Danske rådgivere fotæller om business casen for CSR

Tre teams fra mindre rådgivningsvirksomheder i Danmark udlægger business casen for CSR i 2019. De er enige om, at arbejdet med CSR kun virker, hvis man får det langt ind i forretningen. .

Märk, Infuturum og CSR Advisors rådgiver alle om CSR. .

01.10.2019

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Thue Sandgren Birk, Trine Faber Velling, Lars Konggaard, Susanne Lydholm og Kasper Schmidt, alle repræsentanter for rådgivernetværket CSR Advisors.

(Hver af de fire personer repræsenterer desuden en konkret rådgivervirksomhed).

Hvordan ser business casen for CSR ud i dag?
Langt de fleste virksomheder anser i dag CSR for at være en helt central del af deres forretningsstrategi. CSR og ansvarlig virksomhedsdrift (som oftest egentlig er en bedre betegnelse end CSR!) indgår i hovedparten af beslutninger om de drifts- og udviklingstiltag, som virksomheden drives ud fra.

Komponenterne i business casen for CSR er derfor de mange og meget forskelligartede parametre, som er relevante for om bl.a. nuværende og fremtidige kunder, nuværende og fremtidige medarbejdere, myndigheder, NGOer og leverandører, ønsker at indgå i en relation med virksomheden – altså om man vil købe dens produkter, være ansat eller fungere som underleverandør.

Business casen adresserer ofte hovedfaktorer som skabt samfundsmæssig gavn, indvirkning på virksomhedens økonomi, risici og image mv. – og business casen forsøger tit både at kvantificere og kvalificere CSR’s indvirkning på de disse hovedfaktorer på både kort og længere sigt.

Har den ændret sig, siden vi for 5-10 år siden talte meget om, at energibesparelser jo også er penge på bundlinjen?
Ja, det har den helt sikkert! Hvis man betragter udviklingen de senere år, står det ret tydeligt, at CSR er blevet en integreret og helt naturlig del af mange virksomheders ledelsesmekanismer. CSR-muligheder og - risici indtænkes nu bredt på både operationelt og strategisk niveau i hverdagen – og det er ikke længere kun et spørgsmål om at realisere besparelser på energikontoen. På lige fod med funktioner som økonomi, HR, marketing osv., er CSR også blevet en fundamentalt vigtig funktion i flere virksomheden.

CSR har fået betydning for virksomhedens evne til fortsat at udvikle sig frem for blot at være et kortlivet fænomen som forsvinder, når eksempelvis energibesparelserne er opnået. Der findes en stigende bevidsthed om, at de positive effekter fra samfundsansvarlig virksomhedsdrift findes overalt internt i virksomheden og mange steder i dens nære og fjerne omgivelser; det som man nogle gange omtaler som virksomhedens internaliteter og eksternaliteter.

Hvad er helt afgørende for, at bæredygtighed og samfundsansvar faktisk hjælper forretningen?
Der er vist to nøgleord her; nemlig fokus på de vigtigste forhold, og at sikre god, tydelig og accepteret værdiskabelse i virksomhedens CSR-tiltag.

De korte forklaringer på dette er:

  • Hvis man ikke fokuserer på de forhold/tiltag, som giver bedst mening for virksomheden selv og dens vigtigste interessenter, risikerer man at bruge ressourcerne nyttesløst
  • Hvis man ikke sikrer at de CSR-tiltag, der udvælges, indeholder klar værdiskabelse, vil tiltagene før eller siden blive skrinlagt. Rene filantropiske CSR-tiltag har oftest svære levevilkår på den lange bane

Så den veludførte og grundige væsentlighedsanalyse, som har fokus på tydelig værdiskabelse, er altafgørende for at CSR hjælper forretningen!


Nicoline Olesen og Nille Skalts, corporate activists og partnere i Märk.

(Nille Skalts er desuden grundlægger af den danske B Corp bevægelse)

Hvordan ser business casen for CSR ud i dag?
Businesscasen er, at vi gerne vil kunne levere en verden videre til kommende generationer, som er i bedre stand end i dag – og her er virksomhederne en af de absolut stærkeste kræfter, vi har, for at gå i spidsen for at skabe de positive forandringer verden og vi har så stærkt brug for.

Virksomheder, der gør det, er dem, der tiltrækker talent. Dem investorerne kigger efter. Dem kunderne sætter pris på – det er en af de stærkeste måder at differentiere sig og skabe relevans på – både indadtil og udadtil.

Det kræver et opgør med den måde, vi måler succes og værdi på i dag, at det ikke længere er nok at levere profit til aktionærerne. Det kræver at vi tør erkende, at ansvarlighed for alle interessenter kan have omkostninger, at hensynet til profit ikke altid flugter med samfundets interesser.

