kvinder både i KMD og i den samlede it-branche. I KMD oplever vi, at kvinder i højeste grad har noget at bidrage med, når det gælder it, teknologi og ledelse,” siger Michael Holst, HR-direktør i KMD.

Kvindelige ledere er rollemodeller

”Det er vores erfaring, at kvindelige rollemodeller er en positiv måde at tiltrække endnu flere kvinder til virksomheden. Kvindelige rollemodeller er både med til at fremhæve lige muligheder internt og inspirere andre eksternt. Derfor har vi også sat et ambitiøst mål for 2022, hvor 30 procent af lederne i KMD og en tredjedel af medlemmerne i KMD’s bestyrelse skal være kvinder,” siger Michael Holst.

Overordnet set fremhæver Michael Holst tre grunde til, at en øget diversitet – ikke mindst baseret på køn - er vigtig for KMD: Det handler om at skabe de bedste it-løsninger, sikre det bedste arbejdsmiljø og altid have adgang til de bedste talenter.

”Vi mener, at en mangfoldig arbejdsstyrke er afgørende for at kunne levere de bedste it-løsninger. I KMD bygger vi it-løsninger, som bliver brugt af alle typer af mennesker hver dag. Derfor giver det mening, at vi bedst kan levere løsninger til en forskelligartet gruppe af brugere ved at lade forskelligartede teams på tværs af fx køn bygge løsningerne. På den måde får vi mange forskellige typer af tanker, ideer og færdigheder i spil,” siger Michael Holst.

Diversitet skaber et bedre arbejdsmiljø

På samme måde fremhæver HR-direktøren, at både medarbejderne og virksomheden får et bedre og mere inkluderende arbejdsmiljø med en mangfoldig arbejdsstyrke. Erfaringerne viser, at diversiteten også skaber højere engagement og samarbejde. 

”Isoleret set er andelen af kvinder blandt vores medarbejdere fornuftig i forhold til branchen, men vi kan konstatere, at kvinderne ikke er repræsenteret med samme andel, når det gælder de tungere poster hverken ledelsesmæssigt eller i forhold til specialister. Samtidig får vi for få unge kvinder ind, selv om de udgør en stigende andel på it-uddannelserne,” siger han.

”Jeg køber ikke ind på den præmis, at mænd skulle være mere naturligt egnede som ledere eller senior specialister. Jeg tror heller ikke, at der generelt set er færre kvinder med den type ambitioner. Tværtimod. Derfor mener jeg, at den øgede skævhed indikerer, at vi taber noget kvindeligt talent på gulvet. Det er forretningsmæssigt på alle måder rigtig fjollet og noget, vi må gøre noget aktivt for at ændre,” fastslår Michael Holst.

I KMD har medarbejderne netop gennemgået den årlige medarbejdertilfredsundersøgelse, og for Michael Holst springer ét resultat i øjnene, når det gælder diversitet og ikke mindst køn.

”Diversitet handler naturligvis ikke kun om køn. Det ved vi alle godt. Men vi har i undersøgelsen spurgt specifikt ind til, om man på tværs af køn oplever, at der er lige muligheder. Svaret var relativt klart: Mændene mener, at der er helt lige muligheder i KMD, men på en skala op til 100 svarer kvinderne nogle steder op til 20 point lavere på samme spørgsmål. Når vi ser på kønsfordelingen i ledelseslagene generelt, kan jeg egentlig godt forstå, hvorfor kvinderne har en anden oplevelse,” siger Michael Holst.

Han fremhæver, at KMD i hans optik qua sin historik, produkter og markedsfokus faktisk burde have unikke muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige, kvindelige talenter. Derfor ser han også store muligheder i at hæve andelen af kvinder på alle niveauer.

”KMD skal være et sted, hvor alle der har lyst til at give den en skalle, der har talentet og har den rette indstilling skal have en reel mulighed for at udfolde det talent til fulde. Hvis en kvinde gerne vil i spil til det spændende projekt, den ekstra komplekse rolle eller den krævende lederstilling, skal vi som virksomhed sikre, at vores ledelsesmæssige og kollegiale adfærd og processer understøtter, at hun reelt kan komme i spil. Alt andet er bare forkert,” understreger Michael Holst.

Interesse i it og teknologi handler ikke om køn

I det fortsatte arbejde for en mere mangfoldig arbejdsplads støtter KMD blandt andet et internt kvindenetværk og HKs it-kvinderåd, ligesom der er nedsat en task force med fokus på øget diversitet og et program til udvikling af nye ledere. En række af KMD’s kvindelige ledere fungerer også som mentorer for andre af virksomhedens kvinder.

”Samlet set har vi fokus på tre mål: At tiltrække flere kvinder, at forfremme flere kvinder til ledere og at fastholde flere kvinder i KMD. Fastholdelsen har vi faktisk rigtigt godt styr på, men vi har mere at gøre i forhold til at tiltrække samt udvikle fremtidens talentpulje af ledere og specialister,” siger Michael Holst.

Men hvis kvinder ikke kan se mulighederne i at arbejde med it og teknologi, kan det blive svært at nå målet med den rette balance mellem kønnene. Derfor var KMD i 2016 også med til at stifte det prisvindende Coding Class-koncept, som stadig giver elever i folkeskolen mulighed for at prøve mulighederne omkring fx kodning og robotteknologi af.

”Når det gælder diversitet og køn, så handler det ikke mindst om at få flere piger til at blive interesserede i teknologi. Coding Class er et vigtigt projekt for både piger og drenge, fordi Danmark får brug for veluddannede medarbejdere, som ønsker at arbejde med teknologi. Men Coding Class giver ikke mindst pigerne mulighed for at opleve – måske for første gang - at interessen for it og teknologi ikke har noget med køn at gøre,” siger Michael Holst.

”Heldigvis kan vi også se, at optaget af kvinder på de teknisk tunge it-uddannelser er steget de seneste år. Det er en virkelig positiv udvikling, som peger mod en øget diversitet i it-branchen – og den udvikling byder vi i KMD i høj grad velkommen,” siger HR-direktøren.

Er du nysgerrig på mulighederne i KMD? Så kig ind på vores jobportal.

20.12.2023KMD

Sponseret

KMD ansætter ny Sustainability Officer

06.11.2020KMD

Sponseret

Klimapartnerskab: telemedicin og digitale møder oplagte kilder til lavere CO2-aftryk

06.11.2020KMD

Sponseret

Øget adgang til data IOT og kunstig intelligens kan drive den grønne omstilling

08.03.2020KMD

Sponseret

Der er plads til mange flere kvinder i KMD

30.09.2019KMD

Sponseret

Grønt transportinitiativ hos KMD sænker udledningen af CO2 med 10 procent

13.09.2019KMD

Sponseret

KMD CSR-rapport 2018