Klimapartnerskab: telemedicin og digitale møder oplagte kilder til lavere CO2-aftryk

Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning har lanceret deres anbefalinger til regeringen med målet om at reducere CO2-udslip. Nedbring bil- og flytransport med fjernarbejde, digitale møder, telemedicin og fjernbehandling, lyder det blandt andet i anbefalingerne.

Kilde: KMD.

06.11.2020

Sponseret

KMD

Hvordan kan vores sektorer være med til at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030? Det har været udgangspunktet for arbejdet for Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning, som regeringen nedsatte sidste år som et af 13 klimapartnerskaber.

Adm. direktør i KMD Eva Berneke har stået i spidsen for partnerskabet, som i fællesskab har skulle være med til at finde løsninger på klimaudfordringer. Målet er at være med til at understøtte Danmarks mål om en 70 procent reducering af udledning af drivhusgasser i 2030.

Partnerskabet peger blandt andet på, at telemedicin, hjemmearbejde og videokonferencer kan muliggøre en reduktion af bilkørsel og flytransport. Derfor bør det offentlige gå foran ved at fremme mulighederne for at indtænke ny teknologi i opgaveløsningen i det offentlige, lyder en af anbefalingerne til regeringen.

En ny beregning fra Dansk Erhverv og Copenhagen Economics viser desuden, at hvis hver femte konsultation med en praktiserende læge håndteres digitalt, vil det spare næsten 8.000 tons CO2 årligt ud over andre effekter som fx tidsbesparelse, bedre service for brugeren og potentiale for effektiv anvendelse af knappe lægefaglige ressourcer.

I KMD er det især i sundheds- og omsorgssystemet KMD Nexus, at kommunernes medarbejdere har mulighed for at bruge digital videokommunikation i deres kontakt med borgerne.

”I KMD arbejder vi også med telemedicin. Vi har gennem en årrække sammen med kommunerne brugt videokommunikation. Vi får klart det indtryk, at det sparer mange besøg og dermed samtidig bidrager til en klimareduktion,” siger Christian Scheuer, områdedirektør for Sundhed og Social i KMD.

I KMD arbejder vi også med telemedicin. Vi har gennem en årrække sammen med kommunerne brugt videokommunikation. Vi får klart det indtryk, at det sparer mange besøg og dermed samtidig bidrager til en klimareduktion.

Christian Scheuer, områdedirektør for sundhed og social i KMD

Potentiale i det nære sundhedsvæsen
Udover reduceret transporttid og dermed mindre CO2-udslip fremhæves det ofte, at digital kommunikation, herunder videokommunikation, kan give en større fleksibilitet for borgerne i mødet med det kommunale.

”Der er et stort potentiale i det nære sundhedsvæsen, hvor rigtig mange medarbejdere også kan have gavn af højere digitalisering. For borgerne kan det give en højere grad af fleksibilitet, hvis de fx kan ringe, når de har brug for det, i stedet for at have en fast ugentlig aftale. Borgerne kan på den måde få ydelser, når de har brug for det,” forklarer Christian Scheuer og fortsætter:

”I dag er teknikken ikke den store udfordring. Langt de fleste danskere kan godt have en videosamtale. Men den fysiske kontakt er vigtig. Derfor er det langt fra alt, der egner sig til digital kommunikation,” understreger han.

Virtuelle skærmbesøg
I KMD’s sundheds- og omsorgssystem KMD Nexus, som fx socialrådgivere og sygeplejersker i kommunerne bruger til at lave forløb for borgerne, afholder personalet blandt andet virtuelle skærmbesøg hos borgerne. Det giver mulighed for at varetage borgervendte opgaver fra kontoret eller hjemmefra.

Tidligere har otte kommuner brugt videomodulet i KMD Nexus, men i dag bruger 29 kommuner videomodulet, da KMD som følge af Covid-19 har stillet muligheden for at bruge videokommunikation i kommunen til fri afbenyttelse indtil slutningen af juni.

”I denne særlige situation kan video hjælpe kommunens medarbejdere med at besøge flere borgere. Man kan undgå smitte og samtidig hjælpe borgerne,” siger Christian Scheuer.

I den særlige situation kan video hjælpe kommunens medarbejdere med at besøge flere borgere. Man kan undgå smitte og samtidig hjælpe borgerne.

Christian Scheuer, områdedirektør for sundhed og social i KMD

Beregningen fra Dansk Erhverv og Copenhagen Economics er lavet i år baseret på tal fra oplæg fra Det Digitale Råd i juni 2025. I beregningerne er der ikke taget højde for, hvilket transportmiddel borgerne benytter sig af.

20.12.2023KMD

Sponseret

KMD ansætter ny Sustainability Officer

06.11.2020KMD

Sponseret

Klimapartnerskab: telemedicin og digitale møder oplagte kilder til lavere CO2-aftryk

06.11.2020KMD

Sponseret

Øget adgang til data IOT og kunstig intelligens kan drive den grønne omstilling

08.03.2020KMD

Sponseret

Der er plads til mange flere kvinder i KMD

30.09.2019KMD

Sponseret

Grønt transportinitiativ hos KMD sænker udledningen af CO2 med 10 procent

13.09.2019KMD

Sponseret

KMD CSR-rapport 2018