Har den ændret sig, siden vi for 5-10 år siden talte meget om, at energibesparelser jo også er penge på bundlinjen?
JA. Den har ændret sig markant – for succesfuld CSR og samfundsansvar har løftet sig over at skulle bevise, at ’det kan betale sig økonomisk’. For selvfølgelig skal virksomheder have fokus på at drive en rentabel og økonomisk positiv forretning. Men hvis ikke vi som virksomheder hæver os over det, kommer vi ikke til at få succes i fremtiden.

Fremtids-fitte virksomheder tør tage livtag med erhvervslivets DNA - de tager grundlæggende stilling til, hvad virksomhedens formål er – at virksomheden har en central rolle at spille og forpligtelser at løfte. Det handler ikke længere om ’bare’ at overholde lovgivningen eller gøre så lidt skade som muligt. Tværtimod. Det handler om at bruge forretningen til at løfte centrale problemstillinger i samfundet – som vi alle sammen har glæde af.

Forskellen i dag til for 5-10 år siden er, at den ambitiøse og modige del af erhvervslivet tør udfordre sin egen rolle i samfundet og genopfinde sit grundlæggende formål.

Hvad er helt afgørende for, at bæredygtighed og samfundsansvar faktisk hjælper forretningen?
Vi vil pege på fire forhold:

  • At virksomheden tager reelt stilling til, hvorfor den eksisterer – at den definerer et ansvarlig bud på sit formål, som er relevant for alle dens interessenter og ikke kun aktionærerne.
  • At virksomheden opererer med flere værdier og sigtelinjer end blot den økonomiske bundlinje.
  • At CSR- strategien/samfundsengagementet er en integreret del af forretningsstrategien, og at ambitioner og strategi bliver omsat til konkret praksis, styringsmekanismer og succeskriterier.
  • At virksomheden forstår, at der er tale om et mentalt skifte af de større, fordi denne nye samfundskontrakt ikke er den måde, hverken investorer, jurister og størstedelen af virksomhedernes CEOs er skolet, hvorfor det også kræver en forståelse af, at der ligger mange konkurrerende forpligtelser og grundlæggende antagelser, som skal redefineres.


Moussa Mchangama og Frederik Larsen, stiftere af Infuturum

Hvordan ser business cases for CSR ud i dag?
Vi arbejder med bæredygtig udvikling og ansvarlighed på en måde, hvor begge dele integreres i virksomhedernes kerneværdier. Det betyder, at det ikke giver mening at tale om, hvorvidt der er en business case eller ej. Ansvarlighed bliver en del af grundlaget for virksomhedens selvforståelse.

Samtidig ser vi, at virksomheder i højere grad anerkender deres rolle i de klima-, miljø- og sociale problemer, vi står over for, og derfor gerne vil være med til at løse dem. Det gode er, at det sker i takt med, at det at arbejde med ansvarlighed som en integreret del af ens forretningsudvikling i højere og højere grad giver mening både samfundsmæssigt og økonomisk.

Sidst men ikke mindst ser vi også, at omkostninger, der er forbundet med konsekvenserne af miljø-og klimapåvirkning, tænkes ind i økonomiske modeller, så på den måde ændrer hele grundlaget sig for alle virksomheder.

Har den ændret sig, siden vi for 5-10 år siden talte meget om, at energibesparelser jo også er penge på bundlinjen?
De besparelser man kan få på f.eks. energi er i høj grad stadig relevante, men i dag handler det mere om, at vi er blevet bevidste om, at vores ressourceforbrug er et af de vigtigste steder at sætte ind overfor klima- og miljøproblemer.

Virksomheder, der tænker mere ambitiøst om bæredygtighed og ansvar, får meget mere ud af det end besparelser. Det betyder blandt andet at cirkulære løsninger er med til at skabe en konkurrencemæssig fordel i disse år. Cirkulær økonomi kan samtidig være med til at ændre bæredygtighed, fra noget der kun handler om at minimere, spare og skære ned, til noget der skaber udvikling i virksomheden.

Hvad er helt afgørende for, at bæredygtighed og samfundsansvar faktisk hjælper forretningen?
Det korte svar er: at man som virksomhed går fuldt ind på det og sørger for at integrere det i hele virksomheden - også hos medarbejderne! Det længere svar er, at bæredygtighed og samfundsansvar bliver selve rammerne for, hvad det vil sige at drive virksomhed i fremtiden, så at være med i den udvikling er helt afgørende.

Det vigtige er at gøre det rigtigt og forstå, hvordan man gør bæredygtighed og samfundsansvar til en kerneværdi. Der er stadig mange virksomheder, som er meget i tvivl om, hvor de skal tage fat, samt hvordan man arbejder med det strategisk. Når virksomheder henvender sig til os, oplever vi tit, at de mangler overblik – derfor er det uoverskueligt at gå i gang. Når først de har etableret et fundament, hvor de ved, hvad de kan gøre, og i hvilken retning, de skal gå, sker der hurtigt en hel masse. På den måde vender man bæredygtighedsindsatsen, fra at være noget tungt og besværligt man helst vil undgå, til en strategisk retning.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: business casen

Hvad er business casen for CSR i 2019, og hvordan har den ændret sig? Hvad driver egentlig CSR-værket?  

Relateret indhold

12.06.2024CSR.dk

Bliver du ledet af en algoritme? Det gør flere end man tror, viser et nyt dansk-europæisk studie

12.06.2024CSR.dk

Dansk fiskeopdrætter er pilot på natur-rapportering

07.06.2024CSR.dk

FN's generalsekretær: Reklamebureauer bør fyre sine oliekunder

07.06.20242030 Builders

Sponseret

Diversity and inclusiveness in Danish businesses

07.06.2024CSR.dk

Debat: Danskere skal kunne tage klimaboliglån

07.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

06.06.2024CSR.dk

Kantineleverandør uddanner ’climate chefs’

05.06.2024CSR.dk

Flere virksomheder opgiver opkøb grundet manglende ESG-tiltag

Jobmarked

Se alle

ista Danmark A/S

Salgsassistent til kampagnesalg

Drømmer du om en karriere inden for salg og rådgivning? Så har ista brug for dig.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

ista Danmark A/S

Kontorassistent til Team Aflæsning og Service

ista Danmark søger en kontorassistent til vores Team Aflæsning og Service i Ballerup

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

27.06.2024

Energi Danmark A/S

Junior ESG Analyst

Do you want to work in a leading Nordic energy trading company and be a part of a newly established ESG team? Do you thrive in an international environment and want to contribute to the green transition? Then you could be our Junior ESG Analyst.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

29.06.2024

Rambøll A/S

Commercial Lead, Incept Sustainability

We're looking for a passionate sustainability professional to help us take our offering, Incept Sustainability, to the next level.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

KØBENHAVNS KOMMUNE

Konsulent til Bæredygtige Indkøb (barselsvikariat)

Vil du arbejde med menneske- og arbejdstagerrettigheder i globale værdikæder? Vil du være til at med at omsætte politiske ambitioner om bæredygtighed i Københavns Kommunes værdikæde til praksis? Vil du arbejde med at stille ambitiøse krav til beskyttelse af bl.a. af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø i kommunens kontrakter, og sikre at disse overholdes?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Dagrofa aps

Brænder du for grøn omstilling i Dagligvarehandlen?

I Dagrofa- koncernen intensiverer vi i disse dage vores fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, herunder kommende lovgivning på CSRD, samt udvikling af en ny klimaplan. Vi arbejder intensivt med at indfri vores målsætninger på området og søger derfor en ESG- analytiker til vores CSR-team.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

24.06.2024

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Valified
Webinar
Webinar: Gratis introduktion til ESG rapporteringen

Gratis webinar med fokus på at hjælpe din virksomhed i gang med ESG rapporteringsarbejdet

Dato

14.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

access2innovation
Morgenmøde
Combining aid, trade, and development finance into the Ugandan agriculture sector

In this Virtual A2i Talk, Ole Dahl Rasmussen from the Danish Embassy in Uganda and Moses Nyabila, CEO of aBi Development, will talk about current initiatives and programs that support the development and financing of the Ugandan agriculture sector. This includes, lessons learned, from the recent Danish business delegation to Uganda, co-organised by Access2innovation, the Danish Agriculture & Food Council and the Embassy.

Dato

14.06.2024

Tid

09:30

Sted

Virtuelt

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis - Juni

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.06.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis webinar - Scope 3: Upstream-udledninger

Bliv klogere på de 8 upstream-kategorier i klimaregnskabets scope 3, når vi gennemgår dem én eller én med konkrete eksempler og gode råd. Webinaret er gratis og en del af Sustainable Business Solutions webinarserie, "ESG to the point".

Dato

18.06.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)

PwC Danmark
Webinar
Corporate ESG Reporting 2024 - Learn From the Best

PwC's annual conference, 'the CFO's agenda', celebrates the best annual reports among the C25 listed companies and the 10 largest non-listed and large cap companies in Denmark.

Dato

18.06.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Etisk Handel Danmark
Kursus
Ansvarlig Indkøbspraksis: En nøgle til vellykket due diligence

Du vil blive opmærksom på de bæredygtighedsrisici, der er forbundet med blandt andet prispres og sidste-øjebliks-ændringer i produktionsplanlægningen, når vi d. 18. juni 2024 stiller skarpt på ansvarlig indkøbspraksis.

Dato

18.06.2024

Tid

12:00

Sted

Overgaden Oven Vandet 101415 